EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:057:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 57, 01 martie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 57

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
1 martie 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2008/C 057/01

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (1)

1

2008/C 057/02

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (1)

3

2008/C 057/03

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.4987 — IBM/Cognos) (1)

4


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2008/C 057/04

Rata de schimb a monedei euro

5

2008/C 057/05

Aviz al Comitetului consultativ privind acordurile restrictive și pozițiile dominante emis în cadrul reuniunii sale din 26 octombrie 2007 privind un proiect de decizie referitor la cazul COMP/38.432 — Casete video pentru uz profesional

6

2008/C 057/06

Raportul final al consilierului-auditor în cazul COMP/38.432 — Casete video pentru uz profesional (în temeiul articolelor 15 și 16 din Decizia 2001/462/CE, CECO a Comisiei din 23 mai 2001 privind mandatul consilierilor-auditori în anumite proceduri în domeniul concurenței — JO L 162, 19.6.2001, p. 21)

7

2008/C 057/07

Aviz al Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante emis în cadrul reuniunii sale din 16 noiembrie 2007 cu privire la un proiect de decizie referitor la cazul COMP/38.432 — Casete video pentru uz profesional

9

2008/C 057/08

Rezumat al deciziei Comisiei din 20 noiembrie 2007 privind o procedură în temeiul articolului 81 din Tratatul EC și al articolului 53 din Acordul SEE (Cazul COMP/38.432 — Casete video pentru uz profesional) [notificată cu numărul C(2007) 5469 final]  (1)

10

2008/C 057/09

Comunicarea Comisiei privind estimarea disponibilității resurselor financiare pentru acordarea de ajutoare pentru restructurare pentru anul de comercializare 2008/2009, în cadrul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană

13

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2008/C 057/10

Publicarea deciziilor statelor membre de a acorda sau de a retrage licențele de funcționare, în conformitate cu articolul 13(4) din Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 al Consiliului privind licențele operatorilor de transport aerieni (1)

14

2008/C 057/11

Prezentare adnotată a piețelor reglementate și a dispozițiilor de drept intern de punere în aplicare a dispozițiilor relevante ale DSI (Directiva 93/22/CEE a Consiliului)

21


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Cedefop

2008/C 057/12

Cerere de ofertă — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08 — ReferNet — Rețeaua europeană de referință și expertiză în educație și formare profesională (VET)

28

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisie

2008/C 057/13

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision) (1)

30

 

ALTE ACTE

 

Comisie

2008/C 057/14

Actualizare a listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO C 247, 13.10.2006, p. 1, JO C 153, 6.7.2007, p. 5, JO C 192, 18.8.2007, p. 11, JO C 271, 14.11.2007, p. 14)

31

2008/C 057/15

Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO C 247, 13.10.2006, p. 19, JO C 153, 6.7.2007, p. 22, JO C 182, 4.8.2007, p. 18)

38

2008/C 057/16

Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

39


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 

Top