Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:051:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 51, 23 februarie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 51

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
23 februarie 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție

2008/C 051/01

Ultima publicație a Curții de Justiție în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 37, 9.2.2008

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2008/C 051/02

Intrarea în funcție a unui nou judecător al Curții

2

2008/C 051/03

Decizii adoptate de Curte în cadrul Reuniunii generale din 15 ianuarie 2008

2

2008/C 051/04

Liste privind stabilirea compunerii completelor de judecată

2

2008/C 051/05

Cauza C-532/03: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 18 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Irlanda („Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Contracte de achiziții publice — Articolele 43 CE și 49 CE — Servicii de transport de urgență cu ambulanța”)

3

2008/C 051/06

Cauza C-418/04: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Irlanda (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 79/409/CEE — Conservarea păsărilor sălbatice — Articolul 4 și articolul 10 — Transpunere și aplicare — IBA 2000 — Valoare — Calitatea datelor — Criterii — Marjă de apreciere — Directiva 92/43/CEE — Conservarea habitatelor naturale, precum și a speciilor de faună și floră sălbatică — Articolul 6 — Transpunere și aplicare)

3

2008/C 051/07

Cauza C-64/05 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 18 decembrie 2007 — Regatul Suediei/IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, fostă Internationaler Tierschutz-Fonds (IFAW) GmbH, Regatul Danemarcei, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Comisia Comunităților Europene (Recurs — Regulamentul nr. 1049/2001 — Acces public la documentele instituțiilor — Documente care emană de la un stat membru — Opoziția acestui stat membru la divulgarea acestor documente — Domeniul de aplicare al articolului 4 alineatul (5) din regulamentul menționat)

4

2008/C 051/08

Cauza C-77/05: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 18 decembrie 2007 — Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord/Consiliul Uniunii Europene (Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 — Instituirea Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene — Validitate)

5

2008/C 051/09

Cauza C-101/05: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 18 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Regeringsrätten — Suedia) — Skatteverket/A (Libera circulație a capitalurilor — Restricție privind circulația capitalurilor între statele membre și țările terțe — Impozit pe veniturile din capital — Dividende percepute de o societate stabilită într-un stat membru al SEE — Scutire — Dividende percepute de o societate stabilită într-o țară terță — Scutire condiționată de existența unei convenții fiscale care prevede un schimb de informații — Eficacitatea controalelor fiscale)

6

2008/C 051/10

Cauza C-137/05: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 18 decembrie 2007 — Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord/Consiliul Uniunii Europene (Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 — Pașapoarte și documente de călătorie emise de statele membre — Standarde pentru elementele de securitate și elementele biometrice — Validitate)

6

2008/C 051/11

Cauza C-194/05: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 18 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 75/442/CEE și Directiva 91/156/CEE — Noțiunea de deșeu — Pământ și pietriș provenite din excavare și destinate să fie reutilizate)

7

2008/C 051/12

Cauza C-195/05: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 18 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 75/442/CEE și Directiva 91/156/CEE — Noțiunea de deșeu — Rebuturi alimentare provenind din industria agroalimentară destinate producerii de hrană pentru animale — Reziduuri rezultate din preparate culinare destinate structurilor de primire de animale de companie)

7

2008/C 051/13

Cauza C-263/05: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 18 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 75/442/CEE și Directiva 91/156/CEE — Noțiunea de deșeu — Substanțe sau obiecte destinate unor operațiuni de eliminare sau de recuperare — Reziduuri de producție care pot fi reutilizate)

8

2008/C 051/14

Cauza C-291/05: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 11 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Raad van State — Țările de Jos) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/R. N. G. Eind (Libera circulație a persoanelor — Lucrători — Dreptul de ședere al unui membru de familie resortisant al unui stat terț — Întoarcerea lucrătorului în statul membru al cărui resortisant este — Obligația statului membru de origine al lucrătorului de a acorda dreptul de ședere membrului de familie — Existența unei astfel de obligații în lipsa exercitării unei activități reale și efective de către acel lucrător)

8

2008/C 051/15

Cauza C-341/05: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 18 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Arbetsdomstolen — Suedia) — Laval un Partneri Ltd/Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avd. 1, Byggettan, Svenska Elektrikerförbundet (Libertatea de a presta servicii — Directiva 96/71/CE — Detașarea lucrătorilor din domeniul construcțiilor — Legislație națională care stabilește condițiile de muncă și de încadrare în muncă privind aspectele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf literele (a)-(g), cu excepția salariului minim — Convenție colectivă din domeniul construcțiilor ale cărei clauze stabilesc condiții mai favorabile sau privesc alte aspecte — Posibilitatea organizațiilor sindicale de a încerca să constrângă prin acțiuni colective întreprinderile stabilite în alte state membre să negocieze de la caz la caz pentru a stabili salariul care trebuie plătit lucrătorilor și să semneze convenția colectivă din domeniul construcțiilor)

9

2008/C 051/16

Cauzele conexate C-396/05, C-419/05 și C-450/05: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 18 decembrie 2007 (cereri de pronunțare a unor hotărâri preliminare formulate de Sozialgericht Berlin, Landessozialgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — Doris Habelt (C-396/05), Martha Möser (C-419/05), Peter Wachter (C-450/05)/Deutsche Rentenversicherung Bund (Securitate socială — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Anexele III și VI — Libera circulație a persoanelor — Articolele 18 CE, 39 CE și 42 CE — Prestații pentru limită de vârstă — Perioade de contribuție realizate în afara teritoriului Republicii Federale Germania — Caracter neexportabil)

10

2008/C 051/17

Cauza C-438/05: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 11 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal (Civil Division) — Regatul Unit) — International Transport Workers' Federation, Finish Seamen's Union/Viking Line ABP, Ou Viking Line Eesti (Transporturi maritime — Dreptul de stabilire — Drepturi fundamentale — Obiectivele politicii sociale comunitare — Acțiune colectivă a unei organizații sindicale împotriva unei întreprinderi private — Convenție colectivă de natură a descuraja înregistrarea unei nave sub pavilionul unui alt stat membru)

11

2008/C 051/18

Cauza C-465/05: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libertatea de a presta servicii — Dreptul de stabilire — Profesia de agent de securitate — Servicii de securitate privată — Jurământ de credință față de Republica Italiană — Autorizare de către prefect — Sediu de exploatare — Efectiv minim — Depunerea unei cauțiuni — Control administrativ al tarifelor serviciilor furnizate)

11

2008/C 051/19

Cauza C-62/06: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 18 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Supremo Tribunal Administrativo — Portugalia) — Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas/ZF Zefeser — Importação e Exportação de Produtos Alimentares Lda (Regulamentul (CEE) nr. 1697/79 — Articolul 3 — Recuperarea ulterioară a drepturilor de import — Act care poate declanșa urmărirea penală — Autoritate competentă să califice actul)

12

2008/C 051/20

Cauza C-135/06 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 18 decembrie 2007 — Roderich Weißenfels/Parlamentul European (Recurs — Remunerație — Alocație pentru creșterea copilului — Deducerea cuantumului unei alocații de aceeași natură încasată din alte surse — Competență de fond — Litigii de natură financiară)

13

2008/C 051/21

Cauza C-161/06: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 11 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Krajský soud v Ostravě — Republica Cehă) — Skoma-Lux sro/Celní ředitelství Olomouc (Actul privind condițiile de aderare la Uniunea Europeană — Articolul 58 — Reglementare comunitară — Lipsa traducerii în limba unui stat membru — Opozabilitate)

13

2008/C 051/22

Cauza C-184/06: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 13 decembrie 2007 — Regatul Spaniei/Consiliul Uniunii Europene (Pescuit — Regulamentul (CE) nr. 51/2006 — Alocarea cotelor de captură între statele membre — Actul de aderare al Regatului Spaniei — Sfârșitul perioadei tranzitorii — Cerința stabilității relative — Principiul nediscriminării — Noi posibilități de pescuit)

14

2008/C 051/23

Cauza C-186/06: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 18 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 79/409/CEE — Conservarea păsărilor sălbatice — Zona irigabilă a canalului Segarra-Garrigues (Lérida))

14

2008/C 051/24

Cauza C-202/06 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 18 decembrie 2007 — Cementbouw Handel & Industrie BV/Comisia Comunităților Europene (Recurs — Concurență — Regulamentul (CEE) nr. 4064/89 — Competența Comisiei — Notificarea unei concentrări de dimensiune comunitară — Angajamente propuse de părți — Efect asupra competenței Comisiei — Autorizare supusă respectării anumitor angajamente — Principiul proporționalității)

15

2008/C 051/25

Cauza C-220/06: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 18 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo Spania) — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia/Administración General del Estado (Contracte de achiziții publice — Liberalizarea serviciilor poștale — Directivele 92/50/CEE și 97/67/CE — Articolele 43 CE, 49 CE și 86 CE — Reglementare națională care permite autorităților publice să încheie, în afara normelor de atribuire a contractelor de achiziții publice, acorduri privind prestarea de servicii poștale, atât rezervate, cât și nerezervate, cu o societate comercială de stat, mai precis, prestatorul serviciului poștal universal în statul membru respectiv)

15

2008/C 051/26

Cauza C-250/06: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 13 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Conseil d'Etat — Belgia) — United Pan-Europe Communications Belgium SA, Coditel Brabant SPRL, Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele), Wolu TV ASBL/Statul belgian (Articolul 49 CE — Libertatea de a presta servicii — Legislație națională care impune distribuitorilor de televiziune prin cablu obligația de difuzare a programelor emise de anumite posturi private („must carry”) — Restricție — Motiv imperativ de interes general — Păstrarea pluralismului în cadrul unei regiuni bilingve)

16

2008/C 051/27

Cauza C-280/06: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 11 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Consiglio di Stato — Italia) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Ente tabacchi italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. și Philip Morris International Management SA, și Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. și Philip Morris International Management SA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA, și Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. și Philip Morris International Management SA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA (Concurență — Aplicarea de sancțiuni în cazul succesiunii de întreprinderi — Principiul răspunderii personale — Entități care depind de aceeași autoritate publică — Drept național care consideră dreptul comunitar al concurenței ca sursă de interpretare — Întrebări preliminare — Competența Curții)

17

2008/C 051/28

Cauza C-281/06: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 18 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesfinanzhof — Germania) — Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt/Finanzamt Offenburg (Libertatea de a presta servicii — Activitate de învățământ cu titlu accesoriu — Noțiunea „remunerație” — Indemnizații pentru cheltuieli profesionale — Reglementare în materie de scutiri fiscale — Condiții — Remunerație plătită de o universitate națională)

17

2008/C 051/29

Cauza C-314/06: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 18 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour de cassation — Franța) — Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR)/Administration des douanes et droits indirects, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) (Directiva 92/12/CEE — Accize — Uleiuri minerale — Pierderi — Scutire fiscală — Forță majoră)

18

2008/C 051/30

Cauza C-337/06: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 13 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf) — Bayerischer Rundfunk, Deutschlandradio, Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen/GEWA — Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH (Directivele 92/50/CEE și 2004/18/CE — Contracte de achiziții publice de servicii — Organisme publice de radiodifuziune — Autorități contractante — Organisme de drept public — Condiție care impune ca activitatea organismului să fie „finanțată în cea mai mare parte de stat”)

19

2008/C 051/31

Cauza C-357/06: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 18 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Frigerio Luigi & C. Snc/Comune di Triuggio (Directiva 92/50/CEE — Contracte de achiziții publice de servicii — Legislație națională care limitează atribuirea serviciilor publice locale de interes economic societăților de capital — Compatibilitate)

19

2008/C 051/32

Cauza C-368/06: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 18 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal administratif de Lyon — Franța) — Cedilac SA/Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (A șasea directivă TVA — Drept de deducere — Principiile deducerii imediate și al neutralității fiscale — Reportare a excedentului TVA în perioada următoare sau rambursare — Regula decalării cu o lună — Dispoziții tranzitorii — Menținerea scutirii)

20

2008/C 051/33

Cauza C-372/06: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 13 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de VAT and Duties Tribunal, London — Regatul Unit) — Asda Stores Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Codul Vamal Comunitar — Norme de aplicare — Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 — Anexa 11 — Originea nepreferențială a mărfurilor — Receptoare de televiziune — Noțiunea „prelucrare sau transformare substanțială” — Criteriul valorii adăugate — Validitate și interpretare — Acord de asociere CEE Turcia — Decizia nr. 1/95 a Consiliului de asociere — Efect direct — Interpretare)

21

2008/C 051/34

Cauza C-374/06: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 13 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH/Hauptzollamt Bielefeld (Trimitere preliminară — Dispoziții fiscale — Armonizarea legislațiilor — Directiva 92/12/CEE — Produse supuse accizelor — Mărci fiscale — Scoatere neregulamentară dintr un regim de suspendare — Furt — Punerea în consum în statul membru în care a avut loc furtul — Nerambursarea mărcilor fiscale ale unui alt stat membru deja aplicate pe produsele furate)

21

2008/C 051/35

Cauza C-408/06: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 13 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesfinanzhof — Germania) — Landesanstalt für Landwirtschaft/Franz Götz (A șasea directivă TVA — Activitate economică — Persoane impozabile — Organisme de drept public — Birou de vânzări de cote de lapte — Operațiuni ale agențiilor de intervenție în agricultură și ale magazinelor pentru angajați — Denaturare gravă a concurenței — Piață geografică)

22

2008/C 051/36

Cauza C-436/06: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 18 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Finanzgericht Hamburg — Germania) — Per Grønfeldt, Tatiana Grønfeldt/Finanzamt Hamburg-Am Tierpark (Libera circulație a capitalurilor — Fiscalitate — Impozite pe venit — Reglementare națională privind impozitarea beneficiilor realizate din cesiunea participațiilor (acțiuni) la societăți de capital)

23

2008/C 051/37

Cauza C-463/06: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — FBTO Schadeverzekeringen NV/Jack Odenbreit (Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Competență în materie de asigurări — Asigurare de răspundere civilă — Acțiune directă a persoanei vătămate împotriva asigurătorului — Norma de competență de la domiciliului reclamantului)

23

2008/C 051/38

Cauza C-481/06: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 18 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Contracte de achiziții publice — Încălcarea articolului 6 alineatul (3) din Directiva 93/36/CE — Principii generale ale tratatului — Principiul egalității de tratament și obligația de transparență — Reglementare națională care permite să se recurgă la procedura de negociere pentru contractele de achiziții publice de bunuri având ca obiect anumite materiale medicale)

24

2008/C 051/39

Cauza C-526/06: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 13 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Staatssecretaris van Financiën/Road Air Logistics Customs BV (Codul Vamal Comunitar și Regulamentul de aplicare — Tranzit comunitar — Infracțiune — Dovada regularității operațiunii de tranzit sau a locului în care s-a săvârșit infracțiunea — Neacordarea termenului de trei luni pentru furnizarea acestei dovezi — Rambursarea drepturilor vamale — Noțiunea „datorată legal”)

24

2008/C 051/40

Cauza C-528/06: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 13 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2003/98/CE — Reutilizarea informațiilor din sectorul public — Netranspunerea în termenul stabilit)

25

2008/C 051/41

Cauza C-85/07: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 18 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2000/60/CE — Articolul 5 alineatul (1) și articolul 15 alineatul (2) — Politica comunitară în domeniul apei — District hidrografic — Raport de sinteză și analize — Comunicare — Absență)

25

2008/C 051/42

Cauza C-244/07: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 13 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2004/50/CE — Interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză și a sistemului feroviar transeuropean convențional — Netranspunere în termenul stabilit)

26

2008/C 051/43

Cauza C-257/07: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 18 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Suediei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2004/17/CE — Coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale — Netranspunere în termenul prevăzut)

26

2008/C 051/44

Cauza C-284/07: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 18 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Portugheză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2005/51/CE — Contracte de achiziții publice — Proceduri de atribuire a contractelor — Netranspunerea în termenul stabilit)

27

2008/C 051/45

Cauza C-294/07: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 13 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2004/38/CE — Dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora — Netranspunere în termenul prevăzut)

27

2008/C 051/46

Cauza C-320/05 P: Ordonanța Curții din 4 octombrie 2007 — Fred Olsen/Comisia Comunităților Europene, Regatul Spaniei (Recurs — Ajutoare de stat — Transport maritim — Cabotaj maritim — Ajutoare existente — Ajutoare noi — Ajutoare care pot fi declarate compatibile cu piața comună — Serviciu de interes economic general — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat)

28

2008/C 051/47

Cauza C-405/06 P: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 24 septembrie 2007 — Miguel Torres, SA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Bodegas Muga, SA (Recurs — Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii figurative „Torre Muga” — Procedură de opoziție — Marcă națională și internațională verbală anterioară „TORRES” — Risc de confuzie — Respingerea opoziției)

28

2008/C 051/48

Cauza C-415/06: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 6 noiembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesfinanzhof — Germania) — Stahlwerk Ergste Westig GmbH/Finanzamt Düsseldorf — Mettmann (Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Răspuns care se poate deduce în mod clar din jurisprudență — Libera circulație a capitalurilor — Impozite pe venituri — Societate având sedii permanente într-un stat terț — Deducerea pierderilor realizate de respectivele sedii)

29

2008/C 051/49

Cauza C-512/06: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 26 octombrie 2007 — PTV Planung Transport Verkehr AG/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (Recurs — Marcă comunitară — Articolul 1 alineatul (1) litera(b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Motive absolute de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Semn verbal map&guide)

29

2008/C 051/50

Cauza C-163/07 P: Ordonanța Curții din 27 noiembrie 2007 — Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi, Musa Akar/Comisia Comunităților Europene (Recurs — Contracte de achiziții publice de lucrări — Admisibilitate — Condiții esențiale de formă — Reprezentare obligatorie a persoanelor fizice sau juridice de către un avocat care are dreptul să își exercite profesia în fața unei instanțe a unui stat membru — Recurs vădit nefondat)

30

2008/C 051/51

Cauza C-238/07 P: Ordonanța Curții din 19 octombrie 2007 — Derya Beyatli/Comisia Comunităților Europene (Recurs — Funcție publică — Concurs general pentru cetățenii Republicii Cipru — Anunț de concurs — Termene — Reclamație — Scrisoare adresată șefului delegației Comisiei în Cipru)

30

2008/C 051/52

Cauza C-446/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale civile di Modena (Italia) la 1 octombrie 2007 — Alberto Severi, Cavazzuti e figli/Regione Emilia-Romagna

31

2008/C 051/53

Cauza C-513/07 P: Recurs introdus la 21 noiembrie 2007 de AGC Flat Glass Europe SA, anterior Glaverbel SA împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a doua) pronunțate la 12 septembrie 2007 în cauza T-141/06, Glaverbel SA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI)

31

2008/C 051/54

Cauza C-514/07 P: Recurs introdus la 22 noiembrie 2007 de Regatul Suediei împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Marea Cameră) pronunțate la 12 septembrie 2007 în cauza T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Comisia Comunităților Europene

32

2008/C 051/55

Cauza C-535/07: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Austria

32

2008/C 051/56

Cauza C-536/07: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Federală Germania

33

2008/C 051/57

Cauza C-545/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Sofiyski gradski sad (Bulgaria) la 4 decembrie 2007 — Apis-Hristovich EOOD/Lakorda AD

35

2008/C 051/58

Cauza C-547/07: Acțiune introdusă la 7 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Polonă

35

2008/C 051/59

Cauza C-554/07: Acțiune introdusă la 11 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Irlanda

36

2008/C 051/60

Cauza C-558/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Justice (Queen's Bench Division) Administrative Court (Regatul Unit) la 17 decembrie 2007 — S. P. C. M. SA, C. H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Limited, Hercules Incorporated/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

36

2008/C 051/61

Cauza C-563/07: Acțiune introdusă la 20 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Malta

37

2008/C 051/62

Cauza C-11/08: Acțiune introdusă la 10 ianuarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Malta

37

2008/C 051/63

Cauza C-269/06: Ordonanța președintelui Camerei a patra a Curții din 11 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

38

2008/C 051/64

Cauza C-482/06: Ordonanța președintelui Camerei a șasea a Curții din 20 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Portugheză

38

2008/C 051/65

Cauza C-30/07: Ordonanța președintelui Camerei a opta a Curții din 27 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Ungară

38

2008/C 051/66

Cauza C-31/07: Ordonanța președintelui Curții din 16 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Irlanda

38

2008/C 051/67

Cauza C-190/07: Ordonanța președintelui Curții din 20 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană

39

2008/C 051/68

Cauza C-195/07: Ordonanța președintelui Curții din 16 noiembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Zala Megyei Bíróság — Republica Ungară) — OTP Bank rt, Merlin Gerin Zala kft/Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

39

2008/C 051/69

Cauza C-206/07: Ordonanța președintelui Curții din 20 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Portugheză

39

2008/C 051/70

Cauza C-234/07: Ordonanța președintelui Curții din 29 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Portugheză

39

2008/C 051/71

Cauza C-245/07: Ordonanța președintelui Curții din 5 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Federală Germania

39

2008/C 051/72

Cauza C-266/07: Ordonanța președintelui Curții din 21 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Portugheză

39

2008/C 051/73

Cauza C-382/07: Ordonanța președintelui Curții din 22 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Portugheză

40

2008/C 051/74

Cauza C-413/07: Ordonanța președintelui Curții din 4 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern — Germania) — Kathrin Haase, Adolf Oberdorfer, Doreen Kielon, Peter Schulze, Peter Kliem, Dietmar Bössow, Helge Riedel, André Richter, Andreas Schneider/Superfast Ferries SA, Superfast OKTO Maritime Company, Baltic SF VIII LTD

40

 

Tribunalul de Primă Instanță

2008/C 051/75

Cauza T-9/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 15 ianuarie 2008 — Hoya/OAPI — Indo (AMPLITUDE) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii verbale comunitare AMPLITUDE — Marcă figurativă națională anterioară AMPLY — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

41

2008/C 051/76

Cauza T-306/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 16 ianuarie 2008 — Scippacercola și Terezakis/Comisia Comunităților Europene („Concurență — Abuz de poziție dominantă — Taxe presupuse a fi excesive aplicate de către operatorul aeroportului internațional din Atena — Respingerea plângerii — Lipsa interesului comunitar”)

41

2008/C 051/77

Cauza T-112/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 16 ianuarie 2007 — Inter-Ikea/OAPI — Waibel (idea) („Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marcă comunitară figurativă idea — Mărci comunitare și verbale anterioare IKEA — Motiv relativ de nulitate — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

42

2008/C 051/78

Cauza T-109/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 12 decembrie 2007 — Vodafone España și Vodafone Group/Comisia Comunităților Europene („Acțiune în anulare — Directiva 2002/21/CE — Scrisoare cu observațiile Comisiei — Articolul 7 din Directiva 2002/21 — Act care nu poate fi supus căilor de atac — Lipsa afectării în mod direct — Inadmisibilitate”)

42

2008/C 051/79

Cauza T-156/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 11 decembrie 2007 — Regione Siciliana/Comisia Comunităților Europene („Fondul Social European (FSE) — Reducerea asistenței financiare comunitare acordate inițial — Acțiune în anulare — Entitate regională sau locală — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate”)

43

2008/C 051/80

Cauza T-215/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 13 decembrie 2007 — Donnici/Parlamentul European („Desesizare”)

43

2008/C 051/81

Cauza T-367/07 R: Ordonanța președintelui Tribunalului de Primă Instanță din 17 decembrie 2007 — Dow AgroSciences și alții/Comisia Comunităților Europene („Măsuri provizorii — Directiva 91/414/CEE — Cerere de suspendare a executării — Admisibilitate — Lipsă a urgenței”)

43

2008/C 051/82

Cauza T-387/07 R: Ordonanța președintelui Tribunalului de Primă Instanță din 14 decembrie 2007 — Republica Portugheză/Comisia Comunităților Europene (Măsuri provizorii — Reducerea unei contribuții financiare — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței)

44

2008/C 051/83

Cauza T-448/07: Acțiune introdusă la 7 decembrie 2007 — YKK și alții/Comisia Comunităților Europene

44

2008/C 051/84

Cauza T-452/07: Acțiune introdusă la 7 decembrie 2007 — Ecolean Research & Development/OAPI

45

2008/C 051/85

Cauza T-454/07: Acțiune introdusă la 7 decembrie 2007 — Prym și alții/Comisia Comunităților Europene

45

2008/C 051/86

Cauza T-455/07: Acțiune introdusă la 14 decembrie 2007 — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues/Comisia Comunităților Europene

46

2008/C 051/87

Cauza T-457/07: Acțiune introdusă la 10 decembrie 2007 — Evropaïki Dynamiki/AESA

47

2008/C 051/88

Cauza T-458/07: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2007 — Dominio de la Vega/OAPI — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA)

47

2008/C 051/89

Cauza T-459/07: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2007 — Hangzhou Duralamp Electronics/Consiliul Uniunii Europene

48

2008/C 051/90

Cauza T-460/07: Acțiune introdusă la 18 decembrie 2007 — Nokia/OAPI — Medion (LIFE BLOG)

48

2008/C 051/91

Cauza T-461/07: Acțiune introdusă la 19 decembrie 2007 — Visa Europe și Visa International Service Association/Comisia Comunităților Europene

49

2008/C 051/92

Cauza T-462/07: Acțiune introdusă la 19 decembrie 2007 — GALP Energia España și alții/Comisia Comunităților Europene

50

2008/C 051/93

Cauza T-463/07: Acțiune introdusă la 12 decembrie 2007 — Republica Italiană/Comisia Comunităților Europene

51

2008/C 051/94

Cauza T-464/07: Acțiune introdusă la 19 decembrie 2007 — Korsch/OAPI (PharmaResearch)

51

2008/C 051/95

Cauza T-466/07: Acțiune introdusă la 25 decembrie 2007 — Osram/Consiliul Uniunii Europene

52

2008/C 051/96

Cauza T-467/07: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2007 — Du Pont de Nemours (Franța) și alții/Comisia Comunităților Europene

52

2008/C 051/97

Cauza T-469/07: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2007 — Philips Lighting Poland și Philips Lighting/Consiliul Uniunii Europene

53

2008/C 051/98

Cauza T-471/07: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2007 — Wella/OAPI (TAME IT)

54

2008/C 051/99

Cauza T-475/07: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2007 — Dow AgroSciences și alții/Comisia Comunităților Europene

54

2008/C 051/00

Cauza T-476/07: Acțiune introdusă la 13 decembrie 2007 — Evropaïki Dynamiki/Frontex

55

2008/C 051/01

Cauza T-482/07: Acțiune introdusă la 20 decembrie 2007 — Nynäs Petroleum și Nynas Petróleo/Comisia Comunităților Europene

56

2008/C 051/02

Cauza T-483/07: Acțiune introdusă la 22 decembrie 2007 — România/Comisia Comunităților Europene

56

2008/C 051/03

Cauza T-484/07: Acțiune introdusă la 22 decembrie 2007 — România/Comisia Comunităților Europene

57

2008/C 051/04

Cauza T-485/07: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2007 — Olive Line International/OAPI — Knopf (o-live)

57

2008/C 051/05

Cauza T-486/07: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2007 — Ford Motor/OAPI — Alkar Automotive (CA)

58

2008/C 051/06

Cauza T-487/07: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2007 — Imperial Chemical Industries/OAPI (FACTORY FINISH)

58

2008/C 051/07

Cauza T-493/07: Acțiune introdusă la 28 decembrie 2007 — GlaxoSmithKline/OAPI — Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

59

2008/C 051/08

Cauza T-502/07: Acțiune introdusă la 31 decembrie 2007 — IIC-Intersport International Corporation/OAPI — McKenzie Corporation (McKENZIE)

59

2008/C 051/09

Cauza T-159/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 13 decembrie 2007 — Estancia Piedra/OAPI — Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

60

2008/C 051/10

Cauza T-160/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 13 decembrie 2007 — Estancia Piedra/OAPI — Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

60

2008/C 051/11

Cauza T-202/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 13 decembrie 2007 — Select Appointments/OAPI — Manpower (TELESELECT)

60

2008/C 051/12

Cauza T-182/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 13 decembrie 2007 — Barco-Marken-Import Matthiesen/OAPI — Tequilas del Señor (TEQUILA GOLD Sombrero Negro)

60

 

Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene

2008/C 051/13

Cauza F-131/06: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 14 decembrie 2007 — Steinmetz/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Soluționare amiabilă — Executarea unui acord — Refuzul rambursării cheltuielilor din cadrul unei misiuni — Inadmisibilitate vădită — Lipsa interesului — Repartizarea cheltuielilor de judecată — Cheltuieli de judecată provocate în mod nejustificat sau șicanatoriu)

61

2008/C 051/14

Cauza F-20/07: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 19 decembrie 2007 — Marcuccio/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Asigurări sociale — Asigurare de boală — Suportarea cheltuielilor medicale — Respingere expresă a cererii)

61

2008/C 051/15

Cauza F-21/07: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 14 decembrie 2007 — Marcuccio/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Acțiune în despăgubiri — Prelucrare pretins ilicită a datelor medicale — Inadmisibilitate — Nerespectarea unui termen rezonabil pentru introducerea unei cereri de despăgubire)

62


RO

 

Top