Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:044:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 44, 16 februarie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 44

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
16 februarie 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 439-a sesiune plenară din 24 și 25 octombrie 2007

2008/C 044/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Cartea verde — Spațiul European de Cercetare: perspective noi”COM(2007) 161 final

1

2008/C 044/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Consiliului de înființare a întreprinderii comune a inițiativei privind medicamentele inovatoare”COM(2007) 241 final — 2007/0089 (CNS)

11

2008/C 044/03

Avizul Comitetului Economic și Social European „Privind propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea întreprinderii comune ARTEMIS în scopul punerii în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate”COM(2007) 243 final — 2007/0088 (CNS)

15

2008/C 044/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky”COM(2007) 315 final — 2007/0118 (CNS)

19

2008/C 044/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Consiliului de înființare a întreprinderii comune ENIAC”COM(2007) 356 final — 2007/0122 (CNS)

22

2008/C 044/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte legate de produsele de vacanță cu drept de utilizare pe durată limitată și pe termen lung, precum și de revânzare și schimb”COM(2007) 303 final — 2007/0113 (COD)

27

2008/C 044/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instrumentele de cântărire neautomate” (versiune codificată) COM(2007) 446 final — 2007/0164 (COD)

33

2008/C 044/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dispozitivele de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate a autovehiculelor și a remorcilor acestora” (versiune codificată) COM(2007) 451 final — 2007/0162 (COD)

33

2008/C 044/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind suprimarea paraziților radioelectrici produși de tractoarele agricole sau forestiere (compatibilitate electromagnetică)” (versiune codificată) COM(2007) 462 final — 2007/0166 (COD)

34

2008/C 044/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European «Raport asupra progresului înregistrat în domeniul biocarburanților — Raport asupra progreselor înregistrate în utilizarea biocarburanților și a altor carburanți regenerabili în statele membre ale Uniunii Europene»”COM(2006) 845 final

34

2008/C 044/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European «Rezultatele revizuirii Strategiei Comunității de reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme și vehicule utilitare ușoare»”COM(2007) 19 final

44

2008/C 044/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/54/CE în ceea ce privește aplicarea anumitor dispoziții Estoniei”COM(2007) 411 final — 2007/0141 (COD)

49

2008/C 044/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind selectarea și autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile prin satelit”COM(2007) 480 final — 2007/0174 (COD)

50

2008/C 044/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Adaptarea la procedura de reglementare cu control — Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 95/50/CE în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei”COM(2007) 509 final — 2007/0184 (COD)

52

2008/C 044/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce privește specificațiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanții utilizați în transportul rutier, de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru carburanții folosiți de navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 93/12/CEE”COM(2007) 18 final — 2007/0019 (COD)

53

2008/C 044/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Evoluția plăților compensatorii pentru zonele defavorizate începând cu anul 2010”

56

2008/C 044/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Bilanțul de sănătate (health check) și viitorul PAC după 2013”

60

2008/C 044/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Schimbările climatice și Strategia Lisabona”

69

2008/C 044/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Creditul și excluderea socială într-o societate prosperă”

74

2008/C 044/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Spiritul antreprenorial și Strategia Lisabona”

84

2008/C 044/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Politica comunitară în domeniul imigrației și al cooperării cu țările de origine pentru promovarea dezvoltării”

91

2008/C 044/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică și la sănătatea și securitatea în muncă”COM(2007) 46 final — 2007/0020 (COD)

103

2008/C 044/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, persoanele care desfășoară activități independente și membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității”COM (2007) 159 final — 2007/0054 (COD)

106

2008/C 044/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Relele tratamente aplicate persoanelor vârstnice”

109

2008/C 044/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE cu privire la ajustarea regimului special de impozitare a motorinei utilizate drept carburant în scopuri comerciale și la coordonarea impozitării benzinei fără plumb și a motorinei utilizate drept carburant”COM(2007) 52 final — 2007/0023 (CNS)

115

2008/C 044/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CEE în ceea ce privește anumite dispoziții temporare referitoare la cotele taxei pe valoare adăugată”COM(2007) 381 final — SEC(2007) 910

120

2008/C 044/27

Avizul Comitetului Economic și Social European privind tema „Croația pe calea aderării”

121


RO

 

Top