Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:022:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 22, 26 ianuarie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 22

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
26 ianuarie 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție

2008/C 022/01

Ultima publicație a Curții de Justiție în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 8, 12.1.2008

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2008/C 022/02

Cauzele conexate C-463/04 și C-464/04: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 6 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) și Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04)/Comune di Milano (Articolul 56 CE — Libera circulație a capitalurilor — Restricții — Întreprinderi privatizate — Dispoziție națională potrivit căreia actele constitutive ale unei societăți pe acțiuni pot conferi statului sau unui organism public ce deține participații la capitalul acesteia dreptul de a numi în mod direct unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație)

2

2008/C 022/03

Cauza C-280/05: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 6 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Ajutoare de stat — Incompatibilitate cu piața comună — Obligație de recuperare — Neexecutare)

2

2008/C 022/04

Cauza C-298/05: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 6 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Finanzgericht Münster — Germania) — Columbus Container Services BVBA & Co./Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (Articolele 43 CE și 56 CE — Impozite pe venit și pe capital — Condiții privind impozitarea profitului unui sediu situat într-un alt stat membru — Convenție pentru evitarea dublei impuneri — Metoda scutirii de impozit sau metoda imputării impozitului)

3

2008/C 022/05

Cauza C-393/05: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 29 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Austria (Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 — Producție agricolă ecologică — Organisme de control private — Cerința unui sediu sau a unei infrastructuri permanente în statul membru în care sunt prestate serviciile — Justificări — Participarea la exercitarea autorității publice — Articolul 55 CE — Protecția consumatorilor)

3

2008/C 022/06

Cauza C-404/05: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 29 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Federală Germania (Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 — Producție agricolă ecologică — Organisme de control private — Cerința unui sediu sau a unei infrastructuri permanente în statul membru în care sunt prestate serviciile — Justificări — Participarea la exercitarea autorității publice — Articolul 55 CE — Protecția consumatorilor)

4

2008/C 022/07

Cauza C-456/05: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 6 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Federală Germania (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolul 43 CE — Psihoterapeuți care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate — Sistem de cote — Norme tranzitorii derogatorii — Proporționalitate — Admisibilitate)

4

2008/C 022/08

Cauza C-7/06 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 29 noiembrie 2007 — Beatriz Salvador García/Comisia Comunităților Europene (Recurs — Funcționari — Remunerație — Indemnizație de expatriere — Condiție prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (a) a doua liniuță din anexa VII la statut — Noțiunea „servicii efectuate pentru un alt stat”)

5

2008/C 022/09

Cauza C-8/06 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 29 noiembrie 2007 — Anna Herrero Romeu/Comisia Comunităților Europene (Recurs — Funcționari — Remunerație — Indemnizație de expatriere — Condiție prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (a) a doua liniuță din anexa VII la statut — Noțiunea „servicii efectuate pentru un alt stat”)

5

2008/C 022/10

Cauza C-9/06 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 29 noiembrie 2007 — Tomás Salazar Brier/Comisia Comunităților Europene (Recurs — Funcționari — Remunerație — Indemnizație de expatriere — Condiție prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (a) a doua liniuță din anexa VII la statut — Noțiunea „servicii efectuate pentru un alt stat”)

6

2008/C 022/11

Cauza C-10/06 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 29 noiembrie 2007 — Rafael de Bustamante Tello/Consiliul Uniunii Europene (Recurs — Funcționari — Remunerație — Indemnizație de expatriere — Condiție prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (a) a doua liniuță din anexa VII la statut — Noțiunea „servicii efectuate pentru un alt stat”)

6

2008/C 022/12

Cauza C-59/06 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 6 decembrie 2007 — Luigi Marcuccio/Comisia Comunităților Europene (Recurs — Funcționar — Post într-o țară terță — Reafectarea postului și a titularului acestuia — Principiul respectării dreptului la apărare — Întindere — Sarcina probei)

7

2008/C 022/13

Cauza C-119/06: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 29 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Încălcarea Directivei 92/50/CEE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii — Atribuirea unui contract fără cerere de ofertă — Atribuirea serviciilor de transport sanitar în Toscana)

7

2008/C 022/14

Cauza C-176/06 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 29 noiembrie 2007 — Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH/Comisia Comunităților Europene, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, fostă Hamburgische Electricitäts-WerkeAG (Recurs — Ajutor pretins a fi acordat de autoritățile germane unor centrale nucleare — Provizioane pentru închiderea unor centrale și eliminarea deșeurilor radioactive — Inadmisibilitatea acțiunii în fața Tribunalului — Motiv de ordine publică)

8

2008/C 022/15

Cauza C-262/06: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 22 noiembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland (Sectorul telecomunicațiilor — Serviciul universal și drepturile utilizatorilor — Noțiunea de obligații care trebuie menținute cu titlu tranzitoriu — Articolul 27 primul paragraf din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru) și articolul 16 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2002/22/CE (directiva privind serviciul universal) — Tarifarea furnizării serviciilor de telefonie vocală — Obligația de a obține o autorizație administrativă)

8

2008/C 022/16

Cauza C-300/06: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 6 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Ursula Voß/Land Berlin (Articolul 141 CE — Principiul egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin — Funcționari — Prestare de ore suplimentare — Discriminare indirectă a lucrătorilor de sex feminin angajați cu fracțiune de normă)

9

2008/C 022/17

Cauza C-328/06: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 22 noiembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Juzgado de lo Mercantil — Spania) — Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlleó Franquet (Mărci — Directiva 89/104/CEE — Articolul 4 alineatul (2) litera (d) — Mărci „de notorietate” în statul membru în înțelesul articolului 6 bis din Convenția de la Paris — Cunoașterea mărcii — Întindere geografică)

9

2008/C 022/18

Cauza C-401/06: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 6 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Federală Germania (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Impozitare — A șasea directivă TVA — Prestare de servicii — Executor testamentar — Locul furnizării serviciului — Articolul 9 alineatul (1) și alineatul (2) litera (e))

10

2008/C 022/19

Cauza C-417/06 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 29 noiembrie 2007 — Republica Italiană/Comisia Comunităților Europene (Recurs — Admisibilitate — Fonduri structurale — Finanțarea inițiativelor comunitare — Modificarea repartizărilor orientative — Executare a hotărârilor judecătorești)

10

2008/C 022/20

Cauza C-435/06: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 27 noiembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Korkein hallinto-oikeus — Finlanda) — C (Cooperare judiciară în materie civilă — Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești — Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 — Domeniul de aplicare material și temporal — Noțiunea „materii civile” — Hotărâre judecătorească privind luarea în îngrijire și plasarea unor copii în afara familiei — Măsuri de protecție a copilului care intră în sfera dreptului public)

11

2008/C 022/21

Cauza C-451/06: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 6 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Austria) — Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel (A șasea directivă TVA — Articolul 13 secțiunea B litera (b) — Scutire — Operațiuni de leasing sau de închiriere a bunurilor imobile — Concesionarea unui drept de pescuit)

11

2008/C 022/22

Cauza C-486/06: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 6 decembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hof van beroep te Antwerpen — Belgia) — BVBA Van Landeghem/Statul belgian (Tariful Vamal Comun — Nomenclatură Combinată — Clasificare tarifară — Pozițiile 8703 și 8704 — Automobile de tip „pick-up”)

12

2008/C 022/23

Cauza C-508/06: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 29 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Malta (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 96/59/CE — Articolul 11 — Gestionarea deșeurilor — Eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați — Necomunicarea planurilor și schemelor impuse)

12

2008/C 022/24

Cauza C-516/06 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 6 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Ferriere Nord SpA (Recurs — Concurență — Decizia Comisiei — Amendă — Executare — Regulamentul (CEE) nr. 2988/74 — Prescripție — Act cauzator de prejudiciu — Inadmisibilitate)

13

2008/C 022/25

Cauza C-6/07: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 29 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2002/74/CE — Protecția lucrătorilor — Insolvabilitatea angajatorului)

13

2008/C 022/26

Cauza C-34/07: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 29 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2003/109/CE — Resortisanți ai țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung — Netranspunerea în termenul prevăzut)

14

2008/C 022/27

Cauza C-57/07: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 6 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2003/86/CE — Dreptul la reîntregirea familiei — Netranspunerea în termenul acordat)

14

2008/C 022/28

Cauza C-67/07: Hotărârea Curții (Camera cincea) din 29 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2004/24/CE — Medicamente tradiționale din plante — Cod comunitar — Netranspunere în termenul prevăzut)

15

2008/C 022/29

Cauza C-68/07: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 29 noiembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Högsta domstolen — Suedia) — Kerstin Sundelind Lopez/Miquel Enrique Lopez Lizazo (Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 — Articolele 3, 6 și 7 — Competență judecătorească — Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești — Competență în materie de divorț — Pârât resortisant și cu reședința într o țară terță — Norme naționale de competență care prevăd o competență excesivă)

15

2008/C 022/30

Cauza C-106/07: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 6 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2000/59/CE — Instalații portuare pentru deșeurile provenite din exploatarea navelor și pentru reziduurile de încărcătură — Nestabilirea și neaplicarea planurilor de preluare și tratare a deșeurilor pentru toate porturile)

16

2008/C 022/31

Cauza C-112/07: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 29 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2004/80/CE — Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Despăgubirea victimelor infracționalității — Netranspunerea în termenul prevăzut)

16

2008/C 022/32

Cauza C-258/07: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 6 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Suediei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2004/18/CE — Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii — Netranspunere în termenul acordat)

17

2008/C 022/33

Cauza C-263/07: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 29 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Transpunere incorectă — Directiva 96/61/CE — Articolul 9 alineatul (4) — Articolul 13 alineatul (1) — Anexa I — Prevenirea și controlul integrat al poluării — Noțiunile „punere în aplicare a celor mai performante tehnici disponibile” și „revizuire periodică a condițiilor de autorizare a exploatării”)

17

2008/C 022/34

Cauza C-457/06 P: Ordonanța Curții din 4 octombrie 2007 — Republica Finlanda/Comisia Comunităților Europene (Recurs — Acțiune în anulare — Inadmisibilitate — Act care nu produce efecte juridice obligatorii — Resurse proprii ale Comunităților Europene — Procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor — Articolul 11 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 — Dobânzi de întârziere — Negocierea unui acord privind o plată condiționată — Scrisoare de refuz)

18

2008/C 022/35

Cauza C-495/06 P: Ordonanța Curții din 25 octombrie 2007 — Bart Nijs/Curtea de Conturi a Comunităților Europene (Recurs — Promovare — Exercițiul de promovare 2003 — Raport de evaluare a carierei — Decizie de stabilire a formei finale a raportului — Decizie de promovare a unui alt funcționar la gradul de traducător-revizor — Cerere de reparare a prejudiciului — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat)

18

2008/C 022/36

Cauza C-242/07 P: Ordonanța Curții din 8 noiembrie 2007 — Regatul Belgiei/Comisia Comunităților Europene (Recurs — Termen de introducere a acțiunii — Articolul 43 alineatul (6) din Regulamentul de procedură al Tribunalului — Originalul cererii depus după expirarea termenului — Inadmisibilitate — Noțiunea de „eroare scuzabilă” — Noțiunea de „caz fortuit”)

19

2008/C 022/37

Cauza C-502/06 P: Recurs introdus la 13 decembrie 2006 de Carlos Correia de Matos împotriva ordonanței Tribunalului de Primă Instanță (Camera întâi) pronunțate la 27 septembrie 2006 în cauza T-440/05, Carlos Correia de Matos/Parlamentul European

19

2008/C 022/38

Cauza C-440/07 P: Recurs introdus la 24 septembrie 2007 de Comisia Comunităților Europene împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a patra extinsă) pronunțate la 11 iulie 2007 în cauza T-351/03, (Schneider Electric SA/Comisia Comunităților Europene)

19

2008/C 022/39

Cauza C-443/07 P: Recurs introdus la 28 septembrie 2007 de Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a patra extinsă) pronunțate la 11 iulie 2007 în cauza T-58/05, Centeno Mediavilla și alții/Comisia Comunităților Europene

20

2008/C 022/40

Cauza C-471/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Conseil d'Etat (Belgia) la 24 octombrie 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA/Statul belgian — Intervenientă: Sanofi-Aventis Belgium SA

21

2008/C 022/41

Cauza C-472/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Conseil d'Etat (Belgia) la 24 octombrie 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA/Statul belgian

22

2008/C 022/42

Cauza C-473/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Conseil d'État (Franța) la 25 octombrie 2007 — Association nationale pour la protection des eaux et des rivières — TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables — Intervenientă: Asociation France Nature Environnement

22

2008/C 022/43

Cauza C-475/07: Acțiune introdusă la 25 octombrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Polonă

23

2008/C 022/44

Cauza C-476/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Landgericht Berlin (Germania) la 29 octombrie 2007 — M. C. O. Congres/suxess GmbH

23

2008/C 022/45

Cauza C-478/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Handelsgericht Wien (Austria) la 25 octombrie 2007 — Budejovicky Budvar narodni podnik/Rudolf Ammersin GmbH

24

2008/C 022/46

Cauza C-485/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Centrale Raad van Beroep (Tările de Jos) la 5 noiembrie 2007 — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/M. H. Akdas și alții

24

2008/C 022/47

Cauza C-486/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 5 noiembrie 2007 — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)/Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

25

2008/C 022/48

Cauza C-489/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Amtsgericht Lahr (Germania) la 5 noiembrie 2007 — Pia Messner/Firma Stefan Krüger

25

2008/C 022/49

Cauza C-491/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Landesgerichts für Strafsachen Wien (Austria) la 31 octombrie 2007 — Procedură penală împotriva lui Vladimir Turansky

26

2008/C 022/50

Cauza C-492/07: Acțiune introdusă la 7 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Polonă

26

2008/C 022/51

Cauza C-495/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberster Patent- und Markensenat (Austria) la 14 noiembrie 2007 — Silberquelle GmbH/Maselli Strickmode GmbH

26

2008/C 022/52

Cauza C-497/07 P: Recurs introdus la 16 noiembrie 2007 de Philip Morris Products SA împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a doua) pronunțate la 12 septembrie 2007 în cauza T-140/06, Philip Morris Products/OAPI

27

2008/C 022/53

Cauza C-498/07 P: Recurs introdus la 16 noiembrie 2007 de Aceites del Sur-Coosur, S.A., anterior Aceites del Sur, S.A. împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera întâi) pronunțate la 12 septembrie 2007 în cauza T-363/04, Koipe Corporación, S.L./Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

27

2008/C 022/54

Cauza C-499/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgia) la 16 noiembrie 2007 — NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer/Belgische Staat

29

2008/C 022/55

Cauza C-502/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Naczelny Sad Administracyjny (Republica Polonă) la 16 noiembrie 2007 — K-1 Sp. z o.o. w Toruniu/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

30

2008/C 022/56

Cauza C-504/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) la 19 noiembrie 2007 — Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) și alții/Consiliul de Miniștri și alții

31

2008/C 022/57

Cauza C-508/07 P: Recurs introdus la 21 noiembrie 2007 de Cain Cellars, Inc. împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera întâi) pronunțate la 12 septembrie 2007 în cauza T-304/05 — CainCellars, Inc./Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

32

2008/C 022/58

Cauza C-510/07: Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei

32

2008/C 022/59

Cauza C-511/07: Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului

33

2008/C 022/60

Cauza C-515/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden la 22 noiembrie 2007 — Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie/Staatssecretaris van Financiën

33

2008/C 022/61

Cauza C-517/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Justice (Chancery Division) (Regatul Unit) la 22 noiembrie 2007 — Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

34

2008/C 022/62

Cauza C-520/07 P: Recurs introdus la 22 noiembrie 2007 de Comisia Comunităților Europene împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a patra extinsă) pronunțate la 12 septembrie 2007 în cauza T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Comisia Comunităților Europene

34

2008/C 022/63

Cauza C-523/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 23 noiembrie 2007 — A

35

2008/C 022/64

Cauza C-527/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regatul Unit) la 28 noiembrie 2007 — Generics (UK) Ltd, Regina/Licensing Authority (reprezentată de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)

36

2008/C 022/65

Cauza C-528/07 P: Recurs introdus la 29 noiembrie 2007 de Association de la presse internationale ASBL (API) împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Marea Cameră) pronunțate la 12 septembrie 2007 în cauza T-36/04: Association de la presse internationale ASBL (API)/Comisia Comunităților Europene

36

2008/C 022/66

Cauza C-532/07 P: Recurs introdus la 29 noiembrie 2007 de Comisia Comunităților Europene împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Marea Cameră) pronunțate la 12 septembrie 2007 în cauza T-36/04: Association de la presse internationale ASBL/Comisia Comunităților Europene

37

2008/C 022/67

Cauza C-541/07: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă

38

2008/C 022/68

Cauza C-548/07: Acțiune introdusă la 10 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă

38

2008/C 022/69

Cauza C-20/07: Ordonanța președintelui Curții din 8 octombrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Irlanda

39

2008/C 022/70

Cauza C-145/07: Ordonanța președintelui Curții din 8 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Suediei

39

2008/C 022/71

Cauza C-223/07: Ordonanța președintelui Curții din 8 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Suediei

39

 

Tribunalul de Primă Instanță

2008/C 022/72

Cauza T-307/04: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 12 decembrie 2007 — Pagliacci/Comisia Comunităților Europene („Funcționari — Concurs general — Neînscriere pe lista de rezervă — Încălcarea anunțului de concurs — Diplome și experiență profesională cerute”)

40

2008/C 022/73

Cauza T-66/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 11 decembrie 2007 — Sack/Comisia Comunităților Europene („Funcție publică — Funcționar — Acțiune în anulare — Primă de conducere — Funcția de «șef de unitate» — Egalitate de tratament — Obligație de motivare — Regim lingvistic”)

40

2008/C 022/74

Cauza T-86/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 12 decembrie 2007 — K & L Ruppert Stiftung/OAPI — Lopes de Almeida Cunha și alții (CORPO livre) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii figurative CORPO livre — Mărci verbale naționale și internaționale LIVRE — Dovedire tardivă a utilizării mărcilor anterioare”)

40

2008/C 022/75

Cauzele conexate T-101/05 și T-111/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 12 decembrie 2007 — BASF și UCB/Comisia Comunităților Europene („Concurență — Înțelegeri în sectorul produselor vitaminice — Clorură de colină (vitamina B4) — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind Spațiul Economic European — Amenzi — Efect descurajator — Încălcări repetate — Cooperare în timpul procedurii administrative — Încălcare unică și continuă”)

41

2008/C 022/76

Cauza T-112/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 12 decembrie 2007 — Akzo Nobel și alții/Comisia Comunităților Europene („Concurență — Înțelegeri în sectorul produselor vitaminice — Clorură de colină (vitamina B4) — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind Spațiul Economic European — Imputabilitatea comportamentului ilicit”)

41

2008/C 022/77

Cauza T-113/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 13 decembrie 2007 — Angelidis/Parlamentul European („Funcție publică — Funcționari — Ocuparea unui post de gradul A2 — Respingerea candidaturii — Încălcarea unor norme fundamentale de procedură — Acțiune în anulare — Acțiune în despăgubire”)

42

2008/C 022/78

Cauza T-308/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 12 decembrie 2007 — Republica Italiană/Comisia Comunităților Europene („Fonduri Structurale — Cofinanțare — Regulamentele (CE) nr. 1260/1999 și (CE) nr. 448/2004 — Condiții de eligibilitate a avansurilor plătite de către organismele naționale în cadrul regimurilor de ajutor de stat sau în legătură cu acordarea de ajutoare — Proba utilizării Fondurilor de către destinatarii finali — Acțiune în anulare — Act atacabil”)

42

2008/C 022/79

Cauza T-10/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 11 decembrie 2007 — Portela & Companhia/OAPI — Torrens Cuadrado și Gilbert Sanz (Bial) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative Bial — Marcă națională verbală anterioară BIAL — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Dovada existenței mărcii anterioare — Coexistența unor mărci anterioare — Motiv care modifică obiectui litigiului — Probe prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului — Cheltuieli efectuate în fața diviziei de opoziție”)

43

2008/C 022/80

Cauze conexate T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 și T-69/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 12 decembrie 2007 — Irlanda și alții/Comisia Comunităților Europene („Ajutoare de stat — Directiva 92/81/CEE — Accize pentru uleiurile minerale — Uleiuri minerale folosite drept combustibil în producția de alumină — Scutire acordată de autoritățile franceze, irlandeze și italiene — Ajutoare noi — Ajutoare existente — Obligația de motivare — Invocare din oficiu”)

43

2008/C 022/81

Cauza T-117/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 12 decembrie 2007 — DeTeMedien Deutsche/OAPI (suchen.de) („Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale suchen.de — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Nume de domeniu — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

44

2008/C 022/82

Cauza T-134/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 13 decembrie 2007 — Xentral/OAPI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale PAGESJAUNES.COM — Marcă națională figurativă anterioară LES PAGES JAUNES — Nume de domeniu «pagesjaunes.com» — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

44

2008/C 022/83

Cauza T-242/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 13 decembrie 2007 — Cabrera Sánchez/OAPI — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative el charcutero artesano — Marcă națională figurativă anterioară El Charcutero — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Lipsa similitudinii între semne — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

45

2008/C 022/84

Cauza T-326/07 R: Ordonanța președintelui Tribunalului de Primă Instanță din 4 decembrie 2007 — Cheminova și alții/Comisia Comunităților Europene („Măsuri provizorii — Directiva 91/414/CEE — Cerere de suspendare a executării — Admisibilitate — Lipsa urgenței”)

45

2008/C 022/85

Cauza T-414/07: Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2007 — Euro-Information/OAPI (Reprezentarea unei mâini ținând un card urmat de trei triunghiuri)

45

2008/C 022/86

Cauza T-421/07: Acțiune introdusă la 22 noiembrie 2007 — Deutsche Post/Comisia Comunităților Europene

46

2008/C 022/87

Cauza T-425/07: Acțiune introdusă la 16 noiembrie 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/OAPI (100)

46

2008/C 022/88

Cauza T-426/07: Acțiune introdusă la 16 noiembrie 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/OAPI (300)

47

2008/C 022/89

Cauza T-427/07: Acțiune introdusă la 16 noiembrie 2007 — Mirto Corporación Empresarial/OAPI — Maglificio Barbara (Mirtillino)

47

2008/C 022/90

Cauza T-428/07: Acțiune introdusă la 22 noiembrie 2007 — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues SA/Comisia Comunităților Europene

48

2008/C 022/91

Cauza T-430/07: Acțiune introdusă la 23 noiembrie 2007 — Bodegas Montebello/OAPI — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

48

2008/C 022/92

Cauza T-432/07: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2007 — Republica Franceză/Comisia Comunităților Europene

49

2008/C 022/93

Cauza T-433/07: Acțiune introdusă la 22 noiembrie 2007 — Ryanair/Comisia Comunităților Europene

49

2008/C 022/94

Cauza T-436/07 P: Recurs introdus la 30 noiembrie 2007 de Nikos Giannopoulos împotriva hotărârii pronunțate la 20 septembrie 2007 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-111/06, Giannopoulos/Consiliul Uniunii Europene

50

2008/C 022/95

Cauza T-440/07: Acțiune introdusă la 5 decembrie 2007 — Huta Buczek/Comisia Comunităților Europene

50

2008/C 022/96

Cauza T-271/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 6 decembrie 2007 — Microsoft/Comisia Comunităților Europene

51

 

Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene

2008/C 022/97

Cauza F-65/05: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 13 decembrie 2007 — Wandschneider/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei — Exercițiu de evaluare pentru anul 2003 — Acțiune în anulare — Motivare — Eroare vădită de apreciere)

52

2008/C 022/98

Cauza F-95/05: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 13 decembrie 2007 — N/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Agenți temporari — Recrutare — Post de șef al Departamentului Administrativ — Țări terțe — Aviz nefavorabil al serviciului medical)

52

2008/C 022/99

Cauza F-130/05: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 13 decembrie 2007 — Soares/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Reconstituirea carierei — Lipsa raportului de evaluare — Analiză comparativă a meritelor — Cerere în temeiul articolului 90 alineatul (1) din Statutul funcționarilor — Admisibilitatea acțiunii — Fapt nou și esențial)

53

2008/C 022/00

Cauza F-28/06: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 13 decembrie 2007 — Wandschneider/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei — Exercițiu de evaluare pentru anul 2004 — Acțiune în anulare — Motivare — Eroare vădită de apreciere)

53

2008/C 022/01

Cauza F-42/06: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 13 decembrie 2007 — Sundholm/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Evaluare — Raport privind evoluția carierei — Exercițiul de evaluare 2004 — Obiective și criterii de evaluare — Daune-interese)

53

2008/C 022/02

Cauza F-73/06: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 13 decembrie 2007 — Van Neyghem/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Concurs general — Evaluarea probei scrise — Termen de depunere a reclamației — Admisibilitate — Obligația de motivare)

54

2008/C 022/03

Cauza F-108/06: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 13 decembrie 2007 — Basili/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Evaluare — Raport de evoluție a carierei — Exercițiu de evaluare pentru anul 2004 — Acțiune în anulare — Reprezentanți ai personalului — Aviz al grupului ad-hoc)

54

2008/C 022/04

Cauza F-27/07: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 13 decembrie 2007 — Sundholm/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei — Exercițiu de evaluare 2001/2002 — Absență pentru motive medicale — Executarea unei hotărâri a Tribunalului de Primă Instanță — Articolul 233 CE)

54

2008/C 022/05

Cauza F-40/06: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 6 decembrie 2007 — Marcuccio/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Solicitare de informații privind efectele personale expediate de la locul de repartizare la locul de reședință — Lipsa necesității de a se pronunța — Cerere de despăgubiri în mod vădit nefondată)

55

2008/C 022/06

Cauza F-23/07: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 19 octombrie 2007 — M/Agenția Europeană pentru Medicamente (EMEA) (Funcție publică — Funcționari — Invaliditate — Comisie de invaliditate — Refuzul convocării — Inadmisibilitate vădită)

55

2008/C 022/07

Cauza F-99/07: Acțiune introdusă la 28 septembrie 2007 — Bernard/Europol

55

2008/C 022/08

Cauza F-108/07: Acțiune introdusă la 15 octombrie 2007 — Nijs/Curtea de Conturi a Comunităților Europene

56

2008/C 022/09

Cauza F-124/07: Acțiune introdusă la 23 octombrie 2007 — Behmer/Parlamentul European

56

2008/C 022/10

Cauza F-126/07: Acțiune introdusă la 30 octombrie 2007 — Van Beers/Comisia Comunităților Europene

57

2008/C 022/11

Cauza F-127/07: Acțiune introdusă la 30 octombrie 2007 — Coto Moreno/Comisia Comunităților Europene

57

2008/C 022/12

Cauza F-3/07: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 5 decembrie 2007 — Moschonaki/Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (EUROFUND)

58

2008/C 022/13

Cauza F-71/07: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 28 noiembrie 2007 — Karatzoglou/Agenția Europeană pentru Reconstrucție (AER)

58


RO

 

Top