EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:010:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 10, 15 ianuarie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 10

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
15 ianuarie 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUȚII

 

Comitetul Economic și Social European
A 438-a sesiune plenară din 26 și 27 septembrie 2007

2008/C 010/01

Rezoluție a Comitetul Economic și Social European privind „Catastrofele naturale”

1


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 438-a sesiune plenară din 26 și 27 septembrie 2007

2008/C 010/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Cartea verde privind creșterea eficienței punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești în Uniunea Europeană: poprirea asigurătorie a conturilor bancare”COM(2006) 618 final

2

2008/C 010/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Simplificarea cadrului de reglementare în sectorul utilajelor”

8

2008/C 010/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată «Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI — Poziția Comisiei privind raportul final al grupului la nivel înalt CARS 21 — Contribuție la strategia UE de creștere economică și ocupare a forței de muncă»”COM(2007) 22 final

15

2008/C 010/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe roți” (versiune codificată) COM(2007) 310 final 2007/0107 (COD)

21

2008/C 010/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dispozitivele de remorcare și de mers înapoi ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți” (versiune codificată) COM(2007) 319 final — 2007/0117 (COD)

21

2008/C 010/07

Avizul Comitetului Economic și Social privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind plăcuțele și inscripționările regulamentare ale autovehiculelor și ale remorcilor, precum și la amplasarea și modul de aplicare a acestora”COM(2007) 344 final — 2007/0119 (COD)

22

2008/C 010/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei «Planul de acțiune privind eficiența energetică: realizarea potențialului»”COM(2006) 545 final

22

2008/C 010/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind taxele de aeroport”COM(2006) 820 final — 2007/0013 (COD)

35

2008/C 010/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind producerea de energie durabilă din combustibili fosili: Obiectiv după anul 2020 — emisii apropiate de zero la arderea cărbunelui”COM(2006) 843 final

39

2008/C 010/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru accesul la piața serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul (reformare)”COM(2007) 264 final — 2007/0097 (COD)

44

2008/C 010/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția mediului prin dreptul penal”COM(2007) 51 final — 2007/0022 (COD)

47

2008/C 010/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor reziduurilor substanțelor farmacologic active în alimentele de origine animală și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90”COM(2007) 194 final — 2007/0064 (COD)

51

2008/C 010/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Consiliului privind stabilirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului”COM(2007) 196 final — 2007/0070 (CNS)

53

2008/C 010/15

Avizul Comitetul Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/22/CE a Consiliului privind interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor beta-agoniste în creșterea animalelor”COM(2007) 292 final — 2007/0102 (COD)

57

2008/C 010/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 1924/2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare”COM(2007) 368 final — 2007/0128 (COD)

58

2008/C 010/17

Avizul Comitetul Economic și Social European pe tema „Integrarea comerțului mondial și externalizarea. Abordarea noilor provocări”

59

2008/C 010/18

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Drepturile pacientului”

67

2008/C 010/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Promovarea productivității durabile a muncii în Europa”

72

2008/C 010/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Indicatorii armonizați în domeniul handicapului ca instrument de monitorizare a politicilor europene”

80

2008/C 010/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European «Spre o utilizare mai eficientă a stimulentelor fiscale pentru cercetare și dezvoltare»”COM(2006) 728 final

83

2008/C 010/22

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Economia UE: bilanțul anului 2006. Consolidarea zonei euro: principalele priorități politice”COM(2006) 714 final — SEC(2006) 1490

88

2008/C 010/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Consecințele economice și sociale ale evoluției piețelor financiare”

96

2008/C 010/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Politicile economice care contribuie la strategia industrială europeană”

106

2008/C 010/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind

„Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European privind coordonarea sistemelor fiscale ale statelor membre în materie de fiscalitate directă pe piața internă” și

„Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European privind tratamentul fiscal aplicat pierderilor transfrontaliere” și

„Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European privind impozitul perceput în alt stat și necesitatea coordonării politicilor fiscale ale statelor membre”COM(2006) 823 final — COM(2006) 824 final — SEC(2006) 1690 — COM(2006) 825 final

113


RO

 

Top