Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:008:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 8, 12 ianuarie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 8

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
12 ianuarie 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție

2008/C 008/01

Ultima publicație a Curții de Justiție în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 315, 22.12.2007

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2008/C 008/02

Cauza C-525/04 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 noiembrie 2007 — Regatul Spaniei/Comisia Comunităților Europene, Lenzing AG (Recurs — Ajutoare de stat — Nerecuperarea contribuțiilor, a suprataxelor de întârziere și a dobânzilor datorate — Admisibilitate — Criteriul creditorului privat)

2

2008/C 008/03

Cauza C-260/05 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 noiembrie 2007 — Sniace, SA/Comisia Comunităților Europene, Republica Austria, Lenzing Fibers GmbH (fostă Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG), Land Burgenland (Recurs — Ajutoare de stat — Admisibilitate — Act care privește în mod individual recurenta)

2

2008/C 008/04

Cauza C-319/05: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Federală Germania (Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor — Articolele 28 CE și 30 CE — Directiva 2001/83/CE — Preparat din usturoi sub formă de capsule — Preparat comercializat în mod legal ca supliment alimentar în anumite state membre — Preparat clasificat ca medicament în statul membru de import — Noțiunea „medicament” — Obstacol — Justificare — Sănătate publică — Proporționalitate)

3

2008/C 008/05

Cauza C-330/05: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 noiembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hovrätten för Övre Norrland — Suedia) — Procedură penală împotriva lui Fredrik Granberg (Accize — Uleiuri minerale — Transport atipic)

3

2008/C 008/06

Cauza C-162/06: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 noiembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Supremo — Spania) — International Mail Spain SL/Administración del Estado, Correos (Directiva 97/67/CE — Norme comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale — Liberalizarea serviciilor poștale — Posibilitatea de a rezerva poșta transfrontalieră prestatorului serviciului poștal universal „în măsura în care este necesar pentru menținerea serviciului universal”)

4

2008/C 008/07

Cauza C-59/07: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 15 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2003/109/CE — Statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung — Netranspunerea în termenul prevăzut)

4

2008/C 008/08

Cauza C-465/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Nederlandse Raad van State (Țările de Jos) la 17 octombrie 2007 — M. și N. Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie

5

2008/C 008/09

Cauza C-466/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Germania) la 22 octombrie 2007 — Dietmar Klarenberg/Ferrotron Technologies GmbH

5

2008/C 008/10

Cauza C-469/07: Acțiune introdusă la 22 octombrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului

6

2008/C 008/11

Cauza C-477/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) la 29 octombrie 2007 — Gerlach & Co NV/Belgische Staat

6

2008/C 008/12

Cauza C-482/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Rechtbank te 's-Gravenhage (Țările de Jos) la 2 noiembrie 2007 — AHP Manufacturing BV/Bureau voor de Industriële Eigendom, cunoscutde asemenea sub denumirea Octrooicentrum Nederland

6

2008/C 008/13

Cauza C-483/07 P: Recurs introdus la 5 noiembrie 2007 de Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG împotriva ordonanței Tribunalului de Primă Instanță (Camera a doua) pronunțate la 28 august 2007 în cauza T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Comisia Comunităților Europene

7

2008/C 008/14

Cauza C-484/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank te 's-Gravenhage, în cadrul ședinței din Roermond (Țările de Jos), la 31 octombrie 2007 — Fatma Pehlivan/Staatssecretaris van Justitie

8

2008/C 008/15

Cauza C-487/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Court of Appeal (Civil Division) (Regatul Unit) la 5 noiembrie 2007 — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, care își desfășoară activitatea sub numele commercial „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”, Starion International Ltd

8

2008/C 008/16

Cauza C-488/07: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Court of Session (Scoția), Edinburgh (Regatul Unit) la 5 noiembrie 2007 — Royal Bank of Scotland plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

9

2008/C 008/17

Cauza C-494/07: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă

10

2008/C 008/18

Cauza C-507/07: Acțiune introdusă la 20 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Franceză

10

 

Tribunalul de Primă Instanță

2008/C 008/19

Cauze conexate T-3/00 și T-337/04: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 27 noiembrie 2007 — Pitsiorlas/Consiliul Uniunii Europene și Banca Centrală Europeană („Acces la documente — Acordul Basel-Nyborg — Acțiune în anulare — Acte atacabile — Motivare — Excepție de ilegalitate — Decizia 93/731/CE — Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene — Acțiune în despăgubiri — Răspundere extracontractuală a Comunității pentru comportamentul ilicit al organelor acestora — Prejudiciu — Legătură de cauzalitate”)

11

2008/C 008/20

Cauza T-205/04: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 20 noiembrie 2007 — Ianniello/Comisia Comunităților Europene („Funcție publică — Funcționari — Raport asupra evoluției carierei — Exercițiul de evaluare 2001/2002 — Acțiune în anulare — Acțiune în despăgubiri”)

11

2008/C 008/21

Cauza T-308/04: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 20 noiembrie 2007 — Ianniello/Comisia Comunităților Europene („Funcție publică — Funcționari — Raport asupra evoluției carierei — Exercițiul de evaluare 2001/2002 — Acțiune în anulare — Acțiune în despăgubiri”)

12

2008/C 008/22

Cauza T-103/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 20 noiembrie 2007 — P/Comisia Comunităților Europene (Funcționari — Remunerație — Absență nemotivată — Pierderea beneficiului remunerației — Articolul 59 din Statutul funcționarilor — Certificat medical)

12

2008/C 008/23

Cauza T-214/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 28 noiembrie 2007 — Vounakis/Comisia Comunităților Europene („Funcție publică — Funcționari — Raport asupra evoluției carierei — Exercițiu de evaluare pentru anul 2003 — Definirea obiectivelor de atins — Obligație de motivare — Incoerență între note și comentarii — Eroare vădită de apreciere”)

12

2008/C 008/24

Cauza T-434/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 27 noiembrie 2007 — Gateway/OAPI — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii verbale comunitare ACTIVY Media Gateway — Mărci comunitare și naționale verbale și figurative anterioare Gateway și GATEWAY — Motive relative de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Lipsa similitudinii semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94”)

13

2008/C 008/25

Cauza T-458/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 20 noiembrie 2007 — Tegometall International/OAPI — Wuppermann (TEK) („Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale TEK — Obiectul litigiului — Respectarea dreptului la apărare — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c) și (g) și articolul 51 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

13

2008/C 008/26

Cauza T-111/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 21 noiembrie 2007 — Wesergold Getränkeindustrie/OAPI — Lidl Stiftung (VITAL FIT) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii figurative comunitare VITAL FIT — Marcă verbală națională anterioară VITAFIT — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Dreptul de a fi ascultat — Obligație de motivare”)

14

2008/C 008/27

Cauza T-149/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 20 noiembrie 2007 — Castellani/OAPI — Markant Handels und Service (CASTELLANI) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative CASTELLANI — Mărci naționale verbale anterioare CASTELLUM și CASTELLUCA — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

14

2008/C 008/28

Cauza T-418/05: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 22 noiembrie 2007 — Investire Partecipazioni SpA/Comisia Comunităților Europene („Acțiune în anulare — FEDER — Act care nu poate fi supus căilor de atac — Act pregătitor — Inadmisibilitate”)

15

2008/C 008/29

Cauza T-102/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 22 noiembrie 2007 — Investire Partecipazioni/Comisia Comunităților Europene („Acțiune în anulare — FEDER — Reducerea contribuției financiare — Lipsa interesului direct — Inadmisibilitate”)

15

2008/C 008/30

Cauza T-183/07 R: Ordonanța președintelui Tribunalului de Primă Instanță din 9 noiembrie 2007 — Republica Polonă/Comisia Comunităților Europene („Măsuri provizorii — Directiva 2003/87/CE — Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră — Planul național de alocare a cotelor de emisie pentru Polonia pentru perioada 2008-2012 — Decizie a Comisiei de respingere — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

16

2008/C 008/31

Cauza T-215/07 R: Ordonanța judecătorului delegat cu luarea măsurilor provizorii din 15 noiembrie 2007 — Donnici/Parlamentul European („Măsuri provizorii — Decizie a Parlamentului European — Verificarea prerogativelor aleșilor — Invalidarea unui mandat parlamentar rezultat din aplicarea dreptului electoral național — Cerere de suspendare a executării — Admisibilitate — Fumus boni juris — Urgență — Evaluare comparativă a intereselor”)

16

2008/C 008/32

Cauza T-398/07: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2007 — Spania/Comisia Comunităților Europene

17

2008/C 008/33

Cauza T-401/07: Acțiune introdusă la 2 noiembrie 2007 — Caixa Geral de Depósitos, SA/Comisia Comunităților Europene

17

2008/C 008/34

Cauza T-402/07: Acțiune introdusă la 6 noiembrie 2007 — Kaul/OAPI — Bayer (ARCOL)

19

2008/C 008/35

Cauza T-403/07: Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2007 — Union Nationale de l'Apiculture Française și alții/Comisia Comunităților Europene

19

2008/C 008/36

Cauza T-404/07: Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2007 — Ryanair/Comisia Comunităților Europene

20

2008/C 008/37

Cauza T-405/07: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/OAPI (P@YWEB CARD)

21

2008/C 008/38

Cauza T-406/07: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/OAPI (PAYWEB CARD)

21

2008/C 008/39

Cauza T-407/07: Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2007 — CMB și Christof/Comisia Comunităților Europene și AER

22

2008/C 008/40

Cauza T-408/07: Acțiune introdusă la 7 noiembrie 2007 — Crunch Fitness International/OAPI — ILG (CRUNCH)

22

2008/C 008/41

Cauza T-409/07: Acțiune introdusă la 16 noiembrie 2007 — Cohausz/OAPI — Izquierdo Faces (acopat)

23

2008/C 008/42

Cauza T-410/07: Acțiune introdusă la 16 noiembrie 2007 — Jurado Hermanos/OAPI (JURADO)

23

2008/C 008/43

Cauza T-411/07: Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2007 — Aer Lingus Group/Comisia Comunităților Europene

24

2008/C 008/44

Cauza T-413/07: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2007 — Bayern Innovativ/OAPI — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

24

2008/C 008/45

Cauza T-415/07: Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2007 — RedEnvelope/OAPI — Red Letter Days (redENVELOPE)

25

2008/C 008/46

Cauza T-416/07: Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2007 — RedEnvelope, Inc./OAPI — Red Letter Days (REDENVELOPE)

26

2008/C 008/47

Cauza T-417/07: Acțiune introdusă la 16 noiembrie 2007 — Lodato & C./Comisia Comunităților Europene

26

2008/C 008/48

Cauza T-418/07: Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2007 — LIBRO/OAPI — Causley (LiBRO)

27

2008/C 008/49

Cauza T-419/07: Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2007 — Okalux/OAPI — Messe Düsseldorf (OKATECH)

27

2008/C 008/50

Cauza T-423/07: Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2007 — Ryanair/Comisia Comunităților Europene

28

2008/C 008/51

Cauza T-424/07: Acțiune introdusă la 20 noiembrie 2007 — Pioneer Hi-Bred International/OAPI (OPTIMUM)

29

 

Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene

2008/C 008/52

Cauza F-67/05: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 22 noiembrie 2007 — Michail/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei — Exercițiul de evaluare pentru anul 2003 — Acțiune în anulare — Acțiune în despăgubiri)

30

2008/C 008/53

Cauza F-34/06: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 22 noiembrie 2007 — Michail/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei — Exercițiul de evaluare pentru anul 2004 — Acțiune în anulare — Acțiune în despăgubiri)

30

2008/C 008/54

Cauza F-109/06: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 22 noiembrie 2007 — Dittert/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Promovare — Puncte de prioritate — Dosar personal incomplet — Omiterea punctelor de prioritate din dosarul informatic de promovare numit „Sysper 2” — Incident tehnic — Comitetul de promovare A* — Atribuirea unui număr de puncte inferior propunerii ierarhiei)

31

2008/C 008/55

Cauza F-110/06: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 22 noiembrie 2007 — Carpi Badia/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Promovare — Puncte de prioritate — Dosar personal incomplet — Omiterea punctelor de prioritate din dosarul informatic de promovare numit „Sysper 2” — Incident tehnic — Comitetul de promovare A* — Atribuirea unui număr de puncte inferior propunerii ierarhiei)

31

2008/C 008/56

Cauza F-128/07: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2007 — Menidiatis/Comisia Comunităților Europene

32

2008/C 008/57

Cauza F-129/07: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2007 — Kremlis/Comisia Comunităților Europene

32

2008/C 008/58

Cauza F-130/07: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2007 — Vinci/Banca Centrală Europeană

32


RO

 

Top