EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:256:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 256, 27 octombrie 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 256

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 50
27 octombrie 2007


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUȚII

 

Comitetul Economic și Social European
A 436-a sesiune plenară din 30 și 31 mai 2007

2007/C 256/01

Rezoluția Comitetului Economic și Social European privind „Contribuția la Consiliul European din 21-22 iunie 2007 — Foaie de parcurs pentru procesul constituțional”

1


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 437-a sesiune plenară din 11 și 12 iulie 2007

2007/C 256/02

Avizul secțiunii pentru piața unică, producție și consum privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile penale de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală”COM(2005) 276 final — 2005/0127 (COD)

3

2007/C 256/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Potențialul întreprinderilor, în special al IMM-urilor (Strategia Lisabona)”

8

2007/C 256/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Investițiile în cunoaștere și inovație (Strategia Lisabona)”

17

2007/C 256/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Cartea verde privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecției consumatorilor”COM(2006) 744 final

27

2007/C 256/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind oglinzile retrovizoare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți” (versiune codificată) COM(2007) 236 final — 2007/0081 (COD)

31

2007/C 256/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Definirea unei politici energetice pentru Europa (Strategia Lisabona)”

31

2007/C 256/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind

„Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar comunitar” (codificare)

„Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate”

„Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/49/CE privind siguranța căilor ferate comunitare”COM(2006) 783 final 2006/0273 (COD) — COM(2006) 785 final 2006/0274 (COD) — COM(2006) 784 final 2006/0272 (COD)

39

2007/C 256/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul intern de mărfuri periculoase”COM(2006) 852 — 2006/0278 (COD)

44

2007/C 256/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Cartea verde privind aplicațiile navigației prin satelit”COM(2006) 769 final

47

2007/C 256/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European intitulată «Programul nuclear cu caracter informativ, prezentat în vederea elaborării unui aviz Comitetului Economic și Social European, în conformitate cu articolul 40 din Tratatul Euratom»”COM(2006) 844 final

51

2007/C 256/12

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Conferințele maritime — Convenția Organizației Națiunilor Unite”COM(2006) 869 final — 2006/0308 (COD)

62

2007/C 256/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Identificarea prin frecvențe radio (RFID)”

66

2007/C 256/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor «Galileo la răscruce: punerea în aplicare a programelor europene GNSS»”COM(2007) 261 final

73

2007/C 256/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Raportul intermediar bienal privind strategia de dezvoltare durabilă a UE”

76

2007/C 256/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile privind produsele de uz fitosanitar”COM(2006) 778 final — 2006/0258 (COD)

86

2007/C 256/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Inovarea: impactul asupra mutațiilor industriale și rolul BEI”

88

2007/C 256/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Ocuparea forței de muncă pentru categoriile prioritare (Strategia Lisabona)”

93

2007/C 256/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Rolul partenerilor sociali în reconcilierea vieții profesionale cu cea familială și privată”

102

2007/C 256/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Flexicuritatea (dimensiunea flexibilității interne — negocierea colectivă și rolul dialogului social ca instrumente de reglementare și reformare a piețelor forței de muncă)”

108

2007/C 256/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Capacitatea de inserție profesională și spiritul antreprenorial — Rolul societății civile, al partenerilor sociali și al organismelor regionale și locale din perspectiva genului”

114

2007/C 256/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Sănătatea și migrația”

123

2007/C 256/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Euroregiunile”

131

2007/C 256/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Relațiile UE-America Centrală”

138

2007/C 256/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Promovarea spiritului antreprenorial al femeilor în regiunea EuroMed”

144


RO

 

Top