EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:168:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 168, 20 iulie 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 168

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 50
20 iulie 2007


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

III   Acte pregătitoare

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 435-a sesiune plenară din 25 și 26 aprilie 2007

2007/C 168/01

Aviz al Comitetului Economic si Social European privind „Dezvoltarea lanțului de valori și de aprovizionare în contextul european și global”

1

2007/C 168/02

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Zonele metropolitane europene: implicații socio-economice pentru viitorul Europei”

10

2007/C 168/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Agenda teritorială”

16

2007/C 168/04

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Raportul privind politica în domeniul concurenței 2005”SEC(2006) 761 final

22

2007/C 168/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru protecția solurilor și de modificare a Directivei 2004/35/CE”COM(2006) 232 final — 2006/0086 (COD)

29

2007/C 168/06

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind

„Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri uniforme de autorizare a aditivilor, enzimelor și aromelor alimentare”

„Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind enzimele alimentare și de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2001/112/CE a Consiliului”

„Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aromele și alte ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului, a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2232/96 și a Directivei 2000/13/CE”

„Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aditivii alimentari”COM(2006) 423 final — 2006/0143 (COD) — COM(2006) 425 final — 2006/0144 (COD) — COM(2006) 427 final — 2006/0147 (COD) — COM(2006) 428 final — 2006/0145 (COD)

34

2007/C 168/07

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European — Aplicarea principiului durabilității în zonele de pescuit din cadrul UE prin intermediul obținerii randamentului maxim durabil”COM(2006) 360 final

38

2007/C 168/08

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de interzicere a introducerii pe piață, a importului în Comunitate și a exportului din Comunitate de blănuri de pisică și de câine și de produse care le conțin pe acestea”COM(2006) 684 final — 2006/0236 (COD)

42

2007/C 168/09

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind interzicerea exporturilor și depozitarea în condiții de siguranță a mercurului metalic”COM(2006) 636 final — 2006/0206 (COD)

44

2007/C 168/10

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea pentru o decizie a Consiliului privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre”COM(2006) 815 final — 2006/0271 (CNS)

47

2007/C 168/11

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Către o viitoare politică maritimă a Uniunii: o viziune europeană asupra mărilor și oceanelor”COM(2006) 275 final

50

2007/C 168/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „O politică portuară comună la nivelul UE”

57

2007/C 168/13

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Logistica transporturilor de mărfuri în Europa — mobilitate durabilă”COM(2006) 336 final

63

2007/C 168/14

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor «Evaluarea intermediară a programului de promovare a transportului maritim pe distanțe scurte (COM(2003) 155 final)»”COM(2006)380 final

68

2007/C 168/15

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind managementul siguranței infrastructurii rutiere”COM(2006) 569 final — 2006/0182 (COD)

71

2007/C 168/16

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 97/67/CE în ceea ce privește realizarea pieței interne a serviciilor poștale comunitare”COM(2006) 594 final — 2006/0196 (COD)

74

2007/C 168/17

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Transportul în zonele urbane și metropolitane”

77

2007/C 168/18

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Promovarea deplasării transfrontaliere cu bicicleta”

86


RO

 

Top