EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:093:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 93, 27 aprilie 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 93

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 50
27 aprilie 2007


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

III   Acte pregătitoare

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 432-a sesiune plenară din 17 și 18 ianuarie 2007

2007/C 093/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui program comunitar de îmbunătățire a funcționării sistemelor fiscale pe piața internă (Fiscalis 2013) COM(2006) 202 final — 2006/0076 (COD)

1

2007/C 093/02

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind Impactul și consecințele politicilor structurale asupra coeziunii Uniunii Europene

6

2007/C 093/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Consiliului privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor din anumite taxe, drepturi, impozite și alte măsuri COM(2006) 605 final — 2006/0192 (CNS)

15

2007/C 093/04

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 89/665/CEE și 92/13/CEE privind îmbunătățirea eficienței procedurilor privind căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice COM(2006) 195 final/2 — 2006/0066 (COD)

16

2007/C 093/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/49/CE a Consiliului și a Directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE și 2006/48/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului privind normele de procedură și criteriile de evaluare aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și creșterii participărilor la capitalul entităților din sectorul financiar COM(2006) 507 final — 2006/0166 (COD)

22

2007/C 093/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Revizuirea Pieței Unice

25

2007/C 093/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2007-2013, a unui regim de compensare a costurilor suplimentare apărute la comercializarea anumitor produse pescărești din insulele Azore, Madeira, insulele Canare și departamentele Guyana Franceză și Réunion COM(2006) 740 final — 2006/0247 (CNS)

31

2007/C 093/08

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind Egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap

32

2007/C 093/09

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei adresată Consiliului, Parlamentului European, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor: Promovarea muncii decente pentru toți: Contribuția UE la aplicarea în lume a Agendei muncii decente COM(2006) 249 final

38

2007/C 093/10

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 89/391/CEE a Consiliului, a directivelor speciale precum și a Directivelor Consiliului 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE și 94/33/CE, în vederea simplificării și raționalizării rapoartelor privind aplicarea în practică COM(2006) 390 final — 2006/0127 (COD)

42

2007/C 093/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Evaluarea realității societății europene de astăzi

45


RO

 

Top