EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:042:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 42, 24 februarie 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 42

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 50
24 februarie 2007


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție

2007/C 042/01

Ultima publicație a Curții de Justiție în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 20, 27.1.2007

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2007/C 042/02

Cauza C-251/04: Hotărârea Curții (a doua cameră) din data de 11 ianuarie 2007 — Comisie/Republica Elenă (Neîndeplinirea obligațiilor — Articolele 1 și 2 punctul 1 din Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 — Transporturi — Libertatea de a presta servicii — Cabotajul maritim — Serviciul de remorcaj în mare liberă)

2

2007/C 042/03

Cauza C-404/04 P: Hotărârea Curții (camera a doua) din 11 ianuarie 2007 — Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Comisia Comunităților Europene, Schott AG, denumită anterior Schott Glas (Recurs — Ajutoare de stat — Articolul 87 alineatul (1) CE — Promisiune contractuală de plată — Dispariția unei condiții esențiale a contractului — Motive și argumente noi — Înlocuirea motivelor — Cerere de audiere a martorilor — Criteriul creditorului privat — Motivarea hotărârii Tribunalului — Determinarea cuantumului ajutorului — Articolul 87 alineatul (3) litera (c) CE — Dreptul de a fi ascultat — Încălcarea, pentru statul membru în cauză, a drepturilor la apărare)

2

2007/C 042/04

Cauza C-1/05: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din data de 9 ianuarie 2007 (cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare formulată de Länsrätten i Stockhholms län — Migrationsdomstolen — Suedia) — Yunying Jia/Migrationsverket (Libertatea de stabilire — Articolul 43 CE — Directiva 73/148/CEE — Resortisant al unui stat membru stabilit în alt stat membru — Dreptul de ședere al ascendentului soțului, aceștia, ascendentul și soțul, fiind ambii resortisanți ai unei țări terțe — Obligația acestui ascendent de a locui legal într-un stat membru, în momentul în care se alătură familiei sale în statul membru de stabilire — Dovezi care trebuie aduse pentru a fi considerat ascendent în întreținere)

3

2007/C 042/05

Cauza C-40/05: Hotărârea Curții (camera a treia) din data de 11 ianuarie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Overklagandenamnden for Hogskolan — Suedia) — Kaj Lyyski/Umeå universitet (Libera circulație a lucrătorilor — Articolul 39 CE — Obstacole — Formare profesională — Profesori — Refuz de admitere la un curs de formare a unui candidat angajat într-o instituție școlară dintr-un alt stat membru)

3

2007/C 042/06

Cauza C-175/05: Hotărârea Curții (a şasea cameră) din 11 ianuarie 2007 — Comisia/Irlanda (Neîndeplinirea obligațiilor de către stat — Directiva 92/100/CEE — Drept de autor — Drept de închiriere și de împrumut — Drept exclusiv de împrumut public — Derogare — Condiție de remunerare — Exonerare — Domeniu de aplicare)

4

2007/C 042/07

Cauza C-183/05: Hotărârea Curții (camera a doua) din data de 11 ianuarie 2007 — Comisie/Irlanda (Neîndeplinirea obligațiilor de către stat — Directiva 92/43/CEE — Articolul 12 alineatele (1) și (2), articolul 13 alineatul (1) litera (b) și articolul 16 — Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică)

4

2007/C 042/08

Cauza C-208/05: Hotărârea Curții (camera a treia) din data de 11 ianuarie 2007 (cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare, introdusă de către Sozialgericht Berlin — Germania) — Innovative Technology Center GmbH (ITC)/Bundesagentur für Arbeit (Libera circulație a lucrătorilor — Libertatea de a presta servicii — Reglementare națională — Plata de către un stat membru a unei sume datorate unei agenții private de plasare a forței de muncă pentru o încadrare în muncă — Contract de muncă supus contribuțiilor obligatorii la bugetul asigurărilor sociale în respectivul stat membru — Restricție — Justificare — Proporționalitate)

5

2007/C 042/09

Cauza C-265/05: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din data de 16 ianuarie 2007 (cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare formulată de Cour de cassation — secția civilă — Franța) — José Perez Naranjo/Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Articolele 4 alineatul (2a), 10a și 95b — Alocație suplimentară pentru limită de vârstă — Legislație națională care impune condiția reședinței pentru acordarea acestei alocații — Prestație specială de tip necontributiv — Înscrierea în anexa IIa a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71)

5

2007/C 042/10

Cauza C-269/05: Hotărârea Curții (camera a şaptea) din data de 11 ianuarie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat — Articolul 1 din Regulamentul (CEE) nr. 4055/86 — Transporturi maritime — Taxe portuare aplicabile navelor de pasageri sau de mărfuri — Taxe portuare aplicabile autovehiculelor transportate de feriboturi — Discriminare)

6

2007/C 042/11

Cauza C-279/05: Hotărârea Curții (camera întâi) din data de 11 ianuarie 2007 (cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare formulată de către College van Beroep voor het bedrijfsleven — Țările de Jos) — Vonk Dairy Products BV/Productschap Zuivel (Agricultură — Organizarea comună a piețelor — Brânzeturi — Articolele 16-18 din Regulamentul (CEE) nr. 3665/87 — Restituiri la export diferențiate — Reexportare aproape imediată din țara de import — Dovada unei practici abuzive — Restituirea plății nedatorate — Articolul 3 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 — Abatere continuă sau repetată)

7

2007/C 042/12

Cauza C-384/05: Hotărârea Curții (camera a patra) din data de 11 ianuarie 2007 (cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Johan Piek/Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Lapte și produse lactate — Taxă suplimentară pe lapte — Cantitate specifică de referință — Articolul 3 punctul 1 al doilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 857/84)

7

2007/C 042/13

Cauza C-400/05: Hotărârea Curții (camera a cincea) din data de 11 ianuarie 2007 (cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare formulate de către Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — B.A.S. Trucks BA/Staatssecretaris van Financiën (Tariful vamal comun — Nomenclatura combinată — Încadrare tarifară — Subpoziția 8704 10 — Vehicul destinat utilizării pe șantierele de construcții, pentru transportul și descărcarea materialelor, ca și circulației pe drumurile publice)

8

2007/C 042/14

Cauza C-487/06 P: Recurs introdus la 27 noiembrie 2006 de către British Aggregates Association împotriva hotărârii pronunțate la 13 septembrie 2006 în cauza T-210/02, British Aggregates Association/Comisie

8

2007/C 042/15

Cauza C-495/06 P: Recurs introdus la data de 1 decembrie 2006 de către Bart Nijs împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (camera a doua) pronunțate la data de 3 octombrie 2006 în cauza T-171/05, Bart Nijs/Curtea de Conturi

9

2007/C 042/16

Cauza C-497/06 P: Recurs introdus la data de 5 decembrie 2006 de către CAS Succhi di Frutta SpA împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (camera a doua) pronunțate la 13 septembrie 2006 în cauza T-226/01, CAS Succhi di Frutta SpA/Comisie

10

2007/C 042/17

Cauza C-500/06: Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare formulată de către Giudice di Pace di Genova (Italia) la data de 8 decembrie 2006 — Corporación Dermoestética SA/To Me Group Advertising Media

10

2007/C 042/18

Cauza C-501/06 P: Recurs introdus la 11 decembrie 2006 de către GlaxoSmithKline Services Unlimited, fosta Glaxo Wellcome plc împotriva hotărârii pronunțate la 27 septembrie 2006 de către Tribunalul de Primă Instanță în cauza T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited/Comisie

11

2007/C 042/19

Cauza C-504/06: Acțiune introdusă la data de 13 decembrie 2006 — Comisie/Republica Italiană

11

2007/C 042/20

Cauza C-505/06: Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare formulată de către Commissione tributaria regionale di Genova (Italia) la data de 12 iunie 2006 — Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova/Euricom SpA

12

2007/C 042/21

Cauza C-512/06 P: Recurs introdus la data de 18 Decembrie 2006 de către PTV Planung Transport Verkehr AG împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (camera a doua) pronunțate la 10 octombrie 2006 în cauza T-302/03, PTV Planung Transport Verkehr AG/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

12

2007/C 042/22

Cauza C-513/06 P: Recurs introdus la data de 18 decembrie 2006 de Comisie împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (camera a patra extinsă) pronunțate la 27 septembrie 2006 în cauza T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, fosta Glaxo Wellcome plc/Comisie

13

2007/C 042/23

Cauza C-516/06 P: Recurs introdus la data de 20 decembrie 2006 de către Comisie împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (camera întâi) pronunțate la data de 27 septembrie 2006 în cauza T-153/04, Ferriere Nord SpA/Comisie

14

2007/C 042/24

Cauza C-517/06: Acțiune introdusă la data de 20 decembrie 2006 — Comisia/Austria

14

2007/C 042/25

Cauza C-518/06: Acțiune introdusă la data de 20 decembrie 2006 — Comisia/Italia

15

2007/C 042/26

Cauza C-521/06 P: Recurs introdus la 21 decembrie 2006 de către Athinaïki Techniki AE împotriva ordonanței Tribunalului de Primă Instanță (camera a doua) pronunțate la 26 septembrie 2006 în cauza T-94/05, Athinaïki Techniki AE/Comisie

16

2007/C 042/27

Cauza C-522/06: Acțiune introdusă la data de 22 decembrie 2006 — Comisie/Belgia

16

2007/C 042/28

Cauza C-523/06: Acțiune introdusă la data de 22 ianuarie 2006 — Comisia/Finlanda

17

2007/C 042/29

Cauza C-525/06: Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare formulată de către Rechtbank van koophandel Hasselt — Belgia la data de 22 decembrie 2006 — NV de Nationale Loterij/BVBA Customer Service Agency

17

2007/C 042/30

Cauza C-526/06: Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare, depusă de către Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la data de 27 decembrie 2006 — Staatssecretaris van Financiën/Road Air Logistics Customs BV

18

2007/C 042/31

Cauza C-528/06: Acțiune introdusă la data de 22 decembrie 2006 — Comisia/Regatul Belgiei

18

2007/C 042/32

Cauza C-529/06: Acțiune introdusă la data de 22 decembrie 2006 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului

18

2007/C 042/33

Cauza C-530/06: Acțiune introdusă la data de 22 decembrie 2006 — Comisie/Italia

19

2007/C 042/34

Cauza C-531/06: Acțiune introdusă la data de 22 decembrie 2006 — Comisia/Italia

19

2007/C 042/35

Cauza C-534/06: Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare formulată de către Corte suprema di cassazione (Italia) la data de 27 decembrie 2006 — Industria Lavorazione Carni Ovine/Regione Lazio

19

2007/C 042/36

Cauza C-1/07: Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare depusă de către Landgericht Siegen (Germania) la data de 3 ianuarie 2007 — acțiune penală împotriva lui Frank Weber

20

2007/C 042/37

Cauza C-4/07: Acțiune introdusă la data de 11 ianuarie 2007 — Comisia/Portugalia

20

2007/C 042/38

Cauza C-5/07: Acțiune introdusă la data de 12 ianuarie 2007 — Comisie/Republica Portugheză

20

2007/C 042/39

Cauza C-219/06: Ordonanța Președintelui Curții din data de 7 decembrie 2006 — Comisia/Luxemburg

21

 

Tribunalul de Primă Instanță

2007/C 042/40

Repartizarea judecătorilor camerelor de judecată

22

2007/C 042/41

Cauza T-365/06: Acțiune introdusă la 1 decembrie 2006 — Bateaux Mouches/OAPI — Castanet (BATEAUX MOUCHES)

23

2007/C 042/42

Cauza T-369/06: Acțiune introdusă la data de 7 decembrie 2006 — Holland Malt BV/Comisie

23

2007/C 042/43

Cauza T-371/06: Acțiune introdusă la data de 4 decembrie 2006 — Germania/Comisie

24

2007/C 042/44

Cauza T-372/06: Acțiune introdusă la data de 11 decembrie 2006 — Bomba Energia Getränke Vertriebs GmbH/OAPI — Eckes-Granini (Bomba)

25

2007/C 042/45

Cauza T-373/06: Acțiune introdusă la data de 13 Decembrie 2006 — Rath/OAPI/Grandel (Epican Forte)

25

2007/C 042/46

Cauza T-374/06: Acțiune introdusă la data de 13 decembrie 2006 — Matthias Rath/OAPI — Grandel (Epican)

26

2007/C 042/47

Cauza T-375/06: Acțiune introdusă la data de 14 decembrie 2006 — Viega/Comisie

26

2007/C 042/48

Cauza T-376/06: Acțiune introdusă la data de 14 decembrie 2006 — Legris Industries/Comisie

27

2007/C 042/49

Cauza T-377/06: Acțiune introdusă la data de 14 decembrie 2006 — Comap/Comisie

28

2007/C 042/50

Cauza T-379/06: Acțiune introdusă la data de 14 decembrie 2006 — Kaimer și alții/Comisie

29

2007/C 042/51

Cauza T-381/06: Acțiune introdusă la data de 15 decembrie 2006 — FRA.BO/Comisie

29

2007/C 042/52

Cauza T-382/06: Acțiune introdusă la data de 15 decembrie 2006 — Tomkins/Comisie

30

2007/C 042/53

Cauza T-391/06: Acțiune introdusă la data de 19 decembrie 2006 — Karstadt Quelle/OAPI — dm drogerie markt (S-HE)

31

2007/C 042/54

Cauza T-392/06: Acțiune introdusă la data de 20 decembrie 2006 — Union Investment Privatfonds/OAPI — Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco)

31

2007/C 042/55

Cauza T-394/06: Acțiune introdusă la data de 11 decembrie 2006 — Italia/Comisie

32

2007/C 042/56

Cauza T-395/06: Acțiune introdusă la data de 14 decembrie 2006 — Italia/Comisia

32

2007/C 042/57

Cauza T-396/06: Acțiune introdusă la data de 21 decembrie 2006 — Comisia/TGA Technische Gebäudeausrüstung Chemnitz

33

2007/C 042/58

Cauza T-397/06: Acțiune introdusă la 16 decembrie 2006 — DOW AgroSciences/AESA

33

2007/C 042/59

Cauza T-398/06: Acțiune introdusă la data de 15 decembrie 2006 — UniCredito Italiano/OAPI — Union Investment Privatfonds (1 Unicredito)

33

2007/C 042/60

Cauza T-399/06: Acțiune introdusă la data de 27 decembrie 2006 — Giropay/OAPI (GIROPAY)

34

2007/C 042/61

Cauza T-401/06: Acțiune introdusă la data de 28 decembrie 2006 — Brosmann Footwear (HK) și alții/Consiliu

34

2007/C 042/62

Cauza T-402/06: Acțiune introdusă la data de 27 decembrie 2006 — Spania/Comisie

35

2007/C 042/63

Cauza T-403/06: Acțiune introdusă la data de 22 decembrie 2006 — Regatul Belgiei/Comisie

36

2007/C 042/64

Cauza T-404/06 P: Recurs introdus la 22 decembrie 2006 de către Fundația europeană pentru formare împotriva hotărârii pronunțate la 26 octombrie 2006 de Tribunalul funcției publice în cauza F-1/05, Landgren/Fundația europeană pentru formare

37

2007/C 042/65

Cauza T-405/06: Acțiune introdusă la data de 27 decembrie 2006 — Arcelor Luxembourg și alții/Comisie

37

2007/C 042/66

Cauza T-406/06: Acțiune introdusă la data de 28 decembrie 2006 — Evropaïki Dynamiki/Comisie

38

2007/C 042/67

Cauza T-407/06: Acțiune introdusă la data de 21 decembrie 2006 — Zhejiang Aokang Shoes/Consiliu

38

2007/C 042/68

Cauza T-408/06: Acțiune introdusă la data de 21 decembrie 2006 — Wenzhou Taima Shoes/Consiliu

39

2007/C 042/69

Cauza T-409/06: Acțiune introdusă la data de 21 decembrie 2006 — Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory/Consiliu

39

2007/C 042/70

Cauza T-410/06: Acțiune introdusă la data de 21 decembrie 2006 — Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Consiliu

40

2007/C 042/71

Cauza T-411/06: Acțiune introdusă la data de 22 decembrie 2006 — SO.GE.L.M.A./AER

40

2007/C 042/72

Cauza T-412/06: Acțiune introdusă la data de 29 decembrie 2006 — Vitro Corporativo/OAPI — VKR Holding (Vitro)

41

2007/C 042/73

Cauza T-413/06 P: Recurs introdus la data de 22 decembrie 2006 împotriva ordonanței pronunțate la data de 9 octombrie 2006 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-53/06, Gualtieri/Comisie

42

2007/C 042/74

Cauza T-414/06 P: Recurs introdus la data de 27 decembrie 2006 de către Philippe Combescot împotriva hotărârii pronunțate la data de 19 octombrie 2006 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-114/05, Philippe Combescot/Comisie

42

2007/C 042/75

Cauza T-415/06 P: Recurs introdus la data de 29 decembrie 2006 de către De Smedt împotriva hotărârii pronunțate la 19 octombrie 2006 de Tribunalul funcției publice în cauza F-59/05, De Smedt/Comisie

43

2007/C 042/76

Cauza T-416/06: Acțiune introdusă la data de 29 decembrie 2006 — Sumitomo Chemical Agro Europe/Comisia

43

2007/C 042/77

Cauza T-4/07: Acțiune introdusă la data de 5 ianuarie 2007 — Sanofi-Aventis/OAPI — AstraZeneca (EXANTIN)

44

2007/C 042/78

Cauza T-97/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din data de 1 decembrie 2006 — Neoperl/OAPI (reprezentarea unui tub sanitar)

45

 

Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene

2007/C 042/79

Cauza F-92/05: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (camera întâi) din data de 16 ianuarie 2007 — Genette/Comisie (Funcționari — Pensii — Drept la pensie dobândit anterior intrării în serviciul Comunităților — Transfer în regimul comunitar — Retragerea cererii de transfer în scopul invocării unor dispoziții mai favorabile)

46

2007/C 042/80

Cauza F-115/05: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (prima cameră) din data de 16 ianuarie 2007 — Philippe Vienne și alții/Parlamentul european (Funcționari publici — Obligație de asistență care incumbă administrației — Refuz — Transferarea drepturilor la pensie dobândite in Belgia)

46

2007/C 042/81

Cauza F-119/05: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din data de 16 ianuarie 2007 — Gesner/OAPI (Funcționari — Invaliditate — Respingerea cererii de constituire a unei comisii de invaliditate)

47

2007/C 042/82

Cauza F-126/05: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (camera întâi) din data de 16 ianuarie 2007 — Borbély/Comisie (Funcționari — Rambursarea cheltuielilor — Indemnizație de instalare — Indemnizație zilnică — Cheltuieli de călătorie la intrarea în funcție — Loc de recrutare — Competență de plină jurisdicție)

47

2007/C 042/83

Cauza F-3/06: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (camera întâi) din 16 ianuarie 2007 — Frankin și alții/Comisie (Funcționari — Obligația de asistență ce incumbă administrației — Refuz — Transferul drepturilor de pensie dobândite în Belgia)

47

2007/C 042/84

Cauza F-147/06: Acțiune introdusă la data de 27 decembrie 2006 — Adriana Dragoman/Comisie

48

2007/C 042/85

Cauza F-148/06: Acțiune introdusă la data de 28 decembrie 2006 — Collée/Parlamentul European

48

2007/C 042/86

Cauza F-1/07: Acțiune introdusă la 3 ianuarie 2007 — Chassagne/Comisie

49


RO

 

Top