EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:425:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 425, 16 decembrie 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 425

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
16 decembrie 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2095 al Comisiei din 9 decembrie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Aceite de la Comunitat Valenciana” (DOP)]

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2096 al Comisiei din 15 decembrie 2020 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), dispozitivele vizate de Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului, poluanții organici persistenți, anumite substanțe sau amestecuri lichide, nonilfenolul și metodele de testare pentru coloranții azoici ( 1 )

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2097 al Comisiei din 15 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 4 ( 1 )

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2098 al Comisiei din 15 decembrie 2020 de deschidere a unei reexaminări a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 443/2011 și (UE) nr. 444/2011 ale Consiliului de extindere a taxei compensatorii definitive și, respectiv, a taxei antidumping definitive asupra importurilor de biomotorină expediate din Canada, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Canada, în scopul stabilirii posibilității de a acorda unui producător-exportator canadian o scutire de la măsurile respective, de abrogare a taxei antidumping cu privire la importurile provenite de la respectivul producător-exportator și de înregistrare a importurilor de biomotorină provenite de la respectivul producător-exportator

13

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2099 al Comisiei din 15 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/386 în ceea ce privește normele specifice pentru repartizarea contingentelor tarifare pentru care perioada contingentară este în desfășurare la data de aplicare a articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/216 al Parlamentului European și al Consiliului

19

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2100 al Comisiei din 15 decembrie 2020 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

21

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2101 al Comisiei din 15 decembrie 2020 de reînnoire a aprobării substanței active kieselgur (diatomit), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

79

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2102 al Comisiei din 15 decembrie 2020 de aprobare a controalelor privind conformitatea cu standardele de comercializare pentru fructe și legume efectuate de Regatul Unit și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate

84

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2103 al Comisiei din 15 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1295/2008 privind importul de hamei din țări terțe

87

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2104 al Comisiei din 15 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadei de aprobare a substanței active ulei de parafină ( 1 )

93

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2105 al Comisiei din 15 decembrie 2020 de reînnoire a aprobării substanței active etoxazol, ca substanță susceptibilă de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

96

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/2106 a Comisiei din 14 decembrie 2020 privind o măsură de salvgardare adoptată de Finlanda în temeiul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de interzicere a introducerii pe piață a macaralei hidraulice tip girafă pentru motoare auto de la Biltema Nordic Services, cu numărul de referință al modelului 15-371, fabricată de Biltema Nordic Services AB și distribuită pe piața finlandeză de Biltema Suomi Oy [notificată cu numărul C(2020) 8781]  ( 1 )

101

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/2107 a Comisiei din 14 decembrie 2020 de modificare a Deciziei 2007/25/CE a Comisiei în ceea ce privește perioada de aplicare a acesteia [notificată cu numărul C(2020) 8789]  ( 1 )

103

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top