EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:270:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 270, 24 octombrie 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 270

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
24 octombrie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul Delegat (UE) 2019/1755 al Comisiei din 8 august 2019 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS)

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1756 al Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 136/2004 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în lista țărilor terțe autorizate să introducă în Uniune transporturi de fân și de paie ( 1 )

57

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1757 al Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/659 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe și a părților din teritoriile țărilor terțe din care este autorizată introducerea în Uniune de ecvidee vii și de material seminal, ovule și embrioni de ecvidee ( 1 )

60

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1758 al Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe, a teritoriilor, a zonelor sau a compartimentelor care sunt autorizate pentru introducerea în Uniunea Europeană de transporturi de animale de acvacultură ( 1 )

63

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1759 al Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe sau părților acestora care sunt autorizate pentru introducerea în Uniune de transporturi de lapte crud, de produse lactate, de colostru și de produse pe bază de colostru destinate consumului uman ( 1 )

66

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1760 al Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în lista țărilor terțe și a părților acestora care sunt autorizate pentru introducerea în Uniune de transporturi de carne de leporide sălbatice, de anumite mamifere terestre sălbatice și de iepuri de crescătorie ( 1 )

69

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1761 al Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a părții 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe, a teritoriilor, a zonelor sau a compartimentelor autorizate pentru introducerea în Uniune de transporturi de păsări de curte și de produse obținute de la păsări de curte ( 1 )

72

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1762 al Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 206/2010 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice în listele țărilor terțe, teritoriilor sau părților acestora care sunt autorizate să introducă în Uniune anumite animale și carne proaspătă ( 1 )

75

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/1763 a Consiliului din 4 octombrie 2019 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de experți tehnici al Organizației Interguvernamentale pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF) în ceea ce privește anumite modificări ale specificației Registrelor naționale ale vehiculelor (RNV) și ale Specificațiilor tehnice uniforme – aplicații telematice pentru serviciile de transport de mărfuri (UTP TAF)

79

 

*

Decizia Delegată (UE) 2019/1764 a Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemele aplicabile pentru evaluarea și verificarea constanței performanței balustradelor și a sistemelor de împrejmuire destinate utilizării în lucrările de construcții exclusiv pentru prevenirea căderilor și care nu sunt supuse la sarcini verticale din structură ( 1 )

81

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1765 a Comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a normelor pentru înființarea, gestionarea și funcționarea rețelei de autorități naționale responsabile cu e-sănătatea și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2011/890/UE [notificată cu numărul C(2019) 7460]  ( 1 )

83

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1766 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/436 în ceea ce privește standardul armonizat EN ISO 19085-3:2017 pentru mașini de găurit și de frezat cu comandă numerică

94

 

*

Decizia De Punere În Aplicare (UE) 2019/1767 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexelor I și III la Decizia 2010/472/UE în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în lista țărilor terțe sau a părților acestora care sunt autorizate pentru introducerea în Uniune de material seminal, de ovule și de embrioni de animale din speciile ovină și caprină [notificată cu numărul C(2019) 7635]  ( 1 )

97

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1768 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Decizia 2006/168/CE în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe autorizate pentru introducerea de embrioni de bovine în Uniunea Europeană [notificată cu numărul C(2019) 7636]  ( 1 )

100

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1769 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce privește listele punctelor de control la frontieră și ale unităților veterinare din cadrul sistemului Traces [notificată cu numărul C(2019) 7637]  ( 1 )

103

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1770 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexelor la Decizia 2006/766/CE în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice în listele țărilor terțe și ale teritoriilor autorizate pentru introducerea în Uniune de moluște bivalve, echinoderme, tunicate, gasteropode marine și produse pescărești pentru consumul uman [notificată cu numărul C(2019) 7639]  ( 1 )

107

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1771 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a Deciziei 2011/163/UE în ceea ce privește aprobarea planurilor prezentate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și de teritoriile dependente ale Coroanei Britanice în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 7641]  ( 1 )

110

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1772 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe sau a părților acestora care sunt autorizate pentru introducerea în Uniune de transporturi de anumite produse din carne și de stomacuri, vezici și intestine tratate destinate consumului uman [notificată cu numărul C(2019) 7642]  ( 1 )

113

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1773 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei la Decizia 2007/453/CE în legătură cu statutul privind ESB al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și al teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice [notificată cu numărul C(2019) 7643]  ( 1 )

116

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1774 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Decizia 2012/137/UE în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în lista țărilor terțe sau a părților acestora care sunt autorizate pentru introducerea în Uniune de material seminal de la animale domestice din specia porcină [notificată cu numărul C(2019) 7644]  ( 1 )

120

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1775 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Decizia de punere în aplicare 2011/630/UE în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe sau a părților acestora care sunt autorizate pentru introducerea în Uniune de material seminal de la animale domestice din specia bovină [notificată cu numărul C(2019) 7647]  ( 1 )

123

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top