EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:365:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 365, 19 decembrie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 365

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
19 decembrie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

 

2014/928/UE

 

*

Decizia Consiliului din 8 octombrie 2014 privind semnarea în numele Uniunii și al statelor sale membre și aplicarea provizorie a unui Protocol de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Georgia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

1

 

 

Protocol de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Georgia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

3

 

 

2014/929/UE

 

*

Decizia Consiliului din 15 decembrie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Madagascar și Comunitatea Europeană

6

 

 

Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Madagascar și Comunitatea Europeană

8

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1350/2014 al Consiliului din 15 decembrie 2014 privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Madagascar și Comunitatea Europeană

44

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1351/2014 al Consiliului din 18 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 692/2014 privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopolului

46

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 al Consiliului din 18 decembrie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

60

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1353/2014 al Comisiei din 15 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1156/2012 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții din Directiva 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal

70

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1354/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de derogare de la regulamentele (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 969/2006, (CE) nr. 1067/2008, (CE) nr. 1964/2006, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, de la regulamentele (CE) nr. 828/2009 și (CE) nr. 1918/2006 cu privire la datele de depunere a cererilor și de eliberare a licențelor de import în 2015 în cadrul contingentelor tarifare privind cerealele, orezul, zahărul și uleiul de măsline, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 951/2006 cu privire la datele de eliberare a licențelor de export în 2015 în sectorul zahărului și al izoglucozei în afara contingentului și de derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 în ceea ce privește perioada de examinare a ofertelor pentru achiziționarea de grâu comun, de unt și de lapte praf degresat la preț fix în cadrul intervenției publice în 2014 și 2015

75

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1355/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 cu privire la adoptarea de către Organizația Maritimă Internațională (OMI) a anumitor coduri și a modificărilor aferente aduse anumitor convenții și protocoale ( 1 )

82

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1356/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre și ouălor, precum și pentru ovalbumină

87

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive ( 1 )

89

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1358/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește originea animalelor de acvacultură ecologice, practicile de creștere a animalelor de acvacultură, hrana pentru animalele de acvacultură ecologice și produsele și substanțele autorizate pentru utilizarea în acvacultura ecologică ( 1 )

97

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1359/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 în ceea ce privește substanța tulatromicină ( 1 )

103

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1360/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri de pește în 2014 din cauza depășirii cotelor de pescuit pentru alte stocuri în anii precedenți și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 871/2014 în ceea ce privește cantitățile care trebuie deduse în anii următori

106

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1361/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară 3 și 13 și Standardul Internațional de Contabilitate 40 ( 1 )

120

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1362/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de stabilire a unor norme privind o procedură simplificată pentru aprobarea anumitor modificări ale programelor operaționale finanțate prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și a unor norme privind formatul și prezentarea rapoartelor anuale privind punerea în aplicare a acestor programe

124

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1363/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

137

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1364/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 decembrie 2014 și de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2015 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 în sectorul cărnii de pasăre

139

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1365/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 decembrie 2014 și de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2015 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 în sectorul cărnii de pasăre

141

 

 

DECIZII

 

 

2014/930/UE

 

*

Decizia Consiliului din 16 decembrie 2014 cu privire la stabilirea componenței Comitetului Regiunilor

143

 

 

2014/931/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 16 decembrie 2014 de prelungire a aplicării Deciziei de punere în aplicare 2012/181/UE de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

145

 

*

Decizia 2014/932/PESC a Consiliului din 18 decembrie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

147

 

*

Decizia 2014/933/PESC a Consiliului din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2014/386/PESC privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului

152

 

 

2014/934/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 17 decembrie 2014 privind retragerea din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinței standardului EN 13525:2005+A2:2009 referitor la tocătoarele de lemn, în temeiul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2014) 9507]  ( 1 )

156

 

 

2014/935/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 17 decembrie 2014 privind recunoașterea Japoniei în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește sistemele de formare și certificare a navigatorilor [notificată cu numărul C(2014) 9590]  ( 1 )

158

 

 

2014/936/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 17 decembrie 2014 privind anumite măsuri de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtipul H5N8 în Italia [notificată cu numărul C(2014) 10143]  ( 1 )

160

 

 

2014/937/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 11 decembrie 2014 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2015 (BCE/2014/53)

163

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top