EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:165:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 165, 4 iunie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 165

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
4 iunie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

 

2014/315/Euratom

 

*

Decizia Consiliului din 22 octombrie 2013 de aprobare a încheierii de către Comisia Europeană, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, a protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

1

 

 

2014/316/UE

 

*

Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2013 privind semnarea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, și aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

3

 

 

2014/317/Euratom

 

*

Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2013 privind aprobarea încheierii, de către Comisia Europeană, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, a protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

5

 

 

2014/318/UE

 

*

Decizia Consiliului din 17 februarie 2014 privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului între Uniunea Europeană și Federația Rusă privind precursorii de droguri

6

 

 

Acord între Uniunea Europeană și Federația Rusă privind precursorii de droguri

7

 

 

Informare privind data intrării în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană și Federația Rusă privind precursorii de droguri

15

 

 

2014/319/UE

 

*

Decizia Consiliului din 12 mai 2014 privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană și Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii

16

 

 

2014/320/UE

 

*

Decizia Consiliului din 12 mai 2014 privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

18

 

 

Protocol la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

19

 

 

2014/321/UE

 

*

Decizia Consiliului din 13 mai 2014 privind încheierea în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre a protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

30

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 591/2014 al Comisiei din 3 iunie 2014 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

31

 

*

Regulamentul (UE) nr. 592/2014 al Comisiei din 3 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește utilizarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate drept combustibil în instalațiile de ardere ( 1 )

33

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 593/2014 al Comisiei din 3 iunie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul notificării în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc ( 1 )

41

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 594/2014 al Comisiei din 3 iunie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul notificării în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social ( 1 )

44

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 595/2014 al Comisiei din 3 iunie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

47

 

 

DECIZII

 

 

2014/322/UE

 

*

Decizia Consiliului din 6 mai 2014 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre pentru 2014

49

 

 

2014/323/UE

 

*

Decizia Consiliului din 19 mai 2014 de abrogare a Deciziei 2010/371/UE privind încheierea consultărilor cu Republica Madagascar în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE

51

 

 

2014/324/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 3 iunie 2014 privind recunoașterea sistemului „Gafta Trade Assurance Scheme” în vederea demonstrării conformității cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 2009/28/CE și 98/70/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

53

 

 

2014/325/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 3 iunie 2014 privind recunoașterea sistemului „KZR INiG System” pentru demonstrarea conformității cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE și 2009/28/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

56

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top