EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:352:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 352, 24 decembrie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.352.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 352

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
24 decembrie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  (1)

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol

9

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1409/2013 al Băncii Centrale Europene din 28 noiembrie 2013 privind statisticile referitoare la plăți (BCE/2013/43)

18

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1410/2013 al Comisiei din 23 decembrie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

45

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1411/2013 al Comisiei din 23 decembrie 2013 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 ianuarie 2014

47

 

 

DECIZII

 

 

2013/797/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 16 decembrie 2013 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit

50

 

*

Decizia 2013/798/PESC a Consiliului din 23 decembrie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

51

 

 

2013/799/UE

 

*

Decizia Comisiei din 17 decembrie 2013 privind notificarea de către Regatul Spaniei a planului național de tranziție prevăzut la articolul 32 din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale [notificată cu numărul C(2013) 9089]

53

 

 

2013/800/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 decembrie 2013 privind o contribuție financiară a Uniunii pentru anul 2013 destinată să acopere cheltuielile suportate de Franța, Țările de Jos, Germania, Portugalia și Spania în scopul combaterii organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale [notificată cu numărul C(2013) 8999]

58

 

 

2013/801/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 23 decembrie 2013 de înființare a Agenției executive pentru inovare și rețele și de abrogare a Deciziei 2007/60/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2008/593/CE

65

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2013/802/UE

 

*

Decizia nr. 1/2013 a Consiliului de cooperare UE-Irak din 8 octombrie 2013 privind adoptarea regulamentului său de procedură și a celui al Comitetului de cooperare

68

 

 

2013/803/UE

 

*

Decizia nr. 2/2013 a Consiliului de cooperare UE-Irak din 8 octombrie 2013 privind instituirea trei subcomitete specializate și adoptarea mandatului acestora

74

 

*

Recomandarea nr. 1/2013 a Consiliului de asociere UE-Maroc din 16 decembrie 2013 privind punerea în aplicare a planului de acțiune UE-Maroc în cadrul PEV pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013 – 2017)

78

 

 

2013/804/UE

 

*

Decizia nr. 1/2013 a Comitetului pentru transporturi terestre comunitate/elveția din 6 decembrie 2013 de modificare a Anexei 1 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul rutier și feroviar de mărfuri și călători

79

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1256/2008 al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite tuburi și țevi sudate din fier sau oțel nealiat originare din Belarus, Republica Populară Chineză și Rusia ca urmare a unei proceduri în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 384/96, originare din Thailanda ca urmare a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din același regulament, originare din Ucraina ca urmare a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) și a unor reexaminări intermediare în temeiul articolului 11 alineatul (3) din același regulament, și de încheiere a procedurii în ceea ce privește importurile aceluiași produs originar din Bosnia și Herțegovina și din Turcia (JO L 343, 19.12.2008, p. 1)

88

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top