EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:347:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 347, 15 decembrie 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.347.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 347

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
15 decembrie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1203/2012 al Comisiei din 14 decembrie 2012 privind vânzarea separată în Uniune a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate (1)

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1204/2012 al Comisiei din 14 decembrie 2012 de aprobare a unor modificări la caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Castelmagno (DOP)]

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1205/2012 al Comisiei din 14 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 802/2010 în ceea ce privește performanța companiei (1)

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1206/2012 al Comisiei din 14 decembrie 2012 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Aspergillus oryzae (DSM 10287) ca aditiv furajer pentru hrana păsărilor de curte pentru îngrășare, a purceilor înțărcați și a porcilor pentru îngrășare și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1332/2004 și (CE) nr. 2036/2005 (titularul autorizației: DSM Nutritional Products) (1)

12

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1207/2012 al Comisiei din 14 decembrie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

15

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1208/2012 al Comisiei din 14 decembrie 2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 decembrie 2012

17

 

 

DECIZII

 

 

2012/782/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 decembrie 2012 privind determinarea limitelor cantitative și alocarea cotelor, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, pentru substanțele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon [notificată cu numărul C(2012) 8899]

20

 

 

2012/783/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 13 decembrie 2012 privind recunoașterea Regatul Hașemit al Iordaniei în conformitate cu Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește sistemele de formare și certificare a navigatorilor [notificată cu numărul C(2012) 9253]  (1)

28

 

 

2012/784/UE

 

*

Decizia Comisiei din 13 decembrie 2012 privind dispozițiile naționale notificate de Austria cu privire la anumite gaze industriale cu efect de seră [notificată cu numărul C(2012) 9256]

29

 

 

2012/785/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 13 decembrie 2012 de aprobare a anumitor programe modificate de eradicare și monitorizare a bolilor animalelor și a zoonozelor pentru anul 2012 și de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/807/UE în ceea ce privește contribuția financiară a Uniunii la anumite programe aprobate prin decizia respectivă [notificată cu numărul C(2012) 9264]

31

 

 

2012/786/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 13 decembrie 2012 de modificare a Deciziei 2010/221/UE în ceea ce privește măsurile naționale pentru prevenirea introducerii anumitor boli ale animalelor acvatice în părți din Irlanda, Finlanda și Regatul Unit [notificată cu numărul C(2012) 9295]  (1)

36

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2012/787/UE

 

*

Decizia nr. 1/2012 a Comitetului de cooperare vamală AES-UE din 29 noiembrie 2012 privind o derogare de la regulile de origine stabilite în Protocolul nr. 1 la Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, pentru a ține seama de situația specială a statelor din Africa de Est și de Sud în ceea ce privește conservele de ton și fileul de ton

38

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 692/2012 al Consiliului din 24 iulie 2012 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 43/2012 și (UE) nr. 44/2012 în ceea ce privește protecția speciei „diavol de mare” și anumite posibilități de pescuit (JO L 203, 31.7.2012)

41

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1155/2012 al Comisiei din 5 decembrie 2012 de modificare pentru a 183-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida (JO L 335, 7.12.2012)

43

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 181, 12.7.2012)

43

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top