EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:348:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 348, 29 decembrie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.348.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 348

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
29 decembrie 2009


Cuprins

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

Pagina

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

 

2009/1010/JAI

 

*

Decizia Consiliului de administrație al Europol din 4 iunie 2009 privind condițiile de prelucrare a datelor în temeiul articolului 10 alineatul (4) din Decizia Europol

1

 

 

2009/1011/JAI

 

*

Decizia Consiliului de administrație al Europol din 4 iunie 2009 de stabilire a normelor privind selecția, prelungirea mandatului și demiterea directorului și a directorilor adjuncți ai Europol

3

 

 

V   Acte adoptate, începând cu 1 decembrie 2009, în aplicarea Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a Tratatului Euratom

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE ESTE OBLIGATORIE

 

*

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1295/2009 al Consiliului din 22 decembrie 2009 de ajustare, începând de la 1 iulie 2009, a ratei contribuției la sistemul de pensii al funcționarilor și al celorlalți agenți ai Uniunii Europene

9

 

*

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009 de ajustare, începând cu 1 iulie 2009, a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și a coeficienților corectori aferenți

10

 

*

Decizia 2009/1012/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2009 privind sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC

16

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE NU ESTE OBLIGATORIE

 

 

2009/1013/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 22 decembrie 2009 de autorizare a Republicii Austria în vederea aplicării în continuare a unei măsuri de derogare de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

21

 

 

2009/1014/UE

 

*

Decizia Consiliului din 22 decembrie 2009 de numire a unor membri și a unor supleanți în cadrul Comitetului Regiunilorpentru perioada 26 ianuarie 2010-25 ianuarie 2015

22

 

 

2009/1015/UE

 

*

Decizia Consiliului din 22 decembrie 2009 de modificare a părții I din anexa 3 la Instrucțiunile consulare comune în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care au obligația de a deține viză de tranzit aeroportuar

51

 

 

2009/1016/UE

 

*

Decizia a Consiliului din 22 decembrie 2009 de abrogare a Deciziei 2009/473/CE a Consiliului privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori referitor la aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea

53

 

 

2009/1017/UE

 

*

Decizia Consiliului din 22 decembrie 2009 privind acordarea de ajutor de stat de către autoritățile din Republica Ungară pentru achiziționarea de terenuri agricole între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2013

55

 

 

2009/1018/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 14 decembrie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2006/17 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE/2009/29)

57

 

 

2009/1019/UE

 

*

Recomandarea Consiliului din 22 decembrie 2009 privind vaccinarea împotriva gripei sezoniere (1)

71

 

 

2009/1020/UE

 

*

Recomandarea Comisiei din 21 decembrie 2009 privind punerea în aplicare în condiții de siguranță a utilizării combustibililor cu un conținut redus de sulf de către navele aflate la dană în porturile comunitare (1)

73

 

 

2009/1021/UE

 

*

Orientarea Băncii Centrale Europene din 14 decembrie 2009 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2009/28)

75

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top