EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:328:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 328, 15 decembrie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.328.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 328

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
15 decembrie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole

10

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Europeană

27

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2009/947/CE

 

*

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

39

 

 

ACORDURI

 

 

Consiliu

 

*

Notificare privind intrarea în vigoare a protocolului la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană

40

 

*

Notă privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a anexei 11 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole

41

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind prevenirea și soluționarea conflictelor referitoare la exercitarea competenței în cadrul procedurilor penale

42

 

*

Decizia 2009/949/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de ajustare a salariilor de bază și a indemnizațiilor aplicabile personalului Europol

48

 

 

V   Acte adoptate, începând cu 1 decembrie 2009, în aplicarea Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a Tratatului Euratom

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE ESTE OBLIGATORIE

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1218/2009 al Comisiei din 14 decembrie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

50

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1219/2009 al Comisiei din 14 decembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare, în anul 2010, a contingentelor tarifare de import pentru produsele din categoria „baby beef” originare din Croația, Bosnia și Herțegovina, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Serbia, Kosovo și Muntenegru

52

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1220/2009 al Comisiei din 14 decembrie 2009 de modificare pentru a 117-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

66

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE NU ESTE OBLIGATORIE

 

 

2009/950/UE

 

*

Decizia Consiliului European, adoptată cu acordul președintelui Comisiei, din 4 decembrie 2009 de numire a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

69

 

 

2009/951/UE

 

*

Decizia Comisiei din 14 decembrie 2009 de modificare a anexelor I și II la Decizia 2006/766/CE de stabilire a listelor țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri, gasteropode marine și produse pescărești [notificată cu numărul C(2009) 9870]  (1)

70

 

 

2009/952/UE

 

*

Decizia Comisiei din 14 decembrie 2009 de modificare a Deciziei 2008/855/CE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre [notificată cu numărul C(2009) 9909]  (1)

76

 

 

2009/953/UE

 

*

Decizia Comisiei din 14 decembrie 2009 de modificare a Deciziei 2007/716/CE în ceea ce privește anumite unități din sectoarele cărnii și laptelui din Bulgaria [notificată cu numărul C(2009) 9906]  (1)

78

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește metadatele (JO L 326, 4.12.2008)

83

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top