EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:023:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 23, 27 ianuarie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 23

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
27 ianuarie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 75/2009 al Comisiei din 26 ianuarie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 76/2009 al Comisiei din 26 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 504/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regimului privind aplicarea drepturilor suplimentare la import în sectorul laptelui și al produselor lactate

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 77/2009 al Comisiei din 26 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

5

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2009/62/CE

 

*

Decizia Consiliului din 26 ianuarie 2009 de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Deciziei 2008/583/CE

25

 

 

Comisie

 

 

2009/63/CE

 

*

Decizia Comisiei din 20 noiembrie 2008 de stabilire a unui format pentru comunicarea informațiilor de către statele membre, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2008) 6917]  (1)

30

 

 

2009/64/CE

 

*

Decizia Comisiei din 21 ianuarie 2009 de specificare, în conformitate cu Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a standardului ISO 17994:2004(E) ca standard pentru echivalența metodelor de analiză microbiologică [notificată cu numărul C(2009) 119]

32

 

 

2009/65/CE

 

*

Decizia Comisiei din 26 ianuarie 2009 privind neincluderea acidului 2-naftiloxiacetic în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță [notificată cu numărul C(2009) 204]  (1)

33

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Poziția comună 2009/66/PESC a Consiliului din 26 ianuarie 2009 de modificare a Poziției comune 2008/369/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

35

 

*

Poziția comună 2009/67/PESC a Consiliului din 26 ianuarie 2009 de actualizare a Poziției comune 2001/931/PESC privind aplicarea unor măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Poziției comune 2008/586/PESC

37

 

*

Poziția comună 2009/68/PESC a Consiliului din 26 ianuarie 2009 de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Zimbabwe

43

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia 2007/507/CE a Comisiei din 16 iulie 2007 de modificare a Deciziei 2006/140/CE privind o contribuție financiară comunitară pentru anul 2007 destinată studiului referitor la genele PrP ale caprinelor din Cipru, rezistente la EST (JO L 186, 18.7.2007)

60

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top