EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:344:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 344, 20 decembrie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 344

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
20 decembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1299/2008 al Consiliului din 9 decembrie 2008 de stabilire, pentru anul de pescuit 2009, a prețurilor orientative și a prețurilor comunitare de producție pentru anumite produse pescărești, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 104/2000

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri

6

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1301/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

10

 

*

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1302/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 privind baza de date centrală a excluderilor

12

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1303/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 983/2008 de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exercițiului financiar 2009 pentru furnizarea de produse alimentare din stocurile de intervenție persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate

27

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1304/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1266/2007 în ceea ce privește condițiile de derogare pentru anumite animale din specii receptive de la interdicția de ieșire prevăzută în Directiva 2000/75/CE a Consiliului (1)

28

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1305/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 de aprobare a unor modificări minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Maroilles ou Marolles (DOP)]

30

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1306/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de stabilire a prețurilor comunitare de vânzare a produselor piscicole enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului pentru sezonul de pescuit 2009

35

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1307/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 de stabilire a prețurilor de referință pentru anumite produse piscicole pentru sezonul de pescuit 2009

37

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1308/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 de stabilire a cuantumului ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse piscicole în sezonul de pescuit 2009

41

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1309/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 de stabilire, pentru produsele piscicole enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, a prețurilor comunitare de retragere și de vânzare pentru sezonul de pescuit 2009

42

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1310/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 de stabilire a valorilor standard care trebuie utilizate la calcularea compensației financiare și a avansului din aceasta pentru anumite produse piscicole retrase de pe piață în cursul sezonului de pescuit 2009

52

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1311/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 de stabilire a cuantumului ajutorului pentru punerea în rezervă și a ajutorului forfetar pentru anumite produse piscicole pentru anul de pescuit 2009

54

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1312/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 de stabilire a ratelor de conversie, a costurilor de prelucrare și a valorii subproduselor aferente diferitelor etape de transformare a orezului (versiune codificată)

56

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1313/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 501/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe

61

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1314/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 de modificare pentru a 102-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Quaida și cu talibanii

64

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1315/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2008 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

66

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1316/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2008 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

68

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1317/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

70

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1318/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 536/2007 pentru carnea de pasăre și alocat Statelor Unite ale Americii

72

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1319/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre originară din Israel

73

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1320/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1383/2007 pentru carnea de pasăre originară din Turcia

75

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1321/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii decembrie 2008 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

76

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva Comisiei 2008/125/CE din 19 decembrie 2008 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor active fosfură de aluminiu, fosfură de calciu, fosfură de magneziu, cimoxanil, dodemorf, ester metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic, metamitron, sulcotrion, tebuconazol și triadimenol (1)

78

 

*

Directiva Comisiei 2008/127/CE din 18 decembrie 2008 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii mai multor substanțe active (1)

89

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2008/965/CE

 

*

Decizia Comisiei din 5 decembrie 2008 privind ajutorul financiar din partea Comunității pentru anul 2009 pentru anumite laboratoare comunitare de referință din sectorul sănătății animale și al animalelor vii [notificată cu numărul C(2008) 7667]

112

 

 

2008/966/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 decembrie 2008 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a unei liste inițiale a siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică de stepă [notificată cu numărul C(2008) 8066]

117

 

 

2008/967/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 decembrie 2008 privind neincluderea monoxidului de carbon în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță [notificată cu numărul C(2008) 8077]  (1)

121

 

 

2008/968/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 decembrie 2008 de autorizare a introducerii pe piață a uleiului cu conținut ridicat de acid arahidonic obținut din Mortierella alpina ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2008) 8080]

123

 

 

2008/969/CE, Euratom

 

*

Decizia Comisiei din 16 decembrie 2008 privind sistemul de avertizare rapidă pentru ordonatorii de credite ai Comisiei și ai agențiilor executive

125

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

 

2008/970/PESC

 

*

Decizia EUPOL COPPS/1/2008 a Comitetului politic și de securitate din 16 decembrie 2008 privind numirea șefului Misiunii de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene

139

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top