EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:301:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 301, 12 noiembrie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 301

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
12 noiembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1115/2008 al Comisiei din 11 noiembrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1116/2008 al Comisiei din 11 noiembrie 2008 de înregistrare a unor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Bœuf de Bazas (IGP), Kainuun rönttönen (IGP)]

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1117/2008 al Comisiei din 11 noiembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV și IVa din respectivul regulament și utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producția de materii prime

5

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1118/2008 al Comisiei din 11 noiembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1075/2008 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 noiembrie 2008

8

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/845/CE, Euratom

 

*

Decizia Consiliului din 24 octombrie 2008 privind actualizarea indemnizațiilor acordate membrilor și membrilor supleanți ai Comitetului Economic și Social European

11

 

 

2008/846/CE

 

*

Decizia Consiliului din 4 noiembrie 2008 de numire a unui membru italian în cadrul Comitetului Regiunilor

12

 

 

2008/847/CE

 

*

Decizia Consiliului din 4 noiembrie 2008 cu privire la eligibilitatea țărilor din Asia Centrală în temeiul Deciziei 2006/1016/CE privind acordarea unei garanții comunitare Băncii Europene de Investiții în cazul pierderilor rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Comunității

13

 

 

Comisie

 

 

2008/848/CE

 

*

Decizia Comisiei din 16 iulie 2008 privind ajutorul de stat C 14/07 (ex NN 15/07) acordat de Italia în favoarea NGP/SIMPE [notificată cu numărul C(2008) 3528]  (1)

14

 

 

2008/849/CE

 

*

Decizia Comisiei din 6 noiembrie 2008 privind contribuția financiară a Comunității pentru anul 2009, destinată acțiunilor OIE în domeniul identificării și trasabilității animalelor

22

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

Comisie

 

 

2008/850/CE

 

*

Recomandarea Comisiei din 15 octombrie 2008 privind procedura de notificare, termenele limită și procedura de consultare prevăzute la articolul 7 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice [notificată cu numărul C(2008) 5925]  (1)

23

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Acțiunea comună 2008/851/PESC a Consiliului din 10 noiembrie 2008 privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei

33

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2008/852/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind o rețea de puncte de contact de combatere a corupției

38

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006) (Ediția specială în limba română, capitolul 14, volumul 2, p. 64)

40

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top