EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:050:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 50, 23 februarie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 50

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
23 februarie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 162/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 163/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind autorizarea preparatului carbonat de lantan octahidrat (Lantharenol) ca aditiv pentru hrana animalelor (1)

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 164/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1444/2006 privind conținutul minim de aditiv pentru hrana animalelor Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) (1)

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 165/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 3-fitază (Natuphos) ca aditiv pentru hrana animalelor (1)

8

 

*

Regulamentul (CE) nr. 166/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) ca aditiv în hrana animalelor (1)

11

 

*

Regulamentul (CE) nr. 167/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind o nouă autorizare pe o perioadă de zece ani a unui coccidiostatic ca aditiv în hrana animalelor (1)

14

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/17/CE a Comisiei din 19 februarie 2008 de modificare a anumitor anexe la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind conținuturile maxime de reziduuri de acefat, acetamiprid, acibenzolar-S-metil, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezin, ciflutrin, cipermetrin, ciromazin, dieldrin, dimetoat, ditiocarbamați, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerat, glifosat, indoxacarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxil-M, metidation, metoxifenozid, pimetrozină, piraclostrobină pirimetanil, spiroxamină, tiacloprid, tiofanat-metil și trifloxistrobin (1)

17

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2008/155/CE

 

*

Decizia Comisiei din 14 februarie 2008 de stabilire a unei liste de echipe de colectare și de producție de embrioni în țări terțe, autorizate pentru importurile în Comunitate de embrioni bovini [notificată cu numărul C(2008) 517]  (1)

51

 

 

2008/156/CE

 

*

Decizia Comisiei din 18 februarie 2008 de modificare a Deciziei 2006/766/CE cu privire la lista țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de produse pescărești, sub orice formă, pentru consumul uman [notificată cu numărul C(2008) 555]  (1)

65

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top