EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0924(02)

Comunicare a Comisiei – Disponibilitatea și aplicabilitatea unui document de orientare pentru punerea în aplicare a punctelor 3.6.5 și 3.8.2 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește proprietățile care perturbă sistemul endocrin (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2018/6040

OJ C 340, 24.9.2018, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 340/5


COMUNICARE A COMISIEI

Disponibilitatea și aplicabilitatea unui document de orientare pentru punerea în aplicare a punctelor 3.6.5 și 3.8.2 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește proprietățile care perturbă sistemul endocrin

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 340/03)

Documentul de orientare pentru identificarea perturbatorilor endocrini în contextul Regulamentelor (UE) nr. 528/2012 și (CE) nr. 1107/2009 [Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009(1) a fost elaborat de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), cu sprijinul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC). El oferă un ghid pentru solicitanți și pentru evaluatorii autorităților de reglementare competente privind modul de aplicare a criteriilor științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin introduse prin Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei (2). Aceste criterii științifice sunt aplicabile de la 10 noiembrie 2018 solicitărilor în curs și ulterioare de aprobare sau reînnoire a substanțelor active, a agenților fitoprotectori sau a agenților sinergici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

În cursul elaborării prezentului document de orientare, EFSA și ECHA au consultat în mai multe rânduri statele membre, părțile interesate și publicul larg. În plus, statele membre au discutat studii de caz în cadrul unui atelier organizat de Comisia Europeană, EFSA și ECHA în acest scop în perioada 1-2 februarie 2018. În plus, proiectul final al documentului de orientare a fost dezbătut în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale (secțiunea „Produse fitofarmaceutice – Legislație”) la 25 mai 2018. Elaborarea orientărilor și observațiile primite de agenții sunt documentate și publicate de EFSA și ECHA.

La 5 iunie 2018, EFSA și ECHA au adoptat documentul de orientare și l-au publicat la 7 iunie 2018. În consecință, documentul de orientare este disponibil înainte de data de începere a aplicabilității criteriilor științifice stabilite de Regulamentul (UE) 2018/605.

După consultarea Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale, în vederea unei aplicări eficiente și armonizate a criteriilor științifice introduse prin Regulamentul (UE) 2018/605, Comisia notifică faptul că documentul de orientări publicat va fi utilizat pentru punerea în aplicare a punctelor 3.6.5 și 3.8.2 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 începând cu data aplicării Regulamentul (UE) 2018/605 (10 noiembrie 2018).


(1)  Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), cu sprijin din partea Centrului Comun de Cercetare (JRC). Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311.

(2)  Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei din 19 aprilie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (JO L 101, 20.4.2018, p. 33).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).


Top