EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:385:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 385, 22 septembrie 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 385

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 64
22 septembrie 2021


Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2020-2021
Ședințele dintre 14 și 17 septembrie 2020
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Marți, 15 septembrie 2020

2021/C 385/01

Rezoluția Parlamentului European din 15 septembrie 2020 referitoare la adoptarea unor măsuri eficace pentru conferirea unui caracter ecologic programelor Erasmus+ și Europa Creativă, precum și Corpului european de solidaritate (2019/2195(INI))

2

 

Miercuri, 16 septembrie 2020

2021/C 385/02

Rezoluția Parlamentului European din 16 septembrie 2020 referitoare la rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial (2019/2156(INI))

10

2021/C 385/03

Rezoluția Parlamentului European din 16 septembrie 2020 referitoare la cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii (2020/2002(INI))

24

2021/C 385/04

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 16 (D067917/01 – 2020/2712(RPS))

39

2021/C 385/05

Rezoluția Parlamentului European din 16 septembrie 2020 referitoare la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia (2019/2200(INI))

40

 

Joi, 17 septembrie 2020

2021/C 385/06

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (2020/2003(INI))

47

2021/C 385/07

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la o abordare strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului (2019/2816(RSP))

59

2021/C 385/08

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE (2020/2070(INI))

68

2021/C 385/09

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la penuria de medicamente – moduri de abordare a unei probleme emergente (2020/2071(INI))

83

2021/C 385/10

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de populațiile cu origini rome din Europa (2020/2011(INI))

104

2021/C 385/11

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane (2020/2774(RSP))

117

2021/C 385/12

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la situația din Belarus (2020/2779(RSP))

122

2021/C 385/13

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi (2020/2777(RSP))

128

2021/C 385/14

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la situația din Filipine, inclusiv cazul dnei Maria Ressa (2020/2782(RSP))

133

2021/C 385/15

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la cazul doctorului Denis Mukwege în Republica Democratică Congo (2020/2783(RSP))

138

2021/C 385/16

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la situația umanitară din Mozambic (2020/2784(RSP))

142

2021/C 385/17

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri la cicloxidim, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepiquat, tulpina NRRL Y-27328 de Metschnikowia fructicola și prohexadionă din sau de pe anumite produse (D063880/06 – 2020/2734(RPS))

148

2021/C 385/18

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la redresarea culturală a Europei (2020/2708(RSP))

152

2021/C 385/19

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică (2020/2780(RSP))

159

2021/C 385/20

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la Anul european al orașelor mai verzi 2022 (2019/2805(RSP))

167


 

III   Acte pregătitoare

 

Parlamentul European

 

Marți, 15 septembrie 2020

2021/C 385/21

Decizia Parlamentului European din 15 septembrie 2020 privind propunerea de numire a președintelui Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (N9-0041/2020 – C9-0276/2020 – 2020/0906(NLE))

173

2021/C 385/22

Decizia Parlamentului European din 15 septembrie 2020 privind propunerea de numire a unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE))

174

2021/C 385/23

Decizia Parlamentului European din 15 septembrie 2020 privind propunerea de numire a unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (N9-0042/2020 – C9-0278/2020 – 2020/0908(NLE))

175

2021/C 385/24

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 septembrie 2020 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru anumite produse alcoolice produse în regiunile autonome Madeira și Azore (COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))

176

 

Miercuri, 16 septembrie 2020

2021/C 385/25

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește taxele percepute de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe de la contrapărțile centrale stabilite în țări terțe (C(2020)4891 – 2020/2720(DEA))

177

2021/C 385/26

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește criteriile pe care ESMA ar trebui să le ia în considerare pentru a stabili dacă o contraparte centrală stabilită într-o țară terță este importantă din punct de vedere sistemic sau este probabil să devină importantă din punct de vedere sistemic pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia (C(2020)4892 – 2020/2726(DEA))

178

2021/C 385/27

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește elementele minime care trebuie evaluate de ESMA atunci când evaluează cererile CPC din țări terțe pentru acordarea statutului de conformitate comparabilă, precum și modalitățile și condițiile evaluării respective (C(2020)4895 – 2020/2729(DEA))

179

2021/C 385/28

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 16 septembrie 2020 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

180

2021/C 385/29

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 16 septembrie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 pentru a ține seama în mod corespunzător de sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor (COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

217

2021/C 385/30

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 septembrie 2020 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene (10025/2020 – C9-0215/2020 – 2018/0135(CNS))

256

 

Joi, 17 septembrie 2020

2021/C 385/31

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 17 septembrie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

275

2021/C 385/32

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 17 septembrie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

289

2021/C 385/33

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept (COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

317

2021/C 385/34

P9_TA(2020)0236
O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19 ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri pentru o piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19 (COM(2020)0260 – C9-0186/2020 – 2020/0127(COD))
P9_TC1-COD(2020)0127
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 septembrie 2020 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2020/… al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri pentru o piață feroviară durabilă în contextul epidemiei de COVID-19

334

2021/C 385/35

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la poziția Consiliului privind Proiectul de buget rectificativ nr. 8/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 – Majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de sprijin de urgență pentru a finanța strategia privind vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru impactul Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus (10696/2020 – C9-0290/2020 – 2020/1997(BUD))

335


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top