EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:311:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 311, 18 septembrie 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 311

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 63
18 septembrie 2020


Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Comitetul Economic şi Social European

 

A 552-a sesiune plenară a CESE (+ teleconferință Interactio), 10.6.2020-11.6.2020

2020/C 311/01

Rezoluție privind „Propunerile CESE pentru reconstrucție și redresare după criza provocată de pandemia de COVID-19: «UE trebuie să fie ghidată de voința de a fi o comunitate cu destin comun»”, bazată pe lucrările subcomitetului „Redresare și reconstrucție după COVID-19”

1

 

AVIZE

 

Comitetul Economic şi Social European

 

A 552-a sesiune plenară a CESE (+ teleconferință Interactio), 10.6.2020-11.6.2020

2020/C 311/02

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „O piață unică pentru toți” (aviz exploratoriu)

19

2020/C 311/03

Avizul Comitetul Economic și Social European pe tema „Efectele campaniilor asupra participării la procesul de luare a deciziilor politice” (aviz exploratoriu la solicitarea Președinției croate)

26

2020/C 311/04

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Finanțarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și provocările legate de finanțarea adaptării la schimbările climatice” (aviz exploratoriu)

36


 

III   Acte pregătitoare

 

Comitetul Economic şi Social European

 

A 552-a sesiune plenară a CESE (+ teleconferință Interactio), 10.6.2020-11.6.2020

2020/C 311/05

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Programul de lucru anual al Uniunii privind standardizarea europeană pentru 2020”[COM(2019) 486 final]

45

2020/C 311/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (text codificat) [COM(2020) 48 final – 2020/0029 (COD)]

52

2020/C 311/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1628 în ceea ce privește dispozițiile sale tranzitorii pentru a aborda impactul crizei provocate de COVID-19 [COM(2020) 233 final – 2020/0113 (COD)]

53

2020/C 311/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă [COM(2020) 22 final – 2020/0006 (COD)]; propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [COM(2020) 23 final – 2018/0196 (COD)]

55

2020/C 311/09

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul de investiții pentru o Europă durabilă – Planul de investiții din cadrul Pactului ecologic european”[COM(2020) 21 final]

63

2020/C 311/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește o serie de ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19 [COM(2020) 310 final – 2020/0066 (COD)]

71

2020/C 311/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în vederea soluționării nevoii urgente de amânare a anumitor termene pentru depunerea și schimbul de informații în domeniul fiscal ca urmare a pandemiei de COVID-19 [COM(2020) 197 final – 2020/0081 (CNS)]; privind propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 [COM(2020) 198 final – 2020/0082 (CNS)]; privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 [COM(2020) 201 final – 2020/0084 (CNS)]

76

2020/C 311/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește măsurile specifice de acordare a unui sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 [COM(2020) 186 final – 2020/0075 (COD)]

79

2020/C 311/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (text codificat) [COM(2020) 49 final – 2020/0022 (CNS)]

81

2020/C 311/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19 [COM(2020) 223 final – 2020/0105 (COD)]

82

2020/C 311/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor [COM(2020) 206 final – 2020/0086 (COD)]

83


RO

 

Top