EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:279:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 279, 24 august 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 279

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 63
24 august 2020


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2020/C 279/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2020/C 279/02

Cauza C-92/18: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 25 iunie 2020 – Republica Franceză/Parlamentul European [Acțiune în anulare – Drept instituțional – Protocolul privind stabilirea sediilor unor instituții și ale anumitor organe, oficii, agenții și servicii ale Uniunii Europene – Parlamentul European – Noțiunea de „sesiune bugetară” care se ține la Strasbourg (Franța) – Articolul 314 TFUE – Exercitarea competenței bugetare într-o perioadă de sesiune plenară suplimentară care se ține la Bruxelles (Belgia)]

2

2020/C 279/03

Cauza C-570/18 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 25 iunie 2020 – HF/Parlamentul European (Recurs – Funcție publică – Parlamentul European – Agent contractual – Articolele 12a și 24 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene – Hărțuire morală – Cerere de asistență – Dreptul de a fi ascultat – Respingerea cererii de asistență – Articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Întinderea controlului jurisdicțional)

2

2020/C 279/04

Cauza C-729/18 P: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 25 iunie 2020 – VTB Bank PAO, fostă VTB Bank OAO/Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană (Recurs – Măsuri restrictive adoptate având în vedere acțiunile Federației Ruse de destabilizare a situației în Ucraina – Înscrierea numelui recurentei pe lista entităților cărora li se aplică măsuri restrictive – Principiul proporționalității – Dreptul de proprietate – Dreptul de a desfășura o activitate economică)

3

2020/C 279/05

Cauza C-730/18 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 25 iunie 2020 – SC/Eulex Kosovo (Recurs – Clauză compromisorie – Personalul misiunilor internaționale ale Uniunii Europene – Concurs intern – Nereînnoirea unui contract de muncă – Act separabil de contract)

4

2020/C 279/06

Cauza C-731/18 P: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 25 iunie 2020 – Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) /Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană (Recurs – Măsuri restrictive adoptate având în vedere acțiunile Federației Ruse de destabilizare a situației în Ucraina – Înscrierea și ulterior menținerea numelui recurentei pe lista entităților cărora li se aplică măsuri restrictive – Obligația de motivare – Eroare vădită de apreciere – Dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă – Abuz de putere – Dreptul de proprietate – Egalitate de tratament)

4

2020/C 279/07

Cauzele conexate C-762/18 și C-37/19: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 25 iunie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Rayonen sad Haskovo, Corte suprema di cassazione – Italia, Bulgaria) – QH/Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria (C-762/18), CV/Iccrea Banca SpA (C-37/19) (Trimitere preliminară – Politica socială – Protecția securității și a sănătății lucrătorilor – Directiva 2003/88/CE – Articolul 7 – Lucrător concediat în mod nelegal și reintegrat în funcție prin hotărâre judecătorească – Excluderea de la dreptul la concediul anual plătit neefectuat pentru perioada cuprinsă între concediere și reintegrare – Inexistența dreptului la o indemnizație pecuniară a concediului anual neefectuat pentru aceeași perioadă în caz de încetare ulterioară a raportului de muncă)

5

2020/C 279/08

Cauza C-835/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 2 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Timişoara – România) – SC Terracult SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 5, ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Serviciul de Soluţionare a Contestațiilor [Trimitere preliminară – Fiscalitate – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Corectare a facturii – Impozit facturat în mod necorespunzător – Rambursarea impozitului plătit fără a fi datorat – Mecanismul de taxare inversă a TVA ului – Tranzacții referitoare la o perioadă de impozitare care deja a făcut obiectul unei inspecții fiscale – Neutralitate fiscală – Principiul efectivității – Proporționalitate]

6

2020/C 279/09

Cauza C-14/19 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 25 iunie 2020 – Centrul Satelitar al Uniunii Europene/KF, Consiliul Uniunii Europene [Recurs – Personalul Centrului Satelitar al Uniunii Europene (SATCEN) – Agent contractual al SATCEN – Plângeri pentru hărțuire morală – Anchetă administrativă – Cerere de asistență – Suspendarea agentului – Procedură disciplinară – Revocarea agentului – Comisia de recurs a SATCEN – Atribuirea unei competențe exclusive de a judeca litigii ale personalului SATCEN – Acțiune în anulare – Articolul 263 primul și al cincilea paragraf TFUE – Acțiune în despăgubire – Articolul 268 TFUE – Competența instanței Uniunii – Admisibilitate – Acte atacabile – Natura contractuală a litigiului – Articolele 272 și 274 TFUE – Protecție jurisdicțională efectivă – Articolul 24 alineatul (1) al doilea paragraf ultima teză TUE – Articolul 275 primul paragraf TFUE – Principiul egalității de tratament – Obligația de motivare care revine Tribunalului – Denaturarea faptelor și a elementelor de probă – Dreptul la apărare – Principiul bunei administrări]

7

2020/C 279/10

Cauza C-18/19: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 2 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof – Germania) – WM/Stadt Frankfurt am Main [Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Directiva 2008/115/CE – Standarde și proceduri comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală – Condiții de luare în custodie publică – Articolul 16 alineatul (1) – Luarea în custodie publică în cadrul unui penitenciar în scopul îndepărtării – Resortisant al unei țări terțe care reprezintă o amenințare gravă pentru ordinea publică sau siguranța publică]

7

2020/C 279/11

Cauza C-24/19: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 25 iunie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Raad voor Vergunningsbetwistingen – Belgia) – A și alții/Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen [Trimitere preliminară – Directiva 2001/42/CE – Evaluarea efectelor asupra mediului – Certificat de urbanism în vederea amplasării și a exploatării unor turbine eoliene – Articolul 2 litera (a) – Noțiunea de „planuri și programe” – Condiții de acordare a certificatului stabilite printr-un ordin și printr-o circulară – Articolul 3 alineatul (2) litera (a) – Acte naționale care definesc un cadru în care punerea în aplicare a unor proiecte va putea fi autorizată în viitor – Lipsa unei evaluări ecologice – Menținerea efectelor actelor naționale și ale certificatelor acordate în temeiul acestora după constatarea neconformității acestor acte cu dreptul Uniunii – Condiții]

8

2020/C 279/12

Cauza C-116/19 P: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 25 iunie 2020 – Gregor Schneider/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) (Recurs – Funcție publică – Agenți temporari – Reorganizare internă a serviciilor Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) – Schimbarea repartizării – Bază juridică – Articolul 7 din Statutul funcțonarilor Uniunii Europene – Interesul serviciului – Modificări substanțiale ale sarcinilor – Calificare – Transfer – Mutație – Abuz de putere – Dreptul de a fi ascultat – Obligația de motivare – Dreptul la o procedură echitabilă – Protecție jurisdicțională efectivă – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene)

9

2020/C 279/13

Cauza C-131/19 P: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 25 iunie 2020 – Comisia Europeană/CX (Recurs – Funcție publică – Procedură disciplinară – Dreptul la apărare – Dreptul de a fi ascultat – Anexa IX la Statutul funcționarilor Uniunii Europene – Articolul 4 – Posibilitatea funcționarului care nu poate fi audiat de a-și prezenta observațiile în scris sau de a fi reprezentat – Articolul 22 – Audierea funcționarului de către autoritatea împuternicită să facă numiri înainte de adoptarea sancțiunii disciplinare – Pretinsă incapacitate a funcționarului de a fi audiat și de a prezenta observații în scris sau de fi reprezentat – Aprecierea probelor medicale – Lipsa răspunsului Tribunalului Uniunii Europene la argumente invocate în primă instanță)

10

2020/C 279/14

Cauza C-215/19: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 2 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus – Finlanda) – procedură inițiată de Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö [Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Prestări de servicii – Articolul 135 alineatul (1) litera (l) – Scutire de TVA – Închiriere de bunuri imobile – Noțiunea de „bun imobil” – Excludere – Articolul 47 – Locul operațiunilor taxabile – Prestări de servicii legate de bunuri imobile – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 – Articolele 13b și 31a – Dulapuri rack – Servicii de găzduire într-un centru de date]

10

2020/C 279/15

Cauza C-231/19: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 2 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Regatul Unit) – Blackrock Investment Management (UK) Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Scutiri – Articolul 135 alineatul (1) litera (g) – Scutirea operațiunilor de gestionare a fondurilor comune de plasament – Prestație unică utilizată pentru gestionarea fondurilor comune de plasament și a altor fonduri]

11

2020/C 279/16

Cauza C-380/19: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 25 iunie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf – Germania) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG [Trimitere preliminară – Protecția consumatorilor – Directiva 2013/11/UE – Soluționarea alternativă a litigiilor – Articolul 13 alineatele (1) și (2) – Informații obligatorii – Accesibilitatea informațiilor]

12

2020/C 279/17

Cauza C-477/19: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 2 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Wien – Austria) – IE/Magistrat der Stadt Wien [Trimitere preliminară – Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică – Directiva 92/43/CEE – Articolul 12 alineatul (1) – Sistem de protecție riguroasă a speciilor de animale – Anexa IV – Cricetus cricetus (hârciogul) – Arii de odihnă și arii de reproducere – Deteriorare sau distrugere – Arii abandonate]

12

2020/C 279/18

Cauza C-684/19: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 2 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf – Germania) – mk advokaten GbR/MBK Rechtsanwälte GbR [Trimitere preliminară – Mărci – Directiva 2008/95/CE – Articolul 5 alineatul (1) – Utilizare în cadrul comerțului a unui semn identic sau similar cu o marcă a unui terț pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care este înregistrată această marcă – Înțelesul termenului „utilizare” – Anunț publicat pe un site internet la cererea unei persoane care își desfășoară activitatea în cadrul comerțului, preluat ulterior pe alte site uri internet]

13

2020/C 279/19

Cauza C-36/20 PPU: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 25 iunie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de Instrucción no 3 de San Bartolomé de Tirajana – Spania) – procedură privind pe VL (Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgență – Politica în domeniul azilului și al migrației – Proceduri comune de acordare și de retragere a protecției internaționale – Directiva 2013/32/UE – Articolul 6 – Accesul la procedură – Înaintarea unei cereri de protecție internațională la o autoritate competentă în temeiul dreptului național să înregistreze astfel de cereri – Înaintarea unei cereri la alte autorități susceptibile să primească astfel de cereri, dar care nu sunt competente, în temeiul dreptului național, să le înregistreze – Noțiunea de „alte autorități” – Articolul 26 – Reținerea – Standarde pentru primirea solicitanților de protecție internațională – Directiva 2013/33/UE – Articolul 8 – Plasare în detenție a solicitantului – Motive de plasare – Decizie de plasare în detenție a unui solicitant pentru motivul lipsei de locuri de cazare într-un centru de cazare umanitară)

14

2020/C 279/20

Cauza C-319/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sofiyski gradski sad (Bulgaria) la 17 aprilie 2019 – KPKONPI/ZV, AX și „Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM” ООD

14

2020/C 279/21

Cauza C-798/19 P: Recurs introdus la 29 octombrie 2019 de Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera întâi) din 5 septembrie 2019 în cauza T-337/19, Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël/Comisia și Consiliul Europei

16

2020/C 279/22

Cauza C-893/19 P: Recurs introdus la 3 decembrie 2019 de Roxtec AB împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 24 septembrie 2019 în cauza T-261/18, Roxtec/EUIPO — Wallmax

16

2020/C 279/23

Cauza C-80/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Bucureşti (România) la data de 12 februarie 2020 – Wilo Salmson France SAS / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

17

2020/C 279/24

Cauza C-81/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Bucureşti (România) la data de 12 februarie 2020 – SC Mitliv Exim SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

18

2020/C 279/25

Cauza C-99/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Alba Iulia (România) la data de 24 februarie 2020 – Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

18

2020/C 279/26

Cauza C-116/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Timişoara (România) la data de 28 februarie 2020 – SC Avio Lucos SRL / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central

19

2020/C 279/27

Cauza C-145/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 24 martie 2020 – DS/Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG

20

2020/C 279/28

Cauza C-148/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Köln (Germania) la 16 martie 2020 – AC/Deutsche Lufthansa AG

21

2020/C 279/29

Cauza C-149/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Köln (Germania) la 16 martie 2020 – DF/Deutsche Lufthansa AG

21

2020/C 279/30

Cauza C-150/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Köln (Germania) la 17 martie 2020 – BD/Deutsche Lufthansa AG

22

2020/C 279/31

Cauza C-152/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Mureş (România) la data de 30 martie 2020 – DG, EH / SC Gruber Logistics SRL

23

2020/C 279/32

Cauza C-157/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Düsseldorf (Germania) la 3 aprilie 2020 – FI/Eurowings GmbH

23

2020/C 279/33

Cauza C-177/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 7 aprilie 2020 – „Grossmania” Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft./Vas Megyei Kormányhivatal

24

2020/C 279/34

Cauza C-178/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Törvényszék [anterior Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria)] la 7 aprilie 2020 – Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

24

2020/C 279/35

Cauza C-189/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 5 mai 2020 – Laudamotion GmbH/Verein für Konsumenteninformation

25

2020/C 279/36

Cauza C-190/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 5 mai 2020 – DocMorris NV/Apothekerkammer Nordrhein

26

2020/C 279/37

Cauza C-197/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 7 mai 2020 – KAHL GmbH & Co KG/Hauptzollamt Hannover

26

2020/C 279/38

Cauza C-210/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 30 martie 2020 – Rad Service Srl Unipersonale și alții/Del Debbio SpA și alții

27

2020/C 279/39

Cauza C-215/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) la 19 mai 2020 – JV/Bundesrepublik Deutschland

27

2020/C 279/40

Cauza C-216/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 7 mai 2020 – C.E. Roeper GmbH/Hauptzollamt Hamburg

29

2020/C 279/41

Cauza C-220/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano (Italia) la 28 mai 2020 – XX/OO

29

2020/C 279/42

Cauza C-222/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) la 27 mai 2020 – OC/Bundesrepublik Deutschland

30

2020/C 279/43

Cauza C-224/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sø- og Handelsretten (Danemarca) la 29 mai 2020 – Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme Corp., MSD DANMARK ApS, MSD Sharp & Dohme GmbH, Novartis AG, FERRING LÆGEMIDLER A/S și H. Lundbeck A/S/Abacus Medicine A/S, Paranova Danmark A/S și 2CARE4 ApS

31

2020/C 279/44

Cauza C-232/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) la 3 iunie 2020 – NP/Daimler AG

33

2020/C 279/45

Cauza C-248/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta förvaltningsdomstolen (Suedia) la 9 iunie 2020 – Skatteverket/Skellefteå Industrihus Aktiebolag

34

2020/C 279/46

Cauza C-252/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hamburg (Germania) la 10 iunie 2020 – CY/Eurowings GmbH

34

2020/C 279/47

Cauza C-255/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Italia) la 10 iunie 2020 – Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Gaeta/Punto Nautica Srl

35

2020/C 279/48

Cauza C-257/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sad la 9 iunie 2020 – „Viva Telecom Bulgaria” EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

36

2020/C 279/49

Cauza C-262/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) la 15 iunie 2020 – VB/Glavna direktsia „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto” kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

37

2020/C 279/50

Cauza C-263/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Korneuburg (Austria) la 15 iunie 2020 – Airhelp Limited/Laudamotion GmbH

37

2020/C 279/51

Cauza C-270/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Korneuburg (Austria) la 18 iunie 2020 – AG și alții/Austrian Airlines AG

38

2020/C 279/52

Cauza C-275/20: Acțiune introdusă la 23 iunie 2020 – Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene

39

2020/C 279/53

Cauza C-287/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hamburg (Germania) la 30 iunie 2020 – EL și CP/Ryanair Designated Activity Company

39

 

Tribunalul

2020/C 279/54

Cauza T-330/20: Acțiune introdusă la 28 mai 2020 – ACMO și alții/SRB

41

2020/C 279/55

Cauza T-338/20: Acțiune introdusă la 27 mai 2020 – KI/eu-LISA

42

2020/C 279/56

Cauza T-358/20: Acțiune introdusă la 11 iunie 2020 – Net Technologies Finland/REA

42

2020/C 279/57

Cauza T-377/20: Acțiune introdusă la 18 iunie 2020 – KN/CESE

43

2020/C 279/58

Cauza T-384/20: Acțiune introdusă la 16 iunie 2020 – OC (*1) /Comisia

44

2020/C 279/59

Cauza T-389/20: Acțiune introdusă la 23 iunie 2020 – KO/Comisia

45

2020/C 279/60

Cauza T-390/20: Acțiune introdusă la 17 iunie 2020 – Scandlines Danmark și Scandlines Deutschland/Comisia

45

2020/C 279/61

Cauza T-391/20: Acțiune introdusă la 17 iunie 2020 – Stena Line Scandinavia/Comisia

46

2020/C 279/62

Cauza T-393/20: Acțiune introdusă la 23 iunie 2020 – Front Polisario/Consiliul

48

2020/C 279/63

Cauza T-397/20: Acțiune introdusă la 26 iunie 2020 – Allergan Holdings France/EUIPO – Dermavita Company (JUVEDERM)

50

2020/C 279/64

Cauza T-403/20: Acțiune introdusă la 19 iunie 2020 – Wuxi Suntech Power/Comisia

50

2020/C 279/65

Cauza T-408/20: Acțiune introdusă la 2 iulie 2020 – KR/Comisia

52

2020/C 279/66

Cauza T-409/20: Acțiune introdusă la 3 iulie 2020 – KS/Frontex

52

2020/C 279/67

Cauza T-417/20: Acțiune introdusă la 3 iulie 2020 – Esteves Lopes Granja/EUIPO – Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (PORTWO GIN)

53

2020/C 279/68

Cauza T-418/20: Acțiune introdusă la 7 iulie 2020 – GitLab/EUIPO – Gitlab (GitLab)

54

2020/C 279/69

Cauza T-419/20: Acțiune introdusă la 7 iulie 2020 – Deutsche Kreditbank AG/SRB

55

2020/C 279/70

Cauza T-424/20: Acțiune introdusă la 8 iulie 2020 – Portigon/SRB

55

2020/C 279/71

Cauza T-426/20: Acțiune introdusă la 8 iulie 2020 – Techniplan/Comisia

56

2020/C 279/72

Cauza T-427/20: Acțiune introdusă la 8 iulie 2020 – Max Heinr.Sutor/SRB

57

2020/C 279/73

Cauza T-428/20: Acțiune introdusă la 8 iulie 2020 – Deutsche Hypothekenbank/SRB

58

2020/C 279/74

Cauza T-429/20: Acțiune introdusă la 8 iulie 2020 – Sedus Stoll/EUIPO – Kappes (Sedus ergo+)

60

2020/C 279/75

Cauza T-430/20: Acțiune introdusă la 9 iulie 2020 – KV/Comisia

60

2020/C 279/76

Cauza T-431/20: Acțiune introdusă la 9 iulie 2020 – UniCredit Bank/SRB

61

2020/C 279/77

Cauza T-433/20: Acțiune introdusă la 6 iulie 2020 – KY/Curtea de Justiție a Uniunii Europene

62

2020/C 279/78

Cauza T-436/20: Acțiune introdusă la 10 iulie 2020 – Sedus Stoll/EUIPO – Kappes (Sedus ergo+)

63

2020/C 279/79

Cauza T-437/20: Acțiune introdusă la 13 iulie 2020 – Ultrasun/EUIPO (ULTRASUN)

63

2020/C 279/80

Cauza T-450/20: Acțiune introdusă la 15 iulie 2020 – Tempora/Parlamentul

64


(*1)Informații șterse sau înlocuite în contextul cadrului legal de protecție a datelor cu caracter personal și/sau a confidențialității.

 


RO

 

Din motive de protecție a datelor cu caracter personal și/sau de confidențialitate, anumite informații conținute în prezenta ediție nu mai pot fi puse la dispoziție; ca urmare, o nouă versiune autentică este publicată.

Top