EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:051:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 051, 14 februarie 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 51

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 63
14 februarie 2020


Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2020/C 51/01

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9699 — Mitsubishi Corporation/Eneco Groep) ( 1 )

1


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2020/C 51/02

Rata de schimb a monedei euro — 13 februarie 2020

2

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2020/C 51/03

Comunicare din partea ministrului afacerilor economice și climei al Regatului Țărilor de Jos în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor.

3

2020/C 51/04

Proceduri de lichidare Proceduri de lichidare în ceea ce privește Elite Insurance Company Limited

5

2020/C 51/05

Lista porturilor din statele membre ale UE unde sunt permise operațiunile de debarcare și de transbordare a produselor pescărești și serviciile portuare sunt accesibile pentru navele de pescuit din țări terțe, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului

6

2020/C 51/06

Lista statelor membre și a autorităților lor competente în ceea ce privește articolul 15 alineatul (2), articolul 17 alineatul (8) și articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului

10

2020/C 51/07

Proceduri de lichidare Decizie de a deschide proceduri de lichidare în ceea ce privește Quick-Sure Insurance Limited

15

 

INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

Autoritatea de supraveghere a AELS

2020/C 51/08

Valorile pragurilor menționate în Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE și 2009/81/CE, exprimate în monedele naționale ale statelor AELS

16


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisia Europeană

2020/C 51/09

Cerere de acreditare — EACEA/03/2020 Carta Universitară Erasmus 2021-2027

17

2020/C 51/10

Cerere de exprimare a interesului pentru selectarea unui membru al Consiliului bugetar european Prelungirea termenului de depunere a candidaturilor

20

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisia Europeană

2020/C 51/11

Aviz de deschidere privind o reexaminare a măsurilor de salvgardare aplicabile importurilor de anumite produse siderurgice

21

2020/C 51/12

Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping privind importurile de profiluri din aluminiu originare din Republica Populară Chineză

26

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2020/C 51/13

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9647 – GHT Mobility/Stadtwerke Düsseldorf/Clevershuttle Düsseldorf) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

43

2020/C 51/14

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9700 — Dnata/Alpha LSG) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

45

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2020/C 51/15

Publicarea documentului unic menționat la articolul 94 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și a trimiterii la publicarea caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol

46


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 

Top