EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:028:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 28, 27 ianuarie 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 28

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 63
27 ianuarie 2020


Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2018-2019
Ședințele dintre 11 și 14 iunie 2018
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 178, 23.5.2019 .
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUȚII

 

Parlamentul European

2020/C 28/02

Rezoluția Parlamentului European din 12 iunie 2018 referitoare la situația pescuitului recreativ în Uniunea Europeană (2017/2120(INI))

2

 

REZOLUȚII

2020/C 28/03

Rezoluția Parlamentului European din 12 iunie 2018 referitoare la modernizarea educației în UE (2017/2224(INI))

8

2020/C 28/04

Rezoluția Parlamentului European din 12 iunie 2018 referitoare la Către un sector sustenabil și competitiv al acvaculturii europene: situația actuală și provocări viitoare (2017/2118(INI))

26

2020/C 28/05

Rezoluția Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la politica de coeziune și economia circulară (2017/2211(INI))

40

2020/C 28/06

Rezoluția Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la relațiile UE-NATO (2017/2276(INI))

49

2020/C 28/07

Rezoluția Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la apărarea cibernetică (2018/2004(INI))

57

2020/C 28/08

Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la Rusia, în special cazul deținutului politic ucrainean, Oleg Sențov (2018/2754(RSP))

71

2020/C 28/09

Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la situația drepturilor omului din Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))

76

2020/C 28/10

Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la situația refugiaților din etnia rohingya, cu referire specială la starea critică a copiilor (2018/2756(RSP))

80

2020/C 28/11

Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la barierele structurale și financiare în calea accesului la cultură (2017/2255(INI))

85

2020/C 28/12

Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018referitoare la teritoriile ocupate georgiene la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP))

97

2020/C 28/13

Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la viitoarele negocieri pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul de țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific (2018/2634(RSP))

101

2020/C 28/14

Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016 (2017/2273(INI))

108

 

RECOMANDĂRI

2020/C 28/15

Recomandarea Parlamentului European din 13 iunie 2018 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind negocierile în vederea modernizării Acordului de asociere UE-Chile (2018/2018(INI))

121


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

2020/C 28/16

P8_TA(2018)0244
Obligația de compensare, cerințele de raportare și tehnicile de atenuare a riscurilor pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții ***I
Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 12 iunie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) 1 1

126

Propunere de
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții

127

2020/C 28/17

P8_TA(2018)0245
Norme comune în domeniul aviației civile și Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2018 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

149

P8_TC1-COD(2015)0277
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 iunie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului

150

2020/C 28/18

P8_TA(2018)0246
Emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculelor grele noi ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

151

P8_TC1-COD(2017)0111
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 iunie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi

152

2020/C 28/19

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)) (Procedura de aprobare)

154

2020/C 28/20

P8_TA(2018)0250
Procedurile de insolvență: actualizarea anexelor la regulament ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a anexei A la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență (COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

155

P8_TC1-COD(2017)0189
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 iunie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a anexelor A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență

156

2020/C 28/21

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la propunerea de decizia a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Islanda privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020 (09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE)) (Procedura de aprobare)

157

2020/C 28/22

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020 (06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE))
(Procedura de aprobare)

158

2020/C 28/23

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România (15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))
(Procedura de consultare)

159

2020/C 28/24

P8_TA(2018)0255
Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

160

P8_TC1-COD(2018)0058
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 iunie 2018 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei

161

2020/C 28/25

P8_TA(2018)0263
Test de proporționalitate înainte de adoptarea unei noi reglementări referitoare la profesii ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

163

P8_TC1-COD(2016)0404
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 iunie 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/… a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii

164

2020/C 28/26

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 iunie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) 11

165

2020/C 28/27

Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 2 martie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

172


RO

 

Top