EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:369:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 369, 11 octombrie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 369

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
11 octombrie 2018


Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2017-2018
Ședințele dintre 11 și 14 decembrie 2017
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 178, 24.5.2018 .
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Marți, 12 decembrie 2017

2018/C 369/01

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE) – 2017/2035(INI))

2

2018/C 369/02

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la raportul privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice (2017/2069(INI))

11

2018/C 369/03

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2017 privind „Către o strategie în domeniul comerțului digital” (2017/2065(INI))

22

 

Miercuri, 13 decembrie 2017

2018/C 369/04

Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2017 referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2964(RSP))

32

2018/C 369/05

Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2017 referitoare la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (2017/2123(INI))

36

2018/C 369/06

Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2017 referitoare la raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (2017/2121(INI))

47

2018/C 369/07

Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2017 referitoare la Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (2017/2122(INI))

56

 

Joi, 14 decembrie 2017

2018/C 369/08

Rezoluţia Parlamentului European din 14 decembrie 2017 referitoare la libertatea de exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa (2017/3001(RSP))

73

2018/C 369/09

Rezoluţia Parlamentului European din 14 decembrie 2017 referitoare la Cambodgia: în special dizolvarea partidului CNRP (2017/3002(RSP))

76

2018/C 369/10

Rezoluţia Parlamentului European din 14 decembrie 2017 referitoare la El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii (2017/3003(RSP))

79

2018/C 369/11

Rezoluţia Parlamentului European din 14 decembrie 2017 referitoare la situația din Afganistan (2017/2932(RSP))

85

2018/C 369/12

Rezoluţia Parlamentului European din 14 decembrie 2017 referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP))

91

2018/C 369/13

Rezoluţia Parlamentului European din 14 decembrie 2017 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile (2015/2129(INI))

96

2018/C 369/14

Rezoluţia Parlamentului European din 14 decembrie 2017 privind deliberările Comisiei pentru petiții în cursul anului 2016 (2017/2222(INI))

105

2018/C 369/15

Rezoluţia Parlamentului European din 14 decembrie 2017 referitoare la o strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon (2016/2327(INI))

114

 

RECOMANDĂRI

 

Parlamentul European

 

Miercuri, 13 decembrie 2017

2018/C 369/16

Recomandarea Parlamentului European din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (2016/3044(RSP))

132

2018/C 369/17

Recomandarea Parlamentului European din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Hong Kong-ul, la 20 de ani de la retrocedarea acestuia (2017/2204(INI))

156


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Marți, 12 decembrie 2017

2018/C 369/18

Decizia Parlamentului European din 12 decembrie 2017 privind cererea de apărare a privilegiilor și imunităților Eleonorei Forenza (2017/2199(IMM))

162

2018/C 369/19

Decizia Parlamentului European din 12 decembrie 2017 privind cererea de ridicare a imunității lui Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM))

164


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Marți, 12 decembrie 2017

2018/C 369/20

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))

166

2018/C 369/21

P8_TA(2017)0476
Modificări ale unor regulamente în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului referitor la normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))
P8_TC1-COD(2016)0282B
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor

167

2018/C 369/22

P8_TA(2017)0477
Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))
P8_TC1-COD(2017)0017
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile de aviație și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021

172

2018/C 369/23

P8_TA(2017)0478
Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))
P8_TC1-COD(2016)0276
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

174

2018/C 369/24

P8_TA(2017)0481
Drepturi vamale la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD))
P8_TC1-COD(2014)0175
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat)

176

2018/C 369/25

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte (13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE))

177

2018/C 369/26

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE))

178

2018/C 369/27

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

179

2018/C 369/28

Decizia Parlamentului European din 12 decembrie 2017 privind propunerea Comisiei privind reînnoirea mandatului președintelui Comitetului unic de rezoluție (N8-0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE))

180

 

Miercuri, 13 decembrie 2017

2018/C 369/29

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 17 noiembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la obligația de tranzacționare pentru anumite instrumente financiare derivate (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

181


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top