EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:366:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 366, 27 octombrie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 366

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
27 octombrie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2015-2016
Ședința din 11 noiembrie 2015
Procesul-verbal al acestei sesiuni a fost publicat în JO C 435, 24.11.2016 .
TEXTE ADOPTATE
Ședințele dintre 23 și 26 noiembrie 2015
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 448, 1.12.2016 .
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Miercuri, 11 noiembrie 2015

2017/C 366/01

Rezoluţia Parlamentului European din 11 noiembrie 2015 referitoare la aviație (2015/2933(RSP))

2

2017/C 366/02

Rezoluţia Parlamentului European din 11 noiembrie 2015 referitoare la reforma legislației electorale a Uniunii Europene (2015/2035(INL))

7

 

24 noiembrie 2015

2017/C 366/03

Rezoluţia Parlamentului European din 24 noiembrie 2015 referitoare la reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor (2014/2237(INI))

19

2017/C 366/04

Rezoluţia Parlamentului European din 24 noiembrie 2015 referitoare la politica de coeziune și comunitățile marginalizate (2014/2247(INI))

31

2017/C 366/05

Rezoluţia Parlamentului European din 24 noiembrie 2015 referitoare la rolul UE în cadrul ONU – cum pot fi realizate mai bine obiectivele de politică externă ale UE (2015/2104(INI))

42

 

Miercuri, 25 noiembrie 2015

2017/C 366/06

Rezoluţia Parlamentului European din 25 noiembrie 2015 referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (2015/2066(INI))

51

2017/C 366/07

Rezoluţia Parlamentului European din 25 noiembrie 2015 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (D041427 – 2015/2962(RSP))

96

2017/C 366/08

Rezoluţia Parlamentului European din 25 noiembrie 2015 referitoare la prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste (2015/2063(INI))

101

2017/C 366/09

Rezoluţia Parlamentului European din 25 noiembrie 2015 referitoare la Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 (2015/2107(INI))

117

 

Joi, 26 noiembrie 2015

2017/C 366/10

Rezoluţia Parlamentului European din 26 noiembrie 2015 referitoare la Afganistan, îndeosebi la asasinatele din provincia Zabul (2015/2968(RSP))

129

2017/C 366/11

Rezoluţia Parlamentului European din 26 noiembrie 2015 referitoare la situația din Cambodgia (2015/2969(RSP))

132

2017/C 366/12

Rezoluţia Parlamentului European din 26 noiembrie 2015 referitoare la libertatea de exprimare în Bangladesh (2015/2970(RSP))

135

2017/C 366/13

Rezoluţia Parlamentului European din 26 noiembrie 2015 referitoare la situația actuală a Agendei de dezvoltare de la Doha înaintea celei de-a 10-a Conferințe ministeriale a OMC (2015/2632(RSP))

140

2017/C 366/14

Rezoluţia Parlamentului European din 26 noiembrie 2015 referitoare la aderarea Ecuadorului la Acordul comercial încheiat de UE și statele membre ale acesteia cu Columbia și Peru (2015/2656(RSP))

144

2017/C 366/15

Rezoluţia Parlamentului European din 26 noiembrie 2015 referitoare la o nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020 (2015/2957(RSP))

149

2017/C 366/16

Rezoluţia Parlamentului European din 26 noiembrie 2015 referitoare la educația pentru copii în situații de urgență și de criză prelungită (2015/2977(RSP))

151

2017/C 366/17

Rezoluţia Parlamentului European din 26 noiembrie 2015 referitoare la tema simplificării și a orientării către performanță a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 (2015/2772(RSP))

157


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Miercuri, 11 noiembrie 2015

2017/C 366/18

P8_TA(2015)0393
Soluțiile de interoperabilitate ca mijloc de modernizare a sectorului public ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2) Interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD))
P8_TC1-COD(2014)0185
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 noiembrie 2015 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2015/… a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate și cadrele comune pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (programul ISA2) ca mijloc de modernizare a sectorului public

159

 

24 noiembrie 2015

2017/C 366/19

P8_TA(2015)0396
Abrogarea anumitor acte din acquis-ul Schengen ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a anumitor acte în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție (COM(2014)0713 – C8-0277/2014 – 2014/0337(COD))
P8_TC1-COD(2014)0337
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 noiembrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/… al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a anumitor acte din acquis-ul Schengen

161

2017/C 366/20

P8_TA(2015)0397
Abrogarea anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2015 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală (COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD))
P8_TC1-COD(2014)0338
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 noiembrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/… al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a anumitor acte din acquis-ul Schengen în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală

162

2017/C 366/21

P8_TA(2015)0398
Abrogarea anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală (COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD))
P8_TC1-COD(2014)0339
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 noiembrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/… al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală

163

2017/C 366/22

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2015 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Comisia pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSBT) referitor la calitatea Uniunii de membru al Comisiei extinse din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud (07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

164

2017/C 366/23

P8_TA(2015)0400
Intermedierea de asigurări ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2015 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind intermedierea de asigurări (reformare) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))
P8_TC1-COD(2012)0175
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 noiembrie 2015 în vederea adoptării Directivei (UE) 2016/… a Parlamentului European și a Consiliului privind distribuția de asigurări (reformare)

165

 

Miercuri, 25 noiembrie 2015

2017/C 366/24

Rezoluţia Parlamentului European din 25 noiembrie 2015 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015: Resurse proprii și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

167

2017/C 366/25

Rezoluţia Parlamentului European din 25 noiembrie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația, în conformitate cu punctul 12 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

169

2017/C 366/26

Rezoluţia Parlamentului European din 25 noiembrie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, pentru plata unor avansuri în cadrul bugetului 2016 (COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

171

2017/C 366/27

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 noiembrie 2015 referitoare la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare (14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

172


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top