EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:161:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 161, 6 iunie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.161.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 161

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
6 iunie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 488-a sesiune plenară din 20 și 21 martie 2013

2013/C 161/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind necesitatea și metodele de implicare activă a cetățenilor în domeniul politicii energetice (aviz exploratoriu)

1

2013/C 161/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind plasarea cetățenilor în centrul unei piețe interne digitale incluzive: plan de acțiune pentru o reușită sigură (aviz din proprie inițiativă)

8

2013/C 161/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind utilizarea abuzivă a statutului de lucrător independent (aviz din proprie inițiativă)

14

2013/C 161/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind piața internă și ajutoarele de stat regionale (aviz din proprie inițiativă)

20

2013/C 161/05

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Crearea de locuri de muncă prin ucenicie și formare profesională pe tot parcursul vieții: rolul mediului economic în procesul educațional din UE” (aviz din proprie inițiativă)

27

2013/C 161/06

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Implicarea și participarea lucrătorilor — pilonul de bază al unui bun management al întreprinderilor și al unor căi echilibrate de ieșire din criză” (aviz din proprie inițiativă)

35

2013/C 161/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind dialogul social în țările Parteneriatului estic (aviz din proprie inițiativă)

40

2013/C 161/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind contribuția societății civile la o strategie de prevenire și de reducere a pierderilor și a risipei de alimente (aviz din proprie inițiativă)

46


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 488-a sesiune plenară din 20 și 21 martie 2013

2013/C 161/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei — Regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene: Către un parteneriat pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii COM(2012) 287 final

52

2013/C 161/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 723/2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) COM(2012) 682 final – 2012/0321 (NLE)

58

2013/C 161/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde — O piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în UE COM(2012) 698 final

60

2013/C 161/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 COM(2012) 782 final – 2012/0364 (COD)

64

2013/C 161/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Către integrarea tinerilor pe piața muncii COM(2012) 727 final

67

2013/C 161/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune COM(2012) 576 final — 2012/0278 (COD)

73

2013/C 161/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre”COM(2012) 710 final — 2012/0337 (COD)

77

2013/C 161/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Protecția socială în cadrul activităților de cooperare pentru dezvoltare ale Uniunii Europene COM(2012) 446 final

82

2013/C 161/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — „Creșterea albastră”: oportunități pentru o creștere sustenabilă în domeniul marin și maritim COM(2012) 494 final

87

2013/C 161/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE COM(2012) 772 final — 2012/0358 (COD)

93


RO

 

Top