EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:011:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 11, 15 ianuarie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.011.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 11

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
15 ianuarie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUȚII

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 484-a sesiune plenară din 14 și 15 noiembrie 2012

2013/C 011/01

Rezoluția Comitetului Economic și Social European pe tema „Mai multă Europă” adresată Consiliului European din 22 și 23 noiembrie 2012

1

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 484-a sesiune plenară din 14 și 15 noiembrie 2012

2013/C 011/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind participarea asociațiilor de consumatori la crearea și funcționarea pieței unice (aviz din proprie inițiativă)

3

2013/C 011/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind unele principii, proceduri și acțiuni de punere în aplicare a articolului 11 alineatele (1) și (2) din Tratatul de la Lisabona (aviz din proprie inițiativă)

8

2013/C 011/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind implicarea și participarea persoanelor în vârstă în societate (aviz din proprie inițiativă)

16

2013/C 011/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind responsabilizarea în societate și integrarea cetățenilor romi în Europa (aviz suplimentar)

21


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 484-a sesiune plenară din 14 și 15 noiembrie 2012

2013/C 011/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește tratamentul aplicat cupoanelor valorice COM(2012) 206 final – 2012/0102 (CNS)

27

2013/C 011/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA COM(2012) 428 final – 2012/0205 (CNS)

31

2013/C 011/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce privește interacțiunea sa cu Regulamentul (UE) nr. …/… al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit COM(2012) 512 final – 2012/0244 (COD) și Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Foaie de parcurs către o uniune bancară COM(2012) 510 final

34

2013/C 011/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde „Sistemul bancar paralel”COM(2012) 102 final

39

2013/C 011/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie pentru achizițiile publice electronice COM(2012) 179 final

44

2013/C 011/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Modernizarea ajutoarelor de stat în UE COM(2012) 209 final

49

2013/C 011/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „O agendă a consumatorului european – stimularea încrederii și a creșterii economice”COM(2012) 225 final

54

2013/C 011/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații cheie referitoare la produsele de investiții COM(2012) 352 final – 2012/0169 (COD)

59

2013/C 011/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Către o redresare generatoare de locuri de muncă”COM(2012) 173 final

65

2013/C 011/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Dimensiunea externă a coordonării securității sociale în UE”COM(2012) 153 final

71

2013/C 011/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerile de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II) și de instituire a Instrumentului european de vecinătate COM(2011) 838 final și COM(2011) 839 final

77

2013/C 011/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială COM(2011) 844 – 2011/0412 (COD)

81

2013/C 011/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de acțiune pentru impozitare în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Fiscalis 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1482/2007/CE COM(2012) 465 final – 2011/0341/b (COD)

84

2013/C 011/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 COM(2012) 447 final – 2012/0216 (COD)

85

2013/C 011/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului și al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (reformare) COM(2012) 403 final – 2012/0196 (COD)

85

2013/C 011/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine COM(2012) 432 final – 2012/0208 (COD)

86

2013/C 011/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă europeană COM(2012) 413 final – 2012/0201 (COD)

86

2013/C 011/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră COM(2012) 416 final – 2012/0202 (COD)

87

2013/C 011/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite măsuri tehnice și de control în Skagerrak și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 și a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 COM(2012) 471 final – 2012/0232 (COD)

87

2013/C 011/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/110/CE a Consiliului privind mierea COM(2012) 530 final – 2012/0260 (COD)

88

2013/C 011/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind amendamentul la propunerea Comisiei COM(2011) 628 final/2 de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune COM(2012) 551 final – 2012/0260 (COD)

88


RO

 

Top