EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:376:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 376, 22 decembrie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2011.376.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 376

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
22 decembrie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 474-a sesiune plenară din 21 și 22 septembrie 2011

2011/C 376/01

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Promovarea energiilor regenerabile și politica europeană de vecinătate: exemplul euromediteraneean” (aviz exploratoriu)

1

2011/C 376/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind zonele metropolitane și regiunile urbane în Strategia Europa 2020 (aviz din proprie inițiativă)

7

2011/C 376/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind LEADER ca instrument de dezvoltare locală (aviz din proprie inițiativă)

15

2011/C 376/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind viitorul tinerilor agricultori europeni (aviz din proprie inițiativă)

19

2011/C 376/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind dezvoltarea rurală și ocuparea forței de muncă în Balcanii de Vest (aviz din proprie inițiativă)

25

2011/C 376/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind promovarea societăților civile reprezentative în regiunea Euromed (aviz din proprie inițiativă)

32

2011/C 376/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cerul unic european II (aviz din proprie inițiativă)

38


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 474-a sesiune plenară din 21 și 22 septembrie 2011

2011/C 376/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european COM(2010) 352 final

44

2011/C 376/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Revizuirea „Small Business Act” pentru Europa COM(2011) 78 final

51

2011/C 376/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului privind suspendarea temporară a taxelor din Tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în Insulele Canare COM(2011) 259 final – 2011/0111 (CNS)

58

2011/C 376/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind atribuirea unor sarcini legate de protecția drepturilor de proprietate intelectuală, printre care și reunirea reprezentanților sectorului public și privat în cadrul Observatorului european al contrafacerii și al pirateriei, Oficiului pentru armonizare în cadrul pieței interne (mărci, desene și modele industriale) COM(2011) 288 final – 2011/0135 (COD)

62

2011/C 376/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor orfane COM(2011) 289 final – 2011/0136 (COD)

66

2011/C 376/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardizarea europeană și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 2009/23/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului COM(2011) 315 final – 2011/0150 (COD)

69

2011/C 376/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei – Strategie pentru punerea în aplicare efectivă a Cartei drepturilor fundamentale de către Uniunea Europeană COM(2010) 573 final

74

2011/C 376/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere COM(2010) 636 final

81

2011/C 376/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind ropunerea de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale COM(2011) 126 final – 2011/0059 (CNS) și propunerea de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia parteneriatelor înregistrate COM(2011) 127 final – 2011/0060 (CNS)

87

2011/C 376/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Planul european de acțiune privind guvernarea electronică 2011-2015 – Exploatarea TIC pentru promovarea unei guvernări inteligente, sustenabile și inovatoare”COM(2010) 743 final și Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Către interoperabilitatea serviciilor publice europene”COM(2010) 744 final

92

2011/C 376/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor – inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020”COM(2011) 21 final

97

2011/C 376/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor: Rio+20: către economia ecologică și o mai bună guvernanță COM(2011) 363 final – Contribuția societății civile organizate europene

102

2011/C 376/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050 COM(2011) 112 final

110

2011/C 376/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare COM(2011) 336 final – 2011/0147 COD

116


RO

 

Top