EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:210:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 210, 16 iulie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.210.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 210

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
16 iulie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

RECOMANDĂRI

 

Consiliu

2011/C 210/01

Recomandarea Consiliului din 12 iulie 2011 privind Programul național de reformă din 2011 al Lituaniei și de emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de convergență actualizat al Lituaniei pentru perioada 2011-2014

1

2011/C 210/02

Recomandarea Consiliului din 12 iulie 2011 privind Programul național de reformă din 2011 al Luxemburgului și de emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate actualizat al Luxemburgului pentru perioada 2011-2014

5

2011/C 210/03

Recomandarea Consiliului din 12 iulie 2011 privind Programul național de reformă pe 2011 al Austriei și care include avizul Consiliului privind Programul de stabilitate actualizat al Austriei pentru perioada 2011-2014

8

2011/C 210/04

Recomandarea Consiliului din 12 iulie 2011 privind Programul național de reformă din 2011 al Ciprului și care include avizul Consiliului privind Programul de stabilitate actualizat al Ciprului pentru perioada 2011-2014

12

 

AVIZE

 

Comisia Europeană

2011/C 210/05

Avizul Comisiei din 15 iulie 2011 privind planul de eliminare a deșeurilor radioactive rezultate din dezafectarea centralei nucleare Bohunice V-1, situată în Republica Slovacă, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom

16

2011/C 210/06

Avizul Comisiei din 15 iulie 2011 privind un proiect de regulament al Băncii Centrale Europene de modificare a Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2008/32) (reformare)

18


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2011/C 210/07

Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (1)

20

2011/C 210/08

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6247 – KKR/Versatel) (2)

23

2011/C 210/09

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6277 – Access Industries/Warner Music Group) (2)

23


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2011/C 210/10

Rata de schimb a monedei euro

24

2011/C 210/11

Avizul Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante adoptat în cadrul reuniunii din 22 martie 2011 referitor la un proiect de decizie privind cazul COMP/39.168 – PO/Articole de mercerie din metal și plastic: Închizători – Raportor: Spania

25

2011/C 210/12

Rezumatul Deciziei Comisiei din 31 martie 2011 de modificare a Deciziei C(2007) 4257 final din 19 septembrie 2007 privind o procedură în temeiul articolului 81 din Tratatul CE (în prezent articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) (Cazul COMP/39.168 – PO/Articole de mercerie din metal și plastic: Închizători) [notificată cu numărul C(2011) 2070]

26

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2011/C 210/13

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

28

2011/C 210/14

Actualizarea listei cu punctele de trecere a frontierei prevăzute la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) (JO C 316, 28.12.2007, p. 1; JO C 134, 31.5.2008, p. 16; JO C 177, 12.7.2008, p. 9; JO C 200, 6.8.2008, p. 10; JO C 331, 31.12.2008, p. 13; JO C 3, 8.1.2009, p. 10; JO C 37, 14.2.2009, p. 10; JO C 64, 19.3.2009, p. 20; JO C 99, 30.4.2009, p. 7; JO C 229, 23.9.2009, p. 28; JO C 263, 5.11.2009, p. 22; JO C 298, 8.12.2009, p. 17; JO C 74, 24.3.2010, p. 13; JO C 326, 3.12.2010, p. 17; JO C 355, 29.12.2010, p. 34; JO C 22, 22.1.2011, p. 22; JO C 37, 5.2.2011, p. 12; JO C 149, 20.5.2011, p. 8; JO C 190, 30.6.2011, p. 17; JO C 203, 9.7.2011, p. 14)

30


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2011/C 210/15

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6306 – 3i Group/Action Holding) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (2)

31

2011/C 210/16

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6298 – Schneider Electric/Telvent) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (2)

32

2011/C 210/17

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6322 – Carlyle/RAC) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (2)

33


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa I la tratat

 

(2)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 

Top