EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:164:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 164, 24 iunie 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2010.164.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 164

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 53
24 iunie 2010


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2010/C 164/01

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.5815 – PFD/Radio Salü/Antenne) (1)

1


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2010/C 164/02

Rata de schimb a monedei euro

2

2010/C 164/03

Informație furnizată de către Comisie conform articolului 11 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unei proceduri de informare în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al regulilor privind serviciile societății informaționale – Statistici privind reglementările tehnice notificate în 2009 în cadrul procedurii de notificare 98/34

3

 

INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

Autoritatea de Supraveghere a AELS

2010/C 164/04

Informații comunicate de statele AELS privind ajutoarele de stat acordate în temeiul actului la care se face referire în anexa XV punctul 1 litera (j) din Acordul SEE [Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare)] (1)

8

2010/C 164/05

Absența ajutorului de stat în sensul articolului 61 din Acordul privind SEE

11


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Parlamentul European

2010/C 164/06

Cerere de oferte IX-2011/01 – „Finanțarea partidelor politice la nivel european”

12

2010/C 164/07

Cerere de oferte IX-2011/02 – „Finanțarea fundațiilor politice la nivel european”

17

 

Comisia Europeană

2010/C 164/08

Cerere de propuneri – EACEA/16/10 – Programul „Tineretul în acțiune” – Acțiunea 4.6 – Parteneriate

21

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2010/C 164/09

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5904 – SAP/Sybase) (1)

25

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2010/C 164/10

Publicarea unei cereri în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

26


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 

Top