EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:228:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 228, 22 septembrie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2009.228.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 228

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
22 septembrie 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 452-a sesiune plenară din 24 și 25 martie 2009

2009/C 228/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul pădurilor și al sectorului forestier în îndeplinirea angajamentelor UE în materie de schimbări climatice (aviz exploratoriu)

1

2009/C 228/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind parteneriatul dintre instituțiile de învățământ și angajatori (aviz exploratoriu)

9

2009/C 228/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind identificarea obstacolelor rămase în calea mobilității pe piața internă a forței de muncă (aviz exploratoriu)

14

2009/C 228/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind situația lucrătorilor în vârstă în contextul mutațiilor industriale: acordarea de sprijin și gestionarea diversității de vârste în cadrul sectoarelor și al întreprinderilor (aviz din proprie inițiativă)

24

2009/C 228/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind relațiile transatlantice: „Cum se poate intensifica participarea societății civile”

32


 

III   Acte pregătitoare

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 452-a sesiune plenară din 24 și 25 martie 2009

2009/C 228/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea albă privind acțiunile în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor CE antitrust

40

2009/C 228/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind raportul Comisiei - Raport privind politica în domeniul concurenței pentru anul 2007

47

2009/C 228/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde „Drepturile de autor în economia cunoașterii”

52

2009/C 228/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor - Către o programare în comun a cercetării: a conlucra pentru a face față mai eficient provocărilor comune

56

2009/C 228/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE în ceea ce privește băncile afiliate instituțiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, dispozițiile de supraveghere și gestionarea crizelor

62

2009/C 228/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind plățile transfrontaliere în Comunitate

66

2009/C 228/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Comunității la un program european de cercetare și dezvoltare metrologică derulat de mai multe state membre

69

2009/C 228/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului din […] de instituire a unui program comunitar de sprijinire a activităților specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al auditului

75

2009/C 228/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/15/CE privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier

78

2009/C 228/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali

81

2009/C 228/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei „A doua revizuire strategică a politicii energetice — un plan de acțiune al UE pentru securitate și solidaritate în domeniul energiei”

84

2009/C 228/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (reformare)

90

2009/C 228/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament (CE) nr. …/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 de stabilire a celui de-al doilea program „Marco Polo” de acordare a asistenței financiare comunitare pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri („Marco Polo II”)

95

2009/C 228/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program de cooperare în domeniul audiovizualului cu profesioniști din țări terțe MEDIA Mundus

100

2009/C 228/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare

103

2009/C 228/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE

107

2009/C 228/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de recomandare a Consiliului privind siguranța pacienților, inclusiv prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale

113

2009/C 228/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Centrală Europeană – UEM@10: succese și provocări după 10 ani de Uniune Economică și Monetară

116

2009/C 228/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea din partea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European „Cartea verde privind coeziunea teritorială: transformarea diversității teritoriale într-un avantaj”

123

2009/C 228/25

Avizul Comitetul Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE și 95/59/CE privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat

130

2009/C 228/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor privind rezultatele negocierilor referitoare la strategiile și programele din domeniul politicii de coeziune pentru perioada de programare 2007-2013

141

2009/C 228/27

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare

148

2009/C 228/28

Avizul Comitetului Economic și Social European privind un plan european de redresare economică (aviz suplimentar)

149


RO

 

Top