EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:182:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 182, 04 august 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2009.182.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 182

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
4 august 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

A 450-a sesiune plenară din 14 și 15 ianuarie 2009

2009/C 182/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind dimensiunea socială și de mediu a pieței interne

1

2009/C 182/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind dimensiunea externă a politicii energetice a UE

8

2009/C 182/03

Avizul comitetului Economic și Social European privind instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO)

13

2009/C 182/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

19


 

III   Acte pregătitoare

 

CURTEA DE JUSTIȚIE

 

A 450-a sesiune plenară din 14 și 15 ianuarie 2009

2009/C 182/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor

24

2009/C 182/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – „Gândiți mai întâi la scară mică”: Prioritate pentru IMM-uri. Un „Small Business Act” pentru Europa

30

2009/C 182/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind durata de protecție a drepturilor de autor și a anumitor drepturi conexe

36

2009/C 182/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului privind cadrul legal comunitar aplicabilinfrastructurilor europene de cercetare (ERI)

40

2009/C 182/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor, de modificare a Directivei 2006/42/CE din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice

44

2009/C 182/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și al Consiliului privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare)

46

2009/C 182/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 549/2004, (CE) nr. 550/2004, (CE) nr. 551/2004 și (CE) nr. 552/2004 pentru a îmbunătăți performanța și viabilitatea sistemului aviatic european

50

2009/C 182/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și a Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice

56

2009/C 182/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind tema confruntării cu problemele legate de petrol

60

2009/C 182/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Agenda socială reînnoită: oportunități, acces și solidaritate în Europa secolului XXI

65

2009/C 182/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliul European „Un plan european de redresare economică”

71

2009/C 182/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/8/CE privind comercializarea produselor biodestructive în vederea prelungirii anumitor termene

75

2009/C 182/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite componente și caracteristici ale tractoarelor agricole și forestiere pe roți (versiune codificată)

76

2009/C 182/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre (versiune codificată)

77


RO

 

Top