EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:074E:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CE 74, 20 martie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 74E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
20 martie 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   (Informări)

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

SESIUNEA 2007-2008

 

Ședințele dintre 23 și 26 aprilie 2007

 

Luni, 23 aprilie 2007

2008/C 074E/01

PROCES-VERBAL

1

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Reluarea sesiunii

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Declarațiile Președintelui

Depunere de documente

Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Decizii privind anumite documente

Întrebări orale și declarații scrise (depunere)

Declarații scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Componența Parlamentului

Componența comisiilor și delegațiilor

Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie

Ordinea lucrărilor

Declarație de interese financiare

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Serviciile de plată în cadrul pieței interne ***I (dezbatere)

Medicamentele pentru terapie avansată ***I (dezbatere)

Măsuri penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ***I (dezbatere)

Consecințele extinderilor viitoare asupra eficienței politicii de coeziune (dezbatere)

Strategia politică anuală a Comisiei pentru procedura bugetară 2008 (dezbatere)

Contingente tarifare pentru importurile în Bulgaria și România de zahăr din trestie de zahăr * (dezbatere)

Regimul de contingentare pentru producția de amidon din cartofi * (dezbatere)

Acțiuni în despăgubire în cazul încălcării normelor comunitare referitoare la practicile anticoncurențiale și abuzul de poziție dominantă (dezbatere)

Ordinea de zi a următoarei ședințe

Ridicarea ședinței

LISTĂ DE PREZENȚĂ

16

 

Marți, 24 aprilie 2007

2008/C 074E/02

PROCES-VERBAL

18

DESFĂșURAREA șEDINțEI

Deschiderea ȘedinȚei

Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraȚiei Și a statului de drept (anunȚul propunerilor de rezoluȚie depuse)

Decizia privind aplicarea procedurii de urgenȚă

Descărcarea de gestiune pentru exerciȚiul financiar 2005 (dezbatere)

Combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană Și în Țările vecine, 2006-2009 (dezbatere)

Urări de bun venit

Votare

Acord CE-Malaezia privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene* (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Salarii de bază, alocaȚii Și indemnizaȚii aplicabile personalului Europol * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Contingente tarifare pentru importurile în Bulgaria Și România de zahăr din trestie de zahăr * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Cererea de ridicare a imunităȚii lui Vural Öger (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: SecȚiunea IV, Curtea de JustiȚie (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: SecȚiunea V, Curtea de Conturi (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: SecȚiunea VI, Comitetul Economic Și Social European (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: SecȚiunea VIII A, Ombudsmanul European (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005:SecȚiunea VIIIB, Autoritatea Europeană pentru ProtecȚia Datelor (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: al Șaselea, Șaptelea, optulea Și nouălea Fond European de Dezvoltare (FED) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: FundaȚia Europeană pentru ÎmbunătăȚirea CondiȚiilor de ViaȚă Și de Muncă (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: Observatorul European al Fenomenelor Rasiste Și Xenofobe (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: Observatorul European pentru Droguri Și Toxicomanie (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: AgenȚia Europeană de Mediu (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: AgenȚia Europeană pentru Securitate Și Sănătate în Muncă (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: AgenȚia Europeană pentru Medicamente (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: Eurojust (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: FundaȚia Europeană pentru Formare Profesională (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: AgenȚia Europeană pentru SiguranȚa Maritimă (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: AgenȚia Europeană pentru SiguranȚa Aeriană (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: Autoritatea Europeană pentru SiguranȚa Alimentară (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: Centrul European pentru Prevenirea Și Controlul Bolilor (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: AgenȚia Europeană pentru Securitatea ReȚelelor Informatice Și a Datelor (AESRID) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Serviciile de plată în cadrul pieȚei interne ***I (vot)

Regimul de contingentare pentru producȚia de amidon din cartofi * (vot)

ConsecinȚele extinderilor viitoare asupra eficienȚei politicii de coeziune (vot)

Strategia politică anuală a Comisiei pentru procedura bugetară 2008 (vot)

Descărcarea de gestiune 2005: SecȚiunea III, Comisie (vot)

Descărcarea de gestiune 2005: SecȚiunea I, Parlamentul European (vot)

Descărcarea de gestiune 2005: SecȚiunea II, Consiliu (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: SecȚiunea VII, Comitetul Regiunilor (vot)

Descărcarea de gestiune pentru 2005: AgenȚia Europeană pentru ReconstrucȚie (vot)

Combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană Și în Țările vecine,2006-2009 (vot)

ExplicaȚii privind votul

Corectarea voturilor Și intenȚiile de vot

Aprobarea procesului-verbal al ȘedinȚei precedente

Sistem comunitar de monitorizare Și informare privind traficul navelor maritime ***I — Investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim ***I — Răspunderea în caz de accident a operatorilor de transport de persoane pe mare ***I — Controlul statului de port (reformulare) ***I — OrganizaȚiile de inspecȚie Și control al navelor ***I (dezbatere)

Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Întrebare prealabilă (homofobia în Europa)

Acord multilateral privind stabilirea unui spaȚiu aerian european comun — Acord multilateral privind stabilirea unui spaȚiu aerian comun european (ECAA) * (dezbatere)

Galileo (dezbatere)

Stabilirea de norme comune în domeniul siguranȚei aviaȚiei civile ***II (dezbatere)

Evaluarea Și gestionarea riscurilor de inundaȚii ***II (dezbatere)

Strategie tematică privind utilizarea durabilă a resurselor naturale (dezbatere)

Ordinea de zi a următoarei ȘedinȚe

Ridicarea ȘedinȚei

LISTĂ DE PREZENțĂ

43

ANEXA I

45

ANEXA II

59

TEXTE ADOPTATE

157

P6_TA(2007)0103
Acord CE-Malaysia privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene *
RezoluȚia legislativă a Parlamentului European din 24 aprilie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană Și Guvernul Malaysiei referitor la anumite aspecte ale serviciilor aeriene (COM(2006)0619 — C6-0004/2007 — 2006/0202(CNS))

157

P6_TA(2007)0104
Salarii de bază, alocaȚii Și indemnizaȚii aplicabile personalului Europol *
RezoluȚia legislativă a Parlamentului European din 24 aprilie 2007 referitoare la iniȚiativa Republicii Finlanda în vederea adoptării Deciziei Consiliului de adaptare a salariilor de bază, precum Și a alocaȚiilor Și indemnizaȚiilor plătite personalului Europol (16333/2006 — C6-0047/2007 — 2007/0801(CNS))

157

P6_TA(2007)0105
Contingente tarifare pentru importurile de zahăr brut din trestie, în Bulgaria Și România *
RezoluȚia legislativă a Parlamentului European din 24 aprilie 2007 privind propunerea de regulament al Consiliului privind deschiderea contingentelor tarifare pentru importurile de zahăr brut din trestie, în Bulgaria Și România, destinat rafinării pe durata anilor de comercializare 2006/2007, 2007/2008 Și 2008/2009 (COM(2006)0798 — C6-0003/2007 — 2006/0261(CNS))

158

P6_TA(2007)0106
Cererea de ridicare a imunităȚii lui Vural Öger
Decizia Parlamentului European din 24 aprilie 2007 privind cererea de ridicare a imunităȚii lui Vural Öger (2006/2198(IMM))

159

P6_TA(2007)0107
Descărcarea de gestiune pentru 2005: SecȚiunea IV, Curtea Europeană de JustiȚie

160

160

161

P6_TA(2007)0108
Descărcarea de gestiune pentru 2005: SecȚiunea V, Curtea de Conturi

163

163

164

P6_TA(2007)0109
Descărcarea de gestiune pentru 2005: SecȚiunea VI, Comitetul Economic Și Social European

166

166

167

P6_TA(2007)0110
Descărcarea de gestiune pentru 2005: SecȚiunea VIII A, Ombudsmanul European

169

169

170

P6_TA(2007)0111
Descărcarea de gestiune pentru 2005: SecȚiunea VIIIB, Autoritatea Europeană pentru ProtecȚia Datelor

172

172

173

P6_TA(2007)0112
Descărcarea de gestiune pentru 2005: al Șaselea, Șaptelea, optulea Și nouălea Fond European de Dezvoltare (FED)

174

174

176

177

P6_TA(2007)0113
Descărcarea de gestiune pentru 2005: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

183

183

184

186

P6_TA(2007)0114
Descărcarea de gestiune pentru 2005: FundaȚia Europeană pentru ÎmbunătăȚirea CondiȚiilor de ViaȚă Și de Muncă

190

190

191

193

P6_TA(2007)0115
Descărcarea de gestiune pentru 2005: Observatorul European al Fenomenelor Rasiste Și Xenofobe

196

196

197

199

P6_TA(2007)0116
Descărcarea de gestiune pentru 2005: Observatorul European pentru Droguri Și Toxicomanie

202

202

203

205

P6_TA(2007)0117
Descărcarea de gestiune pentru 2005: AgenȚia Europeană de Mediu

208

208

209

211

P6_TA(2007)0118
Descărcarea de gestiune pentru 2005: AgenȚia Europeană pentru Securitate Și Sănătate în Muncă

214

214

215

218

P6_TA(2007)0119
Descărcarea de gestiune pentru 2005: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

221

221

222

224

P6_TA(2007)0120
Descărcarea de gestiune pentru 2005: AgenȚia Europeană pentru Medicamente

227

227

228

229

P6_TA(2007)0121
Descărcarea de gestiune pentru 2005: Eurojust

233

233

234

235

P6_TA(2007)0122
Descărcarea de gestiune pentru 2005: FundaȚia Europeană pentru Formare Profesională

238

238

239

241

P6_TA(2007)0123
Descărcarea de gestiune pentru 2005: AgenȚia Europeană pentru SiguranȚa Maritimă

244

244

245

247

P6_TA(2007)0124
Descărcarea de gestiune pentru 2005: AgenȚia Europeană pentru SiguranȚa Aeriană

250

250

251

253

P6_TA(2007)0125
Descărcarea de gestiune pentru 2005: Autoritatea Europeană pentru SiguranȚa Alimentară

256

256

257

258

P6_TA(2007)0126
Descărcarea de gestiune pentru 2005: Centrul European pentru Prevenirea Și Controlul Bolilor

261

261

262

264

P6_TA(2007)0127
Descărcarea de gestiune pentru 2005: AgenȚia Europeană pentru Securitatea ReȚelelor Informatice Și a Datelor (AESRID)

267

267

268

270

P6_TA(2007)0128
Serviciile de plată în cadrul pieȚei interne ***I
RezoluȚia legislativă a Parlamentului European din 24 aprilie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European Și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieȚei interne Și de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2000/12/CE Și 2002/65/CE (COM(2005)0603 — C6-0411/2005 — 2005/0245(COD))

272

P6_TC1-COD(2005)0245
PoziȚia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 aprilie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European Și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieȚei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE Și 2006/48/CE Și de abrogare a Directivei 97/5/CE

273

P6_TA(2007)0129
Sistem de contingente pentru producȚia de amidon din cartof *
RezoluȚia legislativă a Parlamentului European din 24 aprilie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1868/94 de stabilire a unui sistem de contingente pentru producȚia de amidon din cartofi (COM(2006)0827 — C6-0046/2007 — 2006/0268(CNS))

273

P6_TA(2007)0130
ConsecinȚele extinderilor viitoare asupra eficienȚei politicii de coeziune
RezoluȚia Parlamentului European din 24 aprilie 2007 privind consecinȚele extinderilor viitoare asupra eficienȚei politicii de coeziune (2006/2107(INI))

275

P6_TA(2007)0131
Strategia politică anuală a Comisiei pentru procedura bugetară 2008
RezoluȚia Parlamentului European din 24 aprilie 2007 privind Strategia politică anuală a Comisiei pentru procedura bugetară 2008 (2007/2017(BUD))

280

ANEXA I
TRIALOGUL DIN 7 MARTIE 2007

287

ANEXA II
DECLARAțII ADOPTATE ÎN URMA TRIALOGULUI DIN 18 APRILIE 2007

287

P6_TA(2007)0132
Descărcarea de gestiune 2005: SecȚiunea III, Comisie

288

288

290

292

P6_TA(2007)0133
Descărcarea de gestiune 2005: SecȚiunea I, Parlamentul European

320

320

321

P6_TA(2007)0134
Descărcarea de gestiune 2005: SecȚiunea II, Consiliu

337

337

338

P6_TA(2007)0135
Descărcarea de gestiune pentru 2005: SecȚiunea VII, Comitetul Regiunilor

339

339

340

P6_TA(2007)0136
Descărcarea de gestiune pentru 2005: AgenȚia Europeană pentru ReconstrucȚie

342

342

343

345

P6_TA(2007)0137
Combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană Și în Țările vecine, 2006-2009
RezoluȚia Parlamentului European din 24 aprilie 2007 privind combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană Și în Țările învecinate, 2006-2009 (2006/2232(INI))

348

 

Miercuri, 25 aprilie 2007

2008/C 074E/03

PROCES-VERBAL

357

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Deschiderea ședinței

Relații transatlantice (dezbatere)

Raport de monitorizare 2006 privind Croația (dezbatere)

Mandatul unui deputat

Votare

Transmiterea datelor referitoare la conturile naționale ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Acord multilateral privind stabilirea unui spațiu aerian comun european (ECAA) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Mandatul unui deputat (continuare)

Votare (continuare)

Adaptare a dispozițiilor privind Curtea de Justiție în domeniile reglementate de partea a treia titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Acordul-cadru privind un program multilateral de mediu în domeniul nuclear în Federația Rusă și Protocolul privind acțiunile în justiție, procedurile judiciare și acordarea de despăgubiri * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Stabilirea de norme comune în domeniul siguranței aviației civile ***II (vot)

Urări de bun venit

Votare (continuare)

Evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații ***II (vot)

Ședință solemnă — India

Votare (continuare)

Medicamentele pentru terapie avansată ***I (vot)

Măsuri penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ***I (vot)

Sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime ***I (vot)

Investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim ***I (vot)

Răspunderea în caz de accident a operatorilor de transport de persoane pe mare ***I (vot)

Controlul statului de port (reformulare) ***I (vot)

Organizațiile de inspecție și control al navelor ***I (vot)

Standarde internaționale de contabilitate din domeniul informației financiare (vot)

Comisie temporară privind schimbările climatice (vot)

Acțiuni în despăgubiri în cazul încălcării normelor comunitare referitoare la practicile anticoncurențiale și abuzul de poziție dominantă (vot)

Acord multilateral privind stabilirea unui spațiu aerian european comun (vot)

Strategie tematică privind utilizarea durabilă a resurselor naturale (vot)

Relații transatlantice (vot)

Raport de monitorizare 2006 privind Croația (vot)

Explicații privind votul

Corectarea voturilor și intențiile de vot

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Drepturile omului în lume în 2006 și politica UE în această privință — Moratoriu asupra pedepsei cu moartea (dezbatere)

Ucraina (dezbatere)

Homofobia în Europa (dezbatere)

Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)

Echipe de intervenție rapidă la frontieră (dezbatere)

Finanțele publice în UEM în 2006 (dezbatere)

Consolidarea legislației europene în domeniul informării și consultării lucrătorilor (dezbatere)

Simplificare și raționalizare a rapoartelor privind punerea în aplicare a directivelor privind protecția sănătății și a securității în muncă ***I (dezbatere)

Ordinea de zi a următoarei ședințe

Ridicarea ședinței

LISTĂ DE PREZENȚĂ

373

ANEXA I

375

ANEXA II

393

TEXTE ADOPTATE

505

P6_TA(2007)0138
Transmiterea datelor referitoare la conturile naționale ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind transmiterea datelor referitoare la conturile naționale (COM(2005)0653 — C6-0438/2005 — 2005/0253(COD))

505

P6_TC1-COD(2005)0253
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 aprilie 2007 în vederea adoptării Regulamentului nr. .../2007 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 în ceea ce privește transmiterea datelor referitoare la conturile naționale

505

P6_TA(2007)0139
Acord multilateral privind stabilirea unui spațiu aerian comun european (ECAA) *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului multilateral între Republica Albania, Bosnia-Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croată, Comunitatea Europeană, Republica Islanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Regatul Norvegiei, România, Serbia și Muntenegru și Misiunea ONU de administrație interimară în Kosovo privind stabilirea unui spațiu aerian comun european (ECAA) (COM (2006)0113 — C6-0218/2006 — 2006/0036(CNS))

506

P6_TA(2007)0140
Adaptare a dispozițiilor privind Curtea de Justiție în domeniile reglementate de partea a treia titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de adaptare a dispozițiilor privind Curtea de Justiție în domeniile reglementate de partea a treia titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene (COM(2006)0346 — C6-0304/2006 — 2006/0808(CNS))

506

P6_TA(2007)0141
Acordul-cadru privind un program multilateral de mediu în domeniul nuclear în Federația Rusă și Protocolul privind acțiunile în justiție, procedurile judiciare și acordarea de despăgubiri *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului-cadru privind un program multilateral de mediu în domeniul nuclear în Federația Rusă și a Protocolului privind acțiunile în justiție, procedurile judiciare și acordarea de despăgubiri la Acordul-cadru privind un program multilateral de mediu în domeniul nuclear în Federația Rusă (COM(2006)0665 — C6-0475/2006 — 2006/0227(CNS))

507

P6_TA(2007)0142
Stabilirea de norme comune în domeniul siguranței aviației civile***II
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind norme comune în domeniul siguranței aviației civile și în vederea abrogării Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (14039/1/2006 — C6-0041/2007 — 2005/0191(COD))

508

P6_TC2-COD(2005)0191
Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 25 aprilie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind norme comune în domeniul securității aviației civile precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002

508

ANEXĂ
STANDARDE DE BAZĂ COMUNE PENTRU PROTECȚIA AVIAȚIEI CIVILE ÎMPOTRIVA ACȚIUNILOR DE INTERVENȚIE ILICITĂ (ARTICOLUL 4)

520

P6_TA(2007)0143
Evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații ***II
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (12131/6/2006 — C6-0038/2007 — 2006/0005(COD))

525

P6_TC2-COD(2006)0005
Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 25 aprilie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații

525

P6_TA(2007)0144
Medicamentele pentru terapie avansată ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 (COM(2005)0567 — C6-0401/2005 — 2005/0227(COD))

525

P6_TC1-COD(2005)0227
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 aprilie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004

526

P6_TA(2007)0145
Măsuri penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 referitoare la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (COM(2006)0168 — C6-0233/2005 — 2005/0127 (COD))

526

P6_TC1-COD(2005)0127
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 aprilie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

527

P6_TA(2007)0146
Sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/59/CE de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime (COM(2005)0589 — C6-0004/2006 — 2005/0239(COD))

533

P6_TC1-COD(2005)0239
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 aprilie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/59/CE de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime

533

P6_TA(2007)0147
Investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim și de modificare a Directivelor 1999/35/CE și 2002/59/CE (COM(2005)0590 — C6-0056/2006 — 2005/0240(COD))

546

P6_TC1-COD(2005)0240
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 aprilie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim și de modificare a Directivelor 1999/35/CE și 2002/59/CE

547

ANEXA I
FORMA ȘI CONȚINUTUL RAPOARTELOR ASUPRA INVESTIGAȚIILOR PRIVIND SIGURANȚA

558

ANEXA II
INFORMAȚII DE NOTIFICAT ASUPRA ACCIDENTELOR ȘI INCIDENTELOR MARITIME

561

P6_TA(2007)0148
Răspunderea în caz de accident a operatorilor de transport de persoane pe mare***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare sau pe căi navigabile interioare COM(2005)0592 — C6-0057/2006 — 2005/0241(COD))

562

P6_TC1-COD(2005)0241
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 aprilie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind răspunderea în caz de accident a operatorilor de transport de persoane pe mare

563

ANEXA I
CONVENȚIA PRIVIND TRANSPORTUL PE MARE AL PASAGERILOR ȘI AL BAGAJELOR LOR, ATENA 2002

567

ANEXA II
REZERVA OMI 2006

584

P6_TA(2007)0149
Controlul statului de port ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul exercitat de statul portului (reformulare) (COM(2005)0588 — C6-0028/2006 — 2005/0238(COD))

584

P6_TC1-COD(2005)0238
Poziție a Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 aprilie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul de către statul de port (reformare)

584

ANEXA I
ELEMENTE ALE REGIMULUI COMUNITAR DE INSPECȚIE DE CĂTRE STATUL DE PORT

605

ANEXA II
PROFILUL DE RISC AL NAVELOR

609

ANEXA III
NOTIFICARE

610

ANEXA IV
LISTA CERTIFICATELOR ȘI A DOCUMENTELOR

610

ANEXA V
EXEMPLE DE „MOTIVE INTEMEIATE” PENTRU O INSPECȚIE MAI DETALIATĂ

612

ANEXA VI
PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL NAVELOR

613

ANEXA VII
PROCEDURI DE CONTROL AL NAVELOR ÎN MATERIE DE SECURITATE

613

ANEXA VIII
PROCEDURI DE INSPECȚIE EXTINSĂ A NAVELOR

616

ANEXA IX
DISPOZIȚII PRIVIND REFUZUL ACCESULUI ÎN PORTURILE COMUNITARE

618

ANEXA X
PROCES-VERBAL DE INSPECȚIE

620

ANEXA XI
CRITERII PENTRU REȚINEREA UNEI NAVE

621

ANEXA XII
CRITERII MINIME PENTRU INSPECTORI

625

ANEXA XIII
PUBLICAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND INSPECȚIILE, REȚINERILE ȘI REFUZURILE ACCESULUI ÎN PORTURILE STATELOR MEMBRE

626

ANEXA XIV
INFORMAȚII FURNIZATE ÎN CONTEXTUL MONITORIZĂRII PUNERERII ÎN APLICARE

627

ANEXA XV

628

ANEXA XVI
TABEL DE CORESPONDENȚĂ

629

P6_TA(2007)0150
Organizațiile de inspecție și control al navelor (reformare) ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele comune destinate organizațiilor de inspecție și control al navelor, precum și activităților relevante ale administrațiilor maritime (reformare) (COM(2005)0587 — C6-0038/2006 — 2005/0237(COD))

632

P6_TC1-COD(2005)0237
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 aprilie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele comune destinate organizațiilor de inspecție și control al navelor, precum și activităților relevante ale administrațiilor maritime (reformare)

633

ANEXA I
CRITERII MINIME PENTRU ORGANIZAȚIILE RECUNOSCUTE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3

648

ANEXA II

650

ANEXA III
TABEL DE CORESPONDENȚĂ

651

P6_TA(2007)0151
Comisie temporară pentru schimbările climatice
Decizia Parlamentului European din 25 aprilie 2007 privind constituirea și stabilirea competențelor, componenței și a duratei mandatului comisiei temporare pentru schimbările climatice

652

P6_TA(2007)0152
Acțiuni în despăgubiri în cazul încălcării normelor comunitare privind concurența
Rezoluția Parlamentului European din 25 aprilie 2007 referitoare la Cartea verde privind acțiunile în despăgubiri în cazul încălcării normelor comunitare privind concurența (2006/2207(INI))

653

P6_TA(2007)0153
Acord multilateral privind stabilirea unui spațiu aerian comun european
Rezoluția Parlamentului European din 25 aprilie 2007 privind propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului multilateral între Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Comunitatea Europeană, Republica Islanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Regatul Norvegiei, Serbia și Muntenegru, România și Misiunea ONU de administrație interimară în Kosovo privind stabilirea unui spațiu aerian comun european (ECAA)

658

P6_TA(2007)0154
Strategie tematică privind utilizarea durabilă a resurselor naturale
Rezoluția Parlamentului European din 25 aprilie 2007 referitoare la o strategie tematică privind utilizarea durabilă a resurselor naturale (2006/2210(INI))

660

P6_TA(2007)0155
Relații transatlantice
Rezoluția Parlamentului European din 25 aprilie 2007 privind relațiile transatlantice

670

P6_TA(2007)0156
Raport de monitorizare 2006 privind Croația
Rezoluția Parlamentului European din 25 aprilie 2007 privind raportul de progrese din 2006 al Croației (2006/2288(INI))

675

 

Joi, 26 aprilie 2007

2008/C 074E/04

PROCES-VERBAL

680

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Deschiderea ședinței

Depunere de documente

Transferuri de credite

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Elveția (dezbatere)

Situația femeilor cu handicap în Uniunea Europeană (dezbatere)

Comunicarea pozițiilor comune ale Consiliului

Comunicările Președintelui

Votare

Simplificare și raționalizare a rapoartelor privind punerea în aplicare a directivelor privind protecția sănătății și a securității în muncă***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Compensare a costurilor suplimentare suportate la comercializarea anumitor produse pescărești din Azore, Madeira, Insulele Canare și din departamentele franceze Guiana și Réunion, pentru perioada 2007-2013 * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Modificarea Deciziei 2004/585/CE de instituire a consiliilor consultative regionale în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului* (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Situația femeilor cu handicap în Uniunea Europeană (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Informații de bază privind paritățile puterii de cumpărare ***I (vot)

Echipe de intervenție rapidă la frontieră ***I (vot)

Conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole * (vot)

Galileo (vot)

Drepturile omului în lume în 2006 și politica UE în această privință (vot)

Moratoriu asupra pedepsei cu moartea (vot)

Homofobia în Europa (vot)

Finanțele publice în UEM în 2006 (vot)

Explicații privind votul

Corectarea voturilor și intențiile de vot

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Ordinea de zi

Zimbabwe (dezbatere)

Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

Represiune recentă a manifestărilor în Rusia

Răpirea jurnalistului Alan Johnston în Gaza

Situația drepturilor omului în Filipine

Votare

Represiune recentă a manifestărilor în Rusia (vot)

Răpirea jurnalistului Alan Johnston în Gaza (vot)

Situația drepturilor omului în Filipine (vot)

Zimbabwe (vot)

Corectarea voturilor și intențiile de vot

Explicații privind votul

Componența Parlamentului

Componența comisiilor și delegațiilor

Verificarea prerogativelor

Decizii privind anumite documente

Declarații scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

Calendarul următoarelor ședințe

Întreruperea sesiunii

LISTĂ DE PREZENȚĂ

699

ANEXĂ I

701

ANEXA II

711

TEXTE ADOPTATE

734

P6_TA(2007)0157
Simplificare și raționalizare a rapoartelor privind punerea în aplicare a directivelor privind protecția sănătății și a securității în muncă***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 aprilie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind modificarea Directivei 89/391/CEE a Consiliului, a directivelor speciale ale acestuia și a Directivelor 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE și 94/33/CE ale Consiliului în vederea simplificării și raționalizării rapoartelor privind punerea în aplicare (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD))

734

P6_TC1-COD(2006)0127
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 aprilie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 89/391/CEE a Consiliului, a directivelor speciale ale acestuia și a Directivelor 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE și 94/33/CE în vederea simplificării și raționalizării rapoartelor privind punerea în aplicare

734

P6_TA(2007)0158
Compensarea costurilor suplimentare suportate la comercializarea anumitor produse pescărești din Azore, Madeira, Insulele Canare și din departamentele franceze Guiana și Réunion, pentru perioada 2007-2013 *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 aprilie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui regim de compensare a costurilor suplimentare suportate la comercializarea anumitor produse pescărești din Azore, Madeira, Insulele Canare și din departamentele franceze Guiana și Réunion, pentru perioada 2007-2013 (COM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS))

735

P6_TA(2007)0159
Modificarea Deciziei 2004/585/CE de instituire a consiliilor consultative regionale în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 aprilie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2004/585/CE de înființare a unor consilii consultative regionale în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (COM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS))

742

P6_TA(2007)0160
Situația femeilor cu handicap în Uniunea Europeană
Rezoluția Parlamentului European din 26 aprilie 2007 privind situația femeilor cu handicap în Uniunea Europeană (2006/2277(INI))

742

P6_TA(2007)0161
Informații de bază privind paritățile puterii de cumpărare ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 aprilie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru furnizarea de informații de bază privind paritățile puterii de cumpărare și pentru calculul și difuzarea acestora (COM(2006)0135 - C6-0100/2006 - 2006/0042(COD))

748

P6_TC1-COD(2006)0042
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 aprilie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru furnizarea de informații de bază privind paritățile puterii de cumpărare și pentru calculul și difuzarea acestora

748

P6_TA(2007)0162
Echipe de intervenție rapidă la frontieră ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 aprilie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui mecanism de creare a echipelor de intervenție rapidă la frontieră și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului privind acest mecanism (COM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD)

749

P6_TC1-COD(2006)0140
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 aprilie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui mecanism de creare a echipelor de intervenție rapidă la frontieră și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului în ceea ce privește acest mecanism și de reglementare a sarcinilor și competențelor agenților invitați

749

ANEXĂ
Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

750

P6_TA(2007)0163
Conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 aprilie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2371/2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (COM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS))

750

P6_TA(2007)0164
Negocierile contractului de concesiune Galileo
Rezoluția Parlamentului European din 26 aprilie 2007 privind negocierile contractului de concesiune Galileo

752

P6_TA(2007)0165
Raport anual privind drepturile omului în lume în 2006 și politica UE în această privință
Rezoluția Parlamentului European din 26 aprilie 2007 privind raportul anual privind drepturile omului în lume în 2006 și politica UE în această privință (2007/2020(INI))

753

P6_TA(2007)0166
Moratoriu asupra pedepsei cu moartea
Rezoluția Parlamentului European din 26 aprilie 2007 privind inițiativa pentru un moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea

775

P6_TA(2007)0167
Homofobia în Europa
Rezoluția Parlamentului European din 26 aprilie 2007 privind homofobia în Europa

776

P6_TA(2007)0168
Finanțele publice în UEM în 2006
Rezoluția Parlamentului European din 26 aprilie 2007 privind finanțele publice în UEM 2006 (2007/2004(INI))

780

P6_TA(2007)0169
Represiune recentă a manifestărilor în Rusia
Rezoluția Parlamentului European din 26 aprilie 2007 privind represiunea recentă a manifestărilor în Rusia

784

P6_TA(2007)0170
Răpirea jurnalistului Alan Johnston în Gaza
Rezoluția Parlamentului European din 26 aprilie 2007 privind răpirea jurnalistului BBC Alan Johnston în Gaza

786

P6_TA(2007)0171
Situația drepturilor omului în Filipine
Rezoluția Parlamentului European din 26 aprilie 2007 privind situația drepturilor omului în Filipine

788

P6_TA(2007)0172
Zimbabwe
Rezoluția Parlamentului European din 26 aprilie 2007 privind Zimbabwe

791


Legenda simbolurilor utilizate

*

procedura de consultare

**I

procedura de cooperare, prima lectură

**II

procedura de cooperare, a doua lectură

***

procedura de aviz conform

***I

procedura de codecizie, prima lectură

***II

procedura de codecizie, a doua lectură

***III

procedura de codecizie, a treia lectură

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie)

Indicații privind votarea

Cu excepția cazurilor în care se specifică altfel, raportorii au comunicat în scris președinției poziția lor privind amendamentele.

Abrevierile denumirilor comisiilor

AFET

Comisia pentru afaceri externe

DEVE

Comisia pentru dezvoltare

INTA

Comisia pentru comerț internațional

BUDG

Comisia pentru bugete

CONT

Comisia pentru control bugetar

ECON

Comisia pentru afaceri economice și monetare

EMPL

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

ENVI

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ITRE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

IMCO

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

TRAN

Comisia pentru transport și turism

REGI

Comisia pentru dezvoltare regională

AGRI

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

PECH

Comisia pentru pescuit

CULT

Comisia pentru cultură și educație

JURI

Comisia pentru afaceri juridice

LIBE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

AFCO

Comisia pentru afaceri constituționale

FEMM

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe

PETI

Comisia pentru petiții

Abrevierile denumirilor grupurilor politice

PPE-DE

Grupul Partidului Popular European (Creștin - Democrat) și al Democraților Europeni

PSE

Grupul Socialist din Parlamentul European

ALDE

Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa

UEN

Grupul Uniunea pentru Europa Națiunilor

Verts/ALE

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

GUE/NGL

Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică

IND/DEM

Grupul Independență și Democrație

ITS

Grupul Identitate, Tradiție, Suveranitate

NI

Deputați neafiliați

RO

 

Top