EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:287E:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CE 287, 29 noiembrie 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 287E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 50
29 noiembrie 2007


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   (Comunicări)

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

SESIUNEA 2006 — 2007

 

Ședințele dintre 12 și 15 februarie 2007

 

Luni, 12 februarie 2007

2007/C 287E/01

PROCES-VERBAL

1

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Reluarea sesiunii

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Depunere de documente

Decizii privind anumite documente

Componența Parlamentului

Componența comisiilor și delegațiilor

Declarații scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Petiții

Declarații scrise și întrebări orale (depunere)

Ordinea lucrărilor

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Infrastructura pentru informații spațiale în Comunitate (Inspire) ***III (dezbatere)

Modificarea Directivei-cadru privind deșeurile ***I — O strategie tematică privind reciclarea deșeurilor (dezbatere)

Rolul femeii în viața socială, economică și politică din Turcia (dezbatere)

Restricții impuse de UE asupra lichidelor pe care pasagerii le pot lua la bordul avioanelor (dezbatere)

Ordinea de zi a următoarei ședințe

Ridicarea ședinței

LISTĂ DE PREZENȚĂ

13

 

Marți, 13 februarie 2007

2007/C 287E/02

PROCES-VERBAL

15

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Deschiderea ședinței

Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Alocuțiunea inaugurală a Președintelui Parlamentului European

Votare

Abrogarea Directivei 68/89/CEE privind clasificarea lemnului în stare brută ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Abrogarea Directivei 71/304/CEE privind contractele de achiziții publice de lucrări ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Program de acțiune comunitară în vederea promovării unor acțiuni în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității (programul Hercule II) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Modificarea normelor de aplicare a regulamentului financiar * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Infrastructura pentru informații spațiale în Comunitate (Inspire) ***III (vot)

Modificarea Directivei-cadru privind deșeurile ***I (vot)

O strategie tematică privind reciclarea deșeurilor (vot)

Rolul femeii în viața socială, economică și politică din Turcia (vot)

Explicații privind votul

Corectarea voturilor și intențiile de vot

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Strategia de la Lisabona (Consiliul European din 8 și 9 martie 2007) (dezbatere)

Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Comunicarea Președintelui

Reforma organizării comune a pieței vitivinicole (dezbatere)

Modularea facultativă a plăților directe în cadrul PAC * (dezbatere)

Politica europeană în domeniul spectrului de frecvențe radio (dezbatere)

Schimbări climatice (propuneri de rezoluție depuse)

Noul acord PNR — SWIFT (propuneri de rezoluție depuse)

Ordinea de zi a următoarei ședințe

Ridicarea ședinței

LISTĂ DE PREZENȚĂ

25

ANEXA I

27

ANEXA II

39

TEXTE ADOPTATE

103

P6_TA(2007)0024
Abrogarea Directivei 68/89/CEE privind clasificarea lemnului în stare brută ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 68/89/CEE a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la clasificarea lemnului în stare brută (COM(2006)0557 — C6-0325/2006 — 2006/0178(COD))

103

P6_TA(2007)0025
Abrogarea Directivei 71/304/CEE privind contractele de achiziții publice de lucrări ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 71/304/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 privind eliminarea restricțiilor referitoare la libertatea de a presta servicii în domeniul contractelor de achiziții publice de lucrări și la atribuirea contractelor de achiziții publice de lucrări prin intermediul agențiilor sau sucursalelor (COM(2006)0748 — C6-0440/2006 — 2006/0249(COD))

103

P6_TA(2007)0026
Program de acțiune comunitară în vederea promovării unor acțiuni în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității (programul Hercule II) ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare și de prelungire a Deciziei nr. 804/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 de stabilire a unui program de acțiune comunitară în vederea promovării unor acțiuni în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității (programul Hercule II) (COM(2006)0339 — C6-0216/2006 — 2006/0114(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0114
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 februarie 2007 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare și de prelungire a termenului de aplicare a Deciziei nr. 804/2004/CE de stabilire a unui program de acțiune comunitară în vederea promovării unor acțiuni în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității (programul Hercule II)

105

P6_TA(2007)0027
Modificarea normelor de aplicare a regulamentului financiar *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European referitoare la proiectul de regulament al Comisiei (CE, Euratom) de modificare a Regulamentului nr. 2342/2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (SEC(2006)0866 — C6-0231/2006 — 2006/0900(CNS))

112

P6_TA(2007)0028
Infrastructura pentru informații spațiale în Comunitate (INSPIRE) ***III
Rezoluția legislativă a Parlamentului European referitoare la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (PE-CONS 3685/2006 — C6-0445/ 2006 — 2004/0175(COD))

134

P6_TA(2007)0029
Modificarea directivei-cadru privind deșeurile ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile (COM(2005)0667 - C6-0009/2006 - 2005/0281(COD))

135

P6_TC1-COD(2005)0281
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 februarie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile

136

ANEXA I
OPERAȚIUNI DE ELIMINARE

162

ANEXA II
OPERAȚIUNI DE RECUPERARE

163

ANEXA III
ÎNCHEIEREA STADIULUI DE DEȘEU

164

ANEXA IV
PROPRIETĂȚI ALE DEȘEURILOR CARE FAC CA ACESTEA SĂ FIE PERICULOASE

164

ANEXA V
MĂSURI DE PREVENIRE A PRODUCERII DEȘEURILOR

165

ANEXA VI
TABEL DE CORESPONDENȚĂ

167

P6_TA(2007)0030
O strategie tematică privind reciclarea deșeurilor
Rezoluția Parlamentului European privind o strategie tematică privind reciclarea deșeurilor (2006/2175(INI))

168

P6_TA(2007)0031
Rolul femeii în viața socială, economică și politică din Turcia
Rezoluția Parlamentului European privind rolul femeii în viața socială, economică și politică din Turcia (2006/2214(INI))

174

 

Miercuri, 14 februarie 2007

2007/C 287E/03

PROCES-VERBAL

182

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Deschiderea ședinței

Presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri (dezbatere)

Votare

Presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri (vot)

Ședință solemnă — Italia

Votare (continuare)

Presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri (continuarea votării)

Sprijin macrofinanciar acordat Moldovei * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Măsuri tehnice de conservare a anumitor stocuri de pești mari migratori * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Setci în derivă * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Modularea facultativă a plăților directe în cadrul PAC * (vot)

Raport special nr. 6/2005 al Curții de Conturi privind rețeaua transeuropeană de transport (vot)

Schimbări climatice (vot)

Nou acord PNR — SWIFT (vot)

Strategia de la Lisabona (Consiliul European din 8 și 9 martie 2007) (vot)

Politica europeană în domeniul spectrului de frecvențe radio (vot)

Explicații privind votul

Corectarea voturilor și intențiile de vot

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Dimensiunea externă a luptei împotriva terorismului (dezbatere)

Acord CE/Rusia privind vizele de scurtă ședere * — Acord de readmitere CE/Rusia * (dezbatere)

Orientări generale ale politicii economice pentru 2007 — Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (dezbatere)

Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)

Situația din Darfur (dezbatere)

Ajutor bugetar acordat țărilor în curs de dezvoltare (dezbatere)

Plan de acțiune împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (dezbatere)

Libera circulație a rromilor în interiorul frontierelor Uniunii Europene (dezbatere)

Ordinea de zi a următoarei ședințe

Ridicarea ședinței

LISTĂ DE PREZENȚĂ

194

ANEXA I

196

ANEXA II

222

TEXTE ADOPTATE

309

P6_TA(2007)0032
Presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri
Rezoluția Parlamentului European privind presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri (2006/2200(INI))

309

P6_TA(2007)0033
Sprijin macrofinanciar acordat Moldovei *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind furnizarea de asistență macrofinanciară pentru Moldova (COM(2006)0579 —C6-0342/2006 — 2006/0184(CNS))

334

P6_TA(2007)0034
Măsuri tehnice de conservare a anumitor stocuri de pești mari migratori *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind stabilirea de măsuri tehnice de conservare a anumitor stocuri de pești mari migratori (COM(2006)0100 — C6-0106/2006 — 2006/0030(CNS))

338

P6_TA(2007)0035
Setci în derivă *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 privind setcile în derivă (COM(2006)0511 — C6-0327/2006 — 2006/0169(CNS))

340

P6_TA(2007)0036
Modularea facultativă a plăților directe în cadrul PAC *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a normelor aplicabile modulării facultative a plăților directe prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 (COM(2006)0241 — C6-0235/2006 — 2006/0083(CNS))

341

P6_TA(2007)0037
Raport special nr. 6/2005 al Curții de Conturi privind rețeaua transeuropeană de transport
Rezoluția Parlamentului European privind Raportul special nr. 6/2005 al Curții de Conturi privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) (2006/2238(INI))

342

P6_TA(2007)0038
Schimbarea climatică
Rezoluția Parlamentului European privind schimbarea climatică

344

P6_TA(2007)0039
Noul acord PNR — SWIFT
Rezoluția Parlamentului European privind SWIFT, acordul PNR și dialogul transatlantic pe aceste teme

349

P6_TA(2007)0040
Strategia de la Lisabona (Consiliul European din 8 și 9 martie 2007)
Rezoluția Parlamentului European privind pregătirea Consiliului European din martie 2007 în legătură cu Strategia de la Lisabona

353

P6_TA(2007)0041
Politica europeană în domeniul spectrului de frecvențe radio
Rezoluția Parlamentului European privind o politică europeană în domeniul spectrului de frecvențe radio (2006/2212(INI))

364

 

Joi, 15 februarie 2007

2007/C 287E/04

PROCES-VERBAL

371

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI

Deschiderea ședinței

Depunere de documente

Raport anual al BEI (2005) (dezbatere)

Creșterea prețului la energie (dezbatere)

Exercitarea drepturilor de vot ale acționarilor ***I (dezbatere)

Votare

Exercitarea drepturilor de vot ale acționarilor ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Ajutor bugetar acordat țărilor în curs de dezvoltare (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Plan de acțiune împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Documente naționale de strategie și programe indicative pentru Malaysia, Brazilia și Pakistan (vot)

Acord CE/Rusia privind vizele de scurtă ședere * (vot)

Acord de readmitere CE/Rusia * (vot)

Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)

Reforma organizării comune a pieței vitivinicole (vot)

Dimensiunea externă a luptei împotriva terorismului (vot)

Orientări generale ale politicii economice pentru 2007 (vot)

Situația din Darfur (vot)

Raport anual al BEI (2005) (vot)

Creșterea prețului la energie (vot)

Explicații privind votul

Corectarea voturilor și intențiile de vot

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

Dialog între guvernul chinez și trimișii lui Dalai Lama

Situația umanitară a refugiaților proveniți din Irak

Guineea

Votare

Dialog între guvernul chinez și trimișii lui Dalai Lama (vot)

Situația umanitară a refugiaților proveniți din Irak (vot)

Guineea (vot)

Componența comisiilor și delegațiilor

Decizii privind anumite documente

Declarații scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

Calendarul următoarelor ședințe

Întreruperea sesiunii

LISTĂ DE PREZENȚĂ

384

ANEXA I

386

ANEXA II

400

TEXTE ADOPTATE

486

P6_TA(2007)0042
Exercitarea drepturilor de vot ale acționarilor ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind exercitarea drepturilor de vot ale acționarilor companiilor cu sediul social într-un stat membru și ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționarea pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2004/109/CE (COM(2005)0685 - C6-0003/2006 - 2005/0265(COD))

486

P6_TC1-COD(2005)0265
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 februarie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă

486

P6_TA(2007)0043
Ajutor bugetar acordat țărilor în curs de dezvoltare
Rezoluția Parlamentului European privind ajutorul bugetar acordat țărilor în curs de dezvoltare (2006/2079(INI))

497

P6_TA(2007)0044
Plan de acțiune împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat
Rezoluția Parlamentului European privind punerea în aplicare a planului de acțiune al UE împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (2006/2225(INI))

502

P6_TA(2007)0045
Documente naționale de strategie și programe indicative pentru Malaysia, Brazilia și Pakistan
Rezoluția Parlamentului European privind proiectele de decizie ale Comisiei de stabilire a documentelor naționale de strategie și a programelor indicative pentru Malaysia, Brazilia și Pakistan

507

P6_TA(2007)0046
Acord CE/Rusia privind vizele de scurtă ședere *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European privind propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă de facilitare a eliberării vizelor de scurtă ședere (8780/2006 — COM(2006)0188 - C6-0169/2006 - 2006/0062(CNS))

509

P6_TA(2007)0047
Acord de readmitere CE/Rusia *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European privind propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de readmitere între Comunitatea Europeană și Federația Rusă (8779/2006 — COM(2006)0191 - C6-0168/2006 - 2006/0064(CNS))

510

P6_TA(2007)0048
Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *
Rezoluția legislativă a Parlamentului European referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2006)0815 — C6-0036/2007 — 2006/0271 (CNS))

510

P6_TA(2007)0049
Reforma organizării comune a pieței vitivinicole
Rezoluția Parlamentului European privind reforma organizării comune a pieței vitivinicole (2006/2109(INI))

511

P6_TA(2007)0050
Dimensiunea externă a luptei împotriva terorismului internațional
Rezoluția Parlamentului European privind dimensiunea externă a luptei împotriva terorismului internațional (2006/2032(INI))

524

P6_TA(2007)0051
Orientări generale ale politicii economice pentru 2007
Rezoluția Parlamentului European privind situația economiei europene: raport preliminar privind orientările generale de politică economică pentru 2007 (2006/2272(INI))

535

P6_TA(2007)0052
Situația din Darfour
Rezoluția Parlamentului European privind situația din Darfur

542

P6_TA(2007)0053
Raport anual al BEI (2005)
Rezoluția Parlamentului European privind raportul anual al BEI pentru 2005 (2006/2269(INI))

544

P6_TA(2007)0054
Creșterea prețului la energie
Rezoluția Parlamentului European privind impactul macroeconomic al creșterii prețului la energie (2006/2247(INI))

548

P6_TA(2007)0055
Dialog între guvernul chinez și trimișii lui Dalai Lama
Rezoluția Parlamentului European privind dialogul dintre guvernul chinez și trimișii lui Dalai Lama

554

P6_TA(2007)0056
Situația umanitară a refugiaților proveniți din Irak
Rezoluția Parlamentului European privind situația umanitară a refugiaților proveniți din Irak

556

P6_TA(2007)0057
Guineea
Rezoluția Parlamentului European privind Guineea

558


Legenda simbolurilor utilizate

*

procedura de consultare

**I

procedura de cooperare, prima lectură

**II

procedura de cooperare, a doua lectură

***

procedura de aviz conform

***I

procedura de codecizie, prima lectură

***II

procedura de codecizie, a doua lectură

***III

procedura de codecizie, a treia lectură

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie)

Indicații privind votarea

Cu excepția cazurilor în care se specifică altfel, raportorii au comunicat în scris președinției poziția lor privind amendamentele.

Abrevierile denumirilor comisiilor

AFET

Comisia pentru afaceri externe

DEVE

Comisia pentru dezvoltare

INTA

Comisia pentru comerț internațional

BUDG

Comisia pentru bugete

CONT

Comisia pentru control bugetar

ECON

Comisia pentru afaceri economice și monetare

EMPL

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

ENVI

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ITRE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

IMCO

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

TRAN

Comisia pentru transport și turism

REGI

Comisia pentru dezvoltare regională

AGRI

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

PECH

Comisia pentru pescuit

CULT

Comisia pentru cultură și educație

JURI

Comisia pentru afaceri juridice

LIBE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

AFCO

Comisia pentru afaceri constituționale

FEMM

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe

PETI

Comisia pentru petiții

Abrevierile denumirilor grupurilor politice

PPE-DE

Grupul Partidului Popular European (Creștin - Democrat) și al Democraților Europeni

PSE

Grupul Socialist din Parlamentul European

ALDE

Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa

UEN

Grupul Uniunea pentru Europa Națiunilor

Verts/ALE

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

GUE/NGL

Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică

IND/DEM

Grupul Independență și Democrație

ITS

Grupul Identitate, Tradiție, Suveranitate

NI

Deputați neafiliați

RO

 

Top