Help Print this page 

Document 72000L0060BGR_150241

Title and reference

Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Official publication: Държавен вестник; Number: 87; Publication date: 30/10/2007
Text is not available.