EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeană

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Tratatul privind Uniunea Europeană

CARE ESTE ROLUL ACESTUI TRATAT?

 • Tratatul de la Maastricht este un tratat ambițios. Creează Uniunea Europeană. Acesta cuprinde trei componente separate (așa-numiții piloni):
 • Printre inovațiile sale cele mai proeminente, tratatul:

ASPECTE-CHEIE

Comunitățile Europene (primul pilon)

Acesta grupează activitățile tradiționale, procedurile de lucru și de luare a deciziilor ale celor trei organizații originale din UE:

Politica externă și de securitate comună (pilonul al doilea)

Acesta are ca scop:

 • să protejeze valorile comune, interesele fundamentale și independența UE;
 • să consolideze securitatea UE și a țărilor membre ale acesteia;
 • să păstreze pacea și securitatea internațională în conformitate cu principiile Organizației Națiunilor Unite;
 • să promoveze cooperarea internațională;
 • să dezvolte și să consolideze democrația și statul de drept, precum și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Cooperarea în domeniul justiției și afacerilor interne (pilonul al treilea)

Scopul este de a oferi publicului un nivel ridicat de siguranță, prin:

Uniunea economică și monetară

Țările UE trebuie:

Moneda comună (euro)

Aceasta:

 • este introdusă în trei etape:
 • stabilește criteriile privind inflația, nivelurile datoriei publice, ratele dobânzilor și cursurile de schimb pe care trebuie să le îndeplinească țările înainte de adoptarea monedei euro;
 • oferă o opțiune de neparticipare pentru Regatul Unit (1) la etapa a treia și condiționează participarea daneză de rezultatul unui referendum național.

Noi politici

UE este responsabilă pentru:

Protocolul privind politica socială

 • Aceasta extinde responsabilitatea UE în ceea ce privește:
  • promovarea ocupării forței de muncă;
  • ameliorarea condițiilor de viață și de muncă;
  • asigurarea unei protecții sociale adecvate;
  • organizarea unui dialog social;
  • dezvoltarea resurselor umane care permit un nivel ridicat și durabil de ocupare a forței de muncă;
  • integrarea persoanelor excluse de pe piața forței de muncă.
 • Regatul Unit (1) nu participă la acest protocol social.

Cetățenia europeană

Acest lucru oferă fiecărui cetățean al unei țări a UE dreptul:

Modificări instituționale

Printre acestea se numără:

 • sporirea competențelor legislative pentru Parlamentul European;
 • creșterea numărului voturilor cu majoritate atunci când guvernele UE adoptă legislația;
 • crearea unui Comitet al Regiunilor;
 • aplicarea principiului subsidiarității, prin care UE va acționa doar dacă acest lucru este mai eficient la nivelul UE decât la cel național.

DE CÂND SE APLICĂ TRATATUL?

Tratatul a fost semnat la 7 februarie 1992 și a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993.

CONTEXT

Oficial cunoscut sub numele de Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul de la Maastricht a marcat începutul „unei noi etape în procesul de creare a unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei”, dând comunităților anterioare o dimensiune politică.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 191, 29.7.1992, pp. 1-112)

Data ultimei actualizări: 21.03.2018(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).

Top