EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tratatul de la Roma (CEE)

Tratatul de la Roma (CEE)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene (Tratatul CEE)

CARE ESTE ROLUL ACESTUI TRATAT?

 • Tratatul a instituit Comunitatea Economică Europeană (CEE), care a reunit șase țări (Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxemburg și Țările de Jos), pentru a acționa în vederea integrării și a creșterii economice prin intermediul comerțului.
 • Acesta a creat o piață comună bazată pe libera circulație a:
  • bunurilor;
  • persoanelor;
  • serviciilor;
  • capitalurilor.
 • Tratatul a fost semnat în paralel cu un al doilea tratat, de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom).
 • Tratatul de la Roma a fost modificat de mai multe ori, iar în prezent este denumit Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

ASPECTE-CHEIE

Scopuri

 • Scopurile CEE și ale pieței comune erau:
  • să transforme condițiile de comerț și de fabricație pe teritoriul celor șase țări membre; și
  • să servească drept pas către o unificare politică mai strânsă a Europei.

Obiective specifice

Părțile semnatare au convenit:

 • să pună bazele unei „uniuni tot mai strânse” între națiunile Europei;
 • să asigure progresul economic și social al țărilor membre prin acțiuni comune în vederea eliminării barierelor din calea comerțului și a altor bariere între acestea;
 • să îmbunătățească condițiile de viață și de muncă ale cetățenilor lor;
 • să asigure relații comerciale echilibrate și concurență echitabilă;
 • să reducă diferențele economice și sociale dintre diferitele regiuni ale CEE;
 • să elimine treptat restricțiile privind comerțul internațional prin intermediul unei politici comerciale comune;
 • să respecte principiile Cartei ONU;
 • să pună în comun propriile resurse în vederea menținerii și consolidării păcii și a libertății și să apeleze la alte popoare din Europa, care împărtășesc acest ideal, să li se alăture în aceste eforturi.

Piața comună

Tratatul:

 • stabilește o piață comună, în cadrul căreia țările semnatare convin alinierea progresivă a propriilor politici economice;
 • creează un spațiu economic unitar cu liberă concurență între întreprinderi. Acesta pune bazele pentru apropierea condițiilor care guvernează comerțul cu produse și servicii, în afara celor reglementate deja de alte tratate [Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Euratom];
 • interzice în mod larg acordurile restrictive și subvențiile de stat care pot afecta comerțul între cele șase țări;
 • include țările și teritoriile de peste mări ale celor șase țări membre în aceste acorduri și în uniunea vamală, în vederea promovării dezvoltării economice și sociale a acestora.

Uniunea vamală

 • Tratatul a eliminat cotele (mai precis, plafoanele pentru importuri) și taxele vamale între cele șase țări semnatare.
 • Acesta a stabilit un tarif extern comun pentru importurile din afara CEE, înlocuind tarifele anterioare ale diferitelor state.
 • Uniunea vamală a fost însoțită de o politică comercială comună. Această politică, care nu mai este gestionată la nivel național, ci la nivelul CEE, face distincția între uniunea vamală și o simplă asociație a liberului schimb.

Politici comune

 • Încă de la început, tratatul a instituit anumite politici drept politici comune între țările membre, inclusiv:
 • Acesta a permis crearea altor politici comune, în caz de necesitate. După 1972, CEE a instituit o acțiune comună în domeniul politicilor de mediu, regionale, sociale și industriale.
 • Aceste politici au fost însoțite de crearea:

Instituții

DE CÂND SE APLICĂ TRATATUL?

Tratatul a fost semnat la 25 martie 1957 și se aplică de la 1 ianuarie 1958.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene (nepublicat în Jurnalul Oficial)

Modificările și corecturile succesive aduse tratatului au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 14.03.2017

Top