EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare

Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare

Pasagerii, inclusiv cei cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare beneficiază de aceleași drepturi oriunde călătoresc în Uniunea Europeană (UE). Aceste drepturi, inclusiv dreptul la informare sau la despăgubire în caz de întârziere sau de anulare, vin în completarea drepturilor similare de care beneficiază pasagerii care călătoresc cu avionul, cu trenul, cu autobuzul sau cu autocarul.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004

SINTEZĂ

Pasagerii, inclusiv cei cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare beneficiază de aceleași drepturi oriunde călătoresc în Uniunea Europeană (UE). Aceste drepturi, inclusiv dreptul la informare sau la despăgubire în caz de întârziere sau de anulare, vin în completarea drepturilor similare de care beneficiază pasagerii care călătoresc cu avionul, cu trenul, cu autobuzul sau cu autocarul.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește drepturile tuturor pasagerilor, inclusiv al celor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, care călătoresc pe mare sau pe căi navigabile interioare de pe teritoriul UE.

ASPECTE-CHEIE

Aceste drepturi se aplică pasagerilor care călătoresc în UE cu feriboturi mari și cu nave de croazieră pe mare, pe râuri, pe lacuri sau pe canale.

Printre acestea se numără:

  • rambursare sau redirecționare în situații de anulare sau de întârziere a plecării cu mai mult de 90 de minute;
  • asistență adecvată, cum ar fi mese, băuturi răcoritoare și, dacă este necesar, cazare pentru până la trei nopți în caz de anulare sau de întârziere a plecării cu mai mult de 90 de minute;
  • despăgubire cuprinsă între 25 % și 50 % din prețul biletului, în situații de întârziere la sosire sau de anulare a călătoriei;
  • tratament nediscriminatoriu și asistență specială gratuită pentru persoanele cu dizabilități și persoanele cu mobilitate redusă, atât la terminalele porturilor, cât și la bordul navelor, precum și despăgubire financiară pentru pierderea sau deteriorarea echipamentelor utilizate pentru deplasare;
  • informarea adecvată a tuturor pasagerilor cu privire la organizarea transportului înaintea și pe durata călătoriei, precum și informații generale privind drepturile de care beneficiază aceștia în terminale și la bordul navelor;
  • instituirea unui mecanism de gestionare a plângerilor de către transportatori și de către operatorii de terminale;
  • înființarea unor organisme naționale independente care să asigure respectarea drepturilor garantate prin acest regulament, inclusiv, dacă este cazul, aplicarea de sancțiuni.

Începând cu 31 decembrie 2012, Regulamentul 392/2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare protejează drepturile pasagerilor și în cazul unor pierderi sau deteriorări ca urmare a unui accident.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 18 decembrie 2012.

CONTEXT

Site-ul Comisiei Europene privind drepturile pasagerilor în cadrul transporturilor maritime

Ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a introducerii măsurilor necesare pentru a face față impactului crizei, Comisia Europeană a adoptat:

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1177/2010

6.1.2011

-

JO L 334, 17.12.2010, pp. 1-16

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare (JO L 131, 28.5.2009, pp. 24-46)

Data ultimei actualizări: 02.06.2020

Top