Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Siguranţa rutieră: aplicarea transfrontalieră a legislaţiei

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Siguranţa rutieră: aplicarea transfrontalieră a legislaţiei

Uniunea Europeană pune în aplicare o politică menită să îmbunătăţească siguranţa rutieră şi să reducă numărul de decese şi de vătămări corporale cauzate de accidentele rutiere. Aplicarea de sancţiuni reprezintă un instrument important în vederea atingerii acestui obiectiv, însă sancţiunile rămân adesea neaplicate atunci când infracţiunile sunt comise de autovehicule înmatriculate în alt stat membru decât cel în care a avut loc infracţiunea. Un sistem de schimb de informaţii ar trebui să faciliteze sancţionarea transfrontalieră pentru infracţiunile rutiere cele mai grave.

ACT

Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2008 de facilitare a aplicării transfrontaliere a normelor în domeniul siguranţei rutiere [COM(2008) 151 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Infracţiunile rutiere comise într-un stat membru cu un autovehicul înmatriculat în alt stat membru rămân adesea nepedepsite. Mai multe state membre au încheiat acorduri bilaterale pentru a pune capăt acestei impunităţi, însă punerea lor în aplicare s-a dovedit a fi dificilă. Nesancţionarea infractorilor nerezidenţi diminuează eficacitatea politicii statelor membre în domeniul siguranţei rutiere şi atrage după sine o discriminare faţă de şoferii rezidenţi.

Obiectivul acestei propuneri de directivă este de a facilita aplicarea sancţiunilor împotriva şoferilor care comit infracţiuni într-un alt stat membru decât cel în care este înmatriculat vehiculul.

Propunerea prevede crearea unui sistem electronic de schimb de date extins la nivelul întregii Uniuni Europene, care ar trebui să permită autorităţilor din statul membru în care a fost comisă o infracţiune rutieră să identifice infractorul şi să îi notifice sancţiunea care rezultă din această infracţiune.

Domeniu de aplicare

Infracţiunile vizate de directivă sunt:

  • cele care generează cel mai mare număr de accidente şi de decese rutiere (excesul de viteză *, nefolosirea centurii de siguranţă *, nerespectarea culorii roşii a semaforului *, conducerea în stare de ebrietate *);
  • cele pentru care sancţiunea prevăzută este sau implică o sancţiune financiară.

Sistemul de schimb de informaţii

Atunci când o infracţiune a fost comisă într-un stat membru cu un vehicul înmatriculat în alt stat membru, fără ca infractorul să poată fi sancţionat de către autorităţile responsabile cu aplicarea sancţiunilor din statul în care a avut loc infracţiunea, autoritatea competentă din statul infracţiunii comunică autorităţii competente din statul de reşedinţă al contravenientului numărul de înmatriculare şi informaţiile privind data şi locul infracţiunii.

Autoritatea competentă din statul de reşedinţă * transmite autorităţii competente din statul infracţiunii * informaţiile privind vehiculul şi titularul certificatului de înmatriculare.

Notificarea infracţiunii

După primirea acestor informaţii, autoritatea competentă din statul infracţiunii trimite titularului certificatului de înmatriculare o notificare privind infracţiunea. Această notificare trebuie să conţină detaliile infracţiunii, valoarea sancţiunii financiare care trebuie achitată, precum şi posibilităţile de contestare şi de recurs. Notificarea infracţiunii se face în limba(-ile) oficială(-e) a(-le) statului de reşedinţă.

Autorităţile centrale

Fiecare stat membru trebuie să desemneze o autoritate centrală care să ofere asistenţă pentru aplicarea acestei directive. Orice persoană ale cărei date personale au fost transmise prin intermediul acestui sistem poate solicita autorităţii centrale din statul de reşedinţă accesul la date, precum şi rectificarea sau eliminarea datelor inexacte sau înregistrate ilegal.

Context

Programul european de acţiune pentru siguranţa rutieră lansat în 2003 vizează reducerea la jumătate a numărului de decese cauzate de accidentele rutiere până în 2010. În 2001, 54 000 de persoane au murit în accidentele rutiere din cele 27 de state membre. În perioada 2001-2007, numărul deceselor a scăzut cu 20 %, însă deşi acesta s-a redus cu 6 % în 2004 şi cu 5 % în 2006, în 2007 a rămas constant, şi anume 43 000 de decese. Această propunere de directivă îşi propune să stimuleze şoferii să adopte un comportament adecvat prin respectarea cu mai mare stricteţe a legislaţiei existente.

Termeni-cheie ai actului

  • Statul infracţiunii: statul membru în care a fost comisă infracţiunea.
  • Statul de reşedinţă: statul membru în care este înmatriculat vehiculul cu care s-a comis infracţiunea.
  • Exces de viteză: depăşirea vitezei maxime admise în statul infracţiunii, în funcţie de calea rutieră sau de tipul vehiculului în cauză.
  • Conducere în stare de ebrietate: conducerea cu un nivel al alcoolemiei mai ridicat decât nivelul maxim admis în statul infracţiunii.
  • Nefolosirea centurii de siguranţă: nerespectarea obligaţiei de a purta centura de siguranţă sau de a folosi dispozitive de siguranţă pentru copii, în conformitate cu Directiva 91/671/CEE a Consiliului sau cu legislaţia naţională a statului infracţiunii.
  • Nerespectarea culorii roşii a semaforului: infracţiunea de a nu opri la culoarea roşie a semaforului, aşa cum este definită în legislaţia statului infracţiunii.

Referinţe

Propunere

Jurnalul Oficial

Procedură

COM(2008) 151

-

COD/2008/0062

Ultima actualizare: 04.08.2008

Top