EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prelucrarea alimentelor în condiții de siguranță: standarde comune pentru solvenții de extracție

Prelucrarea alimentelor în condiții de siguranță: standarde comune pentru solvenții de extracție

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare (reformare) (JO L 141, 6.6.2009, pp. 3-11). A se vedea versiunea consolidată.

SINTEZĂ

Extracția cu solvenți este o modalitate de separare a unei substanțe de una sau mai multe alte substanțe prin aplicarea unui solvent*. Extracția se utilizează în industria alimentară și trebuie să fie reglementată pentru a garanta că sănătatea umană este protejată și că produsele care rezultă din această tehnică pot fi vândute liber pe întreg teritoriul Uniunii Europene (UE).

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva înlocuiește legislația anterioară și stabilește o listă unică a solvenților de extracție* care pot fi utilizați la prelucrarea alimentelor, a ingredientelor alimentare și a materiilor prime, conform bunei practici de fabricație.

ASPECTE-CHEIE

Solvenții de extracție permiși sunt:

propan;

butan;

acetat de etil;

etanol;

dioxid de carbon;

acetonă; și

oxid de azot.

Țările UE nu pot interzice, restrânge sau obstrucționa vânzarea de alimente sau ingrediente dacă acești solvenți au fost utilizați în conformitate cu legislația.

Țările UE nu pot autoriza utilizarea altor substanțe sau materii ca solvenți de extracție.

Autoritățile naționale pot să suspende sau să restrângă temporar utilizarea unui solvent de extracție permis dacă au motive precise să considere că utilizarea acestuia în alimente ar putea fi dăunătoare sănătății umane.

Acestea trebuie să informeze imediat celelalte țări ale UE și Comisia Europeană, care vor investiga dovezile prezentate pentru decizia luată.

Substanțele utilizate ca solvenți de extracție trebuie să prezinte pe ambalaj, containere sau etichete anumite detalii vizibile, lizibile și de neșters. Printre acestea se numără:

denumirea comercială;

o indicație clară a adecvării pentru extracția alimentelor sau a ingredientelor alimentare; și

orice condiții speciale de depozitare.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 26 iunie 2009.

TERMENI-CHEIE

* Solvent: orice substanță care dizolvă un produs alimentar.

* Solvent de extracție: o substanță utilizată în timpul prelucrării alimentelor și care este apoi eliminată. Aceasta poate lăsa în alimente reziduuri sau derivate neintenționate, dar inevitabile din punct de vedere tehnic.

Data ultimei actualizări: 26.10.2015

Top