EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aditivi alimentari siguri

Aditivi alimentari siguri

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 – aditivii alimentari

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul înlocuiește acte anterioare din legislația Uniunii Europene (UE), reunind toate tipurile de aditivi alimentari* într-un singur act legislativ.
 • Actul prevede liste cu:
  • aditivii aprobați;
  • condițiile privind utilizarea și etichetarea acestora.
 • De asemenea, actul simplifică procedura de autorizare.

ASPECTE-CHEIE

 • Numai aditivii aprobațide UE pot fi vânduți și utilizați în produse alimentare.
 • Pentru a fi aprobat, un aditiv alimentar trebuie să nu prezinte niciun risc sanitar și să nu inducă în eroare consumatorii. Aditivul trebuie să răspundă unei necesități suficiente care nu poate fi satisfăcută în niciun alt mod.
 • Un aditiv trebuie să aducă beneficii pentru consumatori. Printre acestea se numără:
  • conservarea calității nutriționale a produselor alimentare;
  • contribuția la fabricarea, prelucrarea, prepararea, tratarea, ambalarea, transportarea sau depozitarea produselor alimentare;
  • satisfacerea nevoilor nutriționale speciale.
 • Condiții specifice se aplică îndulcitorilor și coloranților.
 • Aditivii trebuie utilizați în doza minimă necesară pentru obținerea efectului dorit. Acest nivel trebuie să ia în considerare o doză zilnică admisă și nevoile grupurilor speciale de consumatori (de exemplu, persoanele cu alergii).
 • De regulă, aditivii nu se utilizează în:
  • produsele alimentare neprelucrate;
  • produsele alimentare destinate sugarilor șicopiilor de vârstă mică.
 • Aditivii, indiferent dacă sunt sau nu destinați vânzării către consumatorul final, trebuie să respecte cerințe clare de etichetare, precum precizarea numelui și/sau a numărului E (de exemplu, colorantul galben portocaliu este E 110).
 • Actul legislativ nu se aplică următoarelor substanțe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt utilizate ca aditivi alimentari:
  • adjuvanți tehnologici, adică substanțe utilizate în prelucrarea materiilor prime;
  • substanțe utilizate pentru protecția plantelor și a produselor vegetale;
  • nutrienți și adăugate în produsele alimentare;
  • substanțe pentru tratarea apei.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 20 ianuarie 2010.

CONTEXT

Majoritatea evaluărilor aditivilor datează din anii 1980 și 1990. Aceștia sunt reevaluați în prezent. Acest proces trebuie terminat până în 2020.

Comisia Europeană poate propune apoi modificări ale condițiilor de utilizare curente sau poate elimina unii aditivi din lista aprobată.

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Aditivi alimentari: substanțe utilizate în produse alimentare din diverse motive, de exemplu, pentru a le îndulci, a le colora sau a le prelungi durata de stabilitate la depozitare.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (JO L 354, 31.12.2008, pp. 16-33)

Modificările succesive aduse anexelor Regulamentului (CE) nr. 1333/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 257/2010 al Comisiei din 25 martie 2010 de stabilire a unui program de reevaluare a aditivilor alimentari autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind aditivii alimentari (JO L 80, 26.3.2010, pp. 19-27)

Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 83, 22.3.2012, pp. 1-295).

A se vedea versiunea consolidată

Data ultimei actualizări: 19.09.2016

Top