Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Noua strategie a politicii de vecinătate

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Noua strategie a politicii de vecinătate

Politica europeană de vecinătate contribuie la stabilitatea, la prosperitatea şi la dezvoltarea durabilă a ţărilor situate la frontiera cu Uniunea Europeană (UE). Această politică face obiectul unei noi strategii mai ambiţioase, pentru a se ţine seama de progresele efectuate de ţările partenere şi de noile provocări cu care acestea se pot confrunta.

ACT

Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor din 25 mai 2011, intitulată „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din ţările vecine” [COM(2011) 303 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Prin prezentarea unei noi strategii pentru politica europeană de vecinătate (PEV), Comisia intenţionează să îşi îmbunătăţească sprijinul acordat procesului de reforme iniţiate de ţările sale partenere.

Această nouă abordare se bazează pe o mai mare diferenţiere pe ţări a obiectivelor de cooperare. Astfel, planurile de acţiune care stabilesc priorităţile pe termen scurt şi pe termen mediu trebuie să fie mai specifice şi mai flexibile, pentru a se adapta, dacă este necesar, la noi priorităţi financiare.

Strategia vizează, de asemenea:

  • creşterea condiţionalităţii ajutorului financiar, care poate fi mărit sau restrâns în funcţie de progresele realizate pentru democraţie şi drepturile omului;
  • sprijinirea dezvoltării unei economii solidare, favorabile comerţului, investiţiilor, reducerii şomajului şi dezvoltării durabile;
  • consolidarea sinergiilor regionale între parteneri, în cadrul Parteneriatului estic şi al Uniunii pentru Mediterana, în special în domeniile comerţului, al energiei, al transporturilor, al migraţiei şi al mobilităţii.

Sprijinirea democraţiei

Strategia creează instrumente noi în favoarea democraţiei şi a drepturilor omului:

  • un fond european pentru democraţie destinat partidelor politice democratice care reprezintă diversitatea de opinii, organizaţiilor neguvernamentale şi partenerilor sociali;
  • o facilitate de sprijin pentru societatea civilă, al cărei rol este esenţial în orice societate democratică.

Instituirea unor democraţii solide şi durabile necesită, de asemenea, aprofundarea relaţiilor de parteneriat în domeniul cooperării politice şi de securitate. Partenerii trebuie să desfăşoare un dialog politic mai frecvent la nivel bilateral şi în cadrul instanţelor regionale. Acţiunea lor comună trebuie consolidată pe plan internaţional.

Promovarea creşterii durabile şi favorabile incluziunii

Ţările partenere sunt încurajate să adopte politici favorabile creşterii economice, mediului de afaceri, investiţiilor şi reducerii diferenţelor de dezvoltare între regiuni.

Creşterea economică trebuie să fie benefică pentru creşterea nivelurilor ocupării forţei de muncă şi a incluziunii sociale. PEV prevede desfăşurarea unui dialog politic referitor la reformele macroeconomice, pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Comisia sugerează, de asemenea, lansarea de programe de dezvoltare agricolă şi rurală care să permită lupta împotriva sărăciei.

În sfârşit, trebuie încurajată instituirea unor zone de liber schimb pentru consolidarea legăturilor comerciale dintre parteneri şi a integrării regionale. Uniunea Europeană (UE) este prima piaţă de import şi export a partenerilor la PEV. În acest context, ţările care nu doresc să poarte negocieri pentru liberalizarea schimburilor comerciale pot beneficia de concesii comerciale şi de acorduri de acceptare reciprocă a conformităţii produselor industriale.

Cooperare consolidată

Trebuie consolidate anumite domenii de cooperare sectorială, îndeosebi pentru:

  • cunoaştere, cercetare şi inovaţie, inclusiv prin mobilitatea studenţilor şi profesorilor universitari;
  • participarea partenerilor la programele şi la activitatea agenţiilor UE.

Sunt prevăzute astfel de cooperări consolidate şi în favoarea siguranţei energetice, a luptei împotriva schimbărilor climatice şi a protecţiei mediului, a transporturilor şi a tehnologiilor de comunicare.

Partenerii ale căror reforme sunt cele mai avansate pot iniţia un proces de facilitare a eliberării vizelor.

Finanţare

Această nouă strategie este prezentată în ultima fază de programare a Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat (IEVP), resursele sale trebuie sporite şi orientate către noi priorităţi.

În acest sens, resursele financiare ale PEV pot fi diversificate, recurgându-se la alte instrumente tematice europene şi la mecanisme de intervenţie în situaţii de criză.

În plus, trebuie crescute posibilităţile de finanţare prin împrumut de la Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).Acestea trebuie să poată interveni în mod comun, inclusiv pentru finanţarea operaţiunilor de dezvoltare a proiectelor mari de infrastructură şi a interconexiunilor.

See also

  • Site-ul Comisiei Europene, politica europeană de vecinătate (EN) (ES) (FR)

Ultima actualizare: 16.09.2011

Top