Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)

Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 723/2009 – normele pentru crearea unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul instituie o bază juridică unică menită să faciliteze crearea și operarea unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (European Research Infrastructure Consortium – ERIC) de către țările UE, cu participarea posibilă a țărilor asociate la programele-cadru de cercetare ale UE, a altor țări și a unor organizații interguvernamentale specializate.

ASPECTE-CHEIE

 • Țările UE și țările asociate sunt responsabile pentru elaborarea proiectelor de infrastructură de cercetare și definirea aspectelor principale, cum ar fi statutul, sediul etc.
 • Spre deosebire de întreprinderile comune ale inițiativelor tehnologice comune (IC ITC) la care UE participă în mod sistematic în calitate de membru, un ERIC este o entitate juridică în care UE nu este în mod necesar membră.
 • Acest sistem juridic se poate aplica infrastructurilor de interes paneuropean.
 • Infrastructurile de cercetare create ca ERIC în temeiul acestui regulament trebuie să respecte următoarele cerințe:
  • să contribuie la realizarea activităților de cercetare europene;
  • să reprezinte o valoare adăugată în domeniile științific și tehnologic la nivel european și internațional;
  • să fie deschise cercetătorilor din țările UE și din țările asociate la programul-cadru pentru cercetare și dezvoltare al UE (Orizont 2020);
  • să favorizeze mobilitatea cercetătorilor și schimbul de cunoștințe în cadrul Spațiului european de cercetare (SEC);
  • să contribuie la diseminarea și valorificarea rezultatelor activităților de cercetare.
 • Comisia Europeană oferă orientări practice pentru a ajuta solicitanții potențiali.
 • În principiu, activitățile ERIC nu au scop lucrativ. Totuși, un ERIC poate desfășura un număr limitat de activități economice, cu condiția ca acestea să fie strâns legate de obiectul său principal de activitate și să nu afecteze obiectivul principal al infrastructurii de cercetare.
 • Cererile de constituire a unui ERIC trebuie transmise Comisiei în vederea evaluării. Dosarele trebuie să includă:
  • solicitarea adresată Comisiei cu privire la constituirea ERIC;
  • un proiect de statut (lista membrilor, sediul și denumirea ERIC, drepturile și obligațiile membrilor, organele ERIC cu responsabilitățile lor, componența acestora și procedurile de luare a deciziilor, durata ERIC, principiile de bază, limba de lucru, referințe la normele de aplicare a statutului);
  • o descrierea științifică și tehnică (a se vedea condițiile de mai sus);
  • o declarație a țării UE gazdă de recunoaștere a ERIC ca organism internațional în sensul directivelor privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) și accizele.
 • În perioada de evaluare, solicitanții pot fi invitați să completeze sau să modifice cererea lor.
 • În funcție de rezultatul evaluării și de avizul țărilor UE, Comisia adoptă o decizie pe care o notifică solicitanților. În cazul în care Comisia aprobă constituirea ERIC, decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
 • Un ERIC are personalitate juridică și trebuie să aibă sediul pe teritoriul unuia dintre membrii săi (țară a UE sau țară asociată la programul-cadru de cercetare al UE). Denumirea sa trebuie să includă acronimul „ERIC”.
 • În componența unui ERIC trebuie să intre o țară a UE și două alte țări care sunt fie țări ale UE, fie țări asociate. Acestora li se pot alătura în orice moment alte țări ale UE sau țări asociate, alte țări sau organizații interguvernamentale.
 • Un ERIC este considerat organizație sau organism internațional în sensul directivelor privind taxa pe valoarea adăugată, accizele și achizițiile publice. Așadar, în anumite limite și cu anumite condiții, acesta este scutit de TVA și de accize și își poate adopta propriile proceduri în materie de achiziții.
 • Răspunderea membrilor pentru datoriile ERIC se limitează, în principiu, la contribuțiile lor respective la acesta.
 • Dreptul aplicabil este mai întâi dreptul UE, iar apoi dreptul țării în care se află sediul statutar sau al țării în care se desfășoară activitatea, în ceea ce privește anumite aspecte tehnice și de securitate.
 • La cinci ani de la adoptarea cadrului juridic, Comisia urma să efectueze o evaluare a acestuia și să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 28 august 2009.

CONTEXT

Acest regulament face parte dintre inițiativele strategice prevăzute în continuarea Cărții verzi privind SEC din 4 aprilie 2007. Această inițiativă contribuie la punerea în aplicare a secțiunii privind „Infrastructurile de cercetare” a celui de Al șaptelea program-cadru ( 2007-2013) și a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) (JO L 206, 8.8.2009, pp. 1-8)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 723/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/272 a Comisiei din 20 februarie 2018 de instituire a Consorțiului pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată Centrului european pentru cercetare biologică marină (EMBRC-ERIC) (JO L 51, 23.2.2018, pp. 17-22)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1213 a Comisiei din 4 iulie 2017 de instituire a Consorțiului pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată biologiei structurale integrate (Instruct-ERIC) (JO L 173, 6.7.2017, pp. 47-52)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/996 a Comisiei din 9 iunie 2017 de instituire a laboratorului european de captare și stocare a dioxidului de carbon – consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ECCSEL ERIC) (JO L 149, 13.6.2017, pp. 91-97)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/995 a Comisiei din 9 iunie 2017 de instituire a Consorțiului de arhive europene de date privind științele sociale – consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (CESSDA ERIC) (JO L 149, 13.6.2017, pp. 85-90)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/499 a Comisiei din 17 martie 2017 privind înființarea Infrastructurii europene de e-știință și tehnologie pentru cercetare în domeniul biodiversității și ecosistemelor – consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC LifeWatch) (JO L 76, 22.3.2017, pp. 35-39)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1757 a Comisiei din 29 septembrie 2016 privind instituirea Consorțiului pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată Observatorului european multidisciplinar al fundului mării și al coloanei de apă (ERIC EMSO) (JO L 268, 1.10.2016, pp. 113-117)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2097 a Comisiei din 26 octombrie 2015 privind instituirea Consorțiului pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată sistemului integrat de observare a carbonului (ICOS ERIC) (JO L 303, 20.11.2015, pp. 19-34)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1478 a Comisiei din 19 august 2015 privind înființarea Sursei Europene de Spalație sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC Sursa Europeană de Spalație) (JO L 225, 28.8.2015, pp. 16-48)

Decizia de punere în aplicare 2014/923/UE a Comisiei din 12 decembrie 2014 privind înființarea Institutului comun pentru interferometrie cu bază foarte lungă ca și consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (JIV-ERIC) (JO L 363, 18.12.2014, pp. 156-169)

Decizia de punere în aplicare 2014/526/UE a Comisiei din 6 august 2014 de înființare a infrastructurii de cercetare digitală pentru arte și științe umaniste sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (DARIAH ERIC) (JO L 239, 12.8.2014, pp. 64-80)

Decizia de punere în aplicare 2014/261/UE a Comisiei din 5 mai 2014 privind înființarea infrastructurii de cercetare Euro-Argo sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (Euro-Argo ERIC) (JO L 136, 9.5.2014, pp. 35-50)

Decizia de punere în aplicare 2013/713/UE a Comisiei din 29 noiembrie 2013 privind înființarea Rețelei infrastructurii europene de cercetare clinică (ECRIN) ca un Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ECRIN-ERIC) (JO L 324, 5.12.2013, pp. 8-20)

Decizia de punere în aplicare 2013/701/UE a Comisiei din 22 noiembrie 2013 de instituire a Consorțiului infrastructurii de cercetare pentru bănci biologice și resurse biomoleculare (BBMRI-ERIC) ca un Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (JO L 320, 30.11.2013, pp. 63-80)

Decizia de punere în aplicare 2013/700/UE a Comisiei din 22 noiembrie 2013 privind înființarea Anchetei sociale europene sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ESS ERIC) (JO L 320, 30.11.2013, pp. 44-62)

Decizia de punere în aplicare 2013/640/UE a Comisiei din 7 noiembrie 2013 privind înființarea Infrastructurii europene de cercetare translațională avansată în medicină sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (EATRIS ERIC) (JO L 298, 8.11.2013, pp. 38-47)

Decizia 2012/136/UE a Comisiei din 29 februarie 2012 de înființare a Infrastructurii comune pentru resurse lingvistice și tehnologie sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (CLARIN ERIC) (JO L 64, 3.3.2012, pp. 13-28)

Decizia 2011/166/UE a Comisiei din 17 martie 2011 de înființare a Organizației SHARE-ERIC (JO L 71, 18.3.2011, pp. 20-31)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 23.11.2017

Top