EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Acorduri-cadru bilaterale de cooperare cu țările Mercosur

Acorduri-cadru bilaterale de cooperare cu țările Mercosur

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Acordul-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Federativă a Braziliei

Decizia 95/445/CE – de încheiere a Acordului-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Federativă a Braziliei

Acordul-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Paraguay

Decizia 92/509/CEE – de încheiere a Acordului-cadru de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Paraguay

Acordul-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Orientală a Uruguayului

Decizia 92/205/CEE – de încheiere a acordului-cadru de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Orientală a Uruguayului

Acordul-cadru de cooperare comercială și economică între Comunitatea Economică Europeană și Republica Argentina

Decizia 90/530/CEE – de încheiere a Acordului-cadru de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Argentina

CARE ESTE ROLUL ACESTOR ACORDURI ȘI AL ACESTOR DECIZII?

 • Acordurile oferă baza pentru cooperarea bilaterală dintre Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, pe de o parte, și UE, pe de altă parte.
 • Deciziile încheie acordurile în numele UE.

ASPECTE-CHEIE

 • Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay sunt cele patru membre fondatoare ale Mercosur – Piața Comună a Sudului.
 • Printre principiile de bază ale acordurilor se numără:
  • respectarea democrației și a drepturilor omului; și
  • consolidarea integrării regionale.
 • În cele patru acorduri, părțile își acordă reciproc tratament pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate*.
 • Acordurile vizează domenii de cooperare similare, dar sunt adaptate în funcție de nevoile fiecărei țări în parte. Printre domeniile de cooperare se numără:
  • comerțul – dezvoltarea și diversificarea schimburilor comerciale și examinarea metodelor de eliminare a obstacolelor, inclusiv a taxelor și impozitelor, și promovarea schimburilor de informații;
  • aspectele economice – întărirea legăturilor economice, intensificarea schimburilor comerciale, îmbunătățirea nivelului de trai, încurajarea investițiilor etc.;
  • agricultura – concentrarea asupra dezvoltării comerțului și a aspectelor legate de sănătate;
  • integrarea regională – inclusiv cooperarea privind aspectele de mediu la nivel regional, dezvoltarea comerțului intraregional, consolidarea instituțiilor regionale, sprijinirea dezvoltării unor politici și activități comune și comunicațiile regionale;
  • mediul – rezolvarea problemelor legate de poluarea apei, a solului și a aerului, de eroziune, de deșertificare, de despădurire, de exploatarea excesivă a resurselor naturale și de protejarea ecosistemelor;
  • știința și tehnologia;
  • dezvoltarea – în special aspectele sociale și rurale.
 • Acordul cu Brazilia stabilește domeniul de cooperare cel mai amplu, acoperind tehnologia informației, telecomunicațiile și tehnologia spațială, transporturile, energia, sectorul minier, forestier și rural, pescuitul, dezvoltarea tehnologică și proprietatea intelectuală.
 • Un comitet mixt de cooperare format din reprezentanți ai ambelor părți asigură buna funcționare a fiecărui acord și formulează recomandări.
 • Acordurile au fost încheiate pentru o perioadă inițială de cinci ani și se prelungesc tacit ulterior.
 • Toate acordurile includ o clauză evolutivă, care le permite părților să lărgească conținutul acordurilor.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

 • Acordul cu Brazilia a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1995.
 • Acordul cu Paraguay a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1992.
 • Acordul cu Uruguay a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1994.
 • Acordul cu Republica Argentina a intrat în vigoare la 1 august 1991.

CONTEXT

 • Pe lângă acordurile bilaterale, relațiile dintre UE și Mercosur sunt consolidate suplimentar și printr-un acord-cadru de cooperare interregională (ACCI).
 • Pe lângă concentrarea asupra relațiilor existente, ACCI vizează să pună bazele unei asociații interregionale.
 • În iunie 2019 s-a încheiat un acord politic pentru un acord de asociere între cele două părți.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Clauza națiunii celei mai favorizate (CNF): o clauză CNF impune unei țări să acorde orice concesii, privilegii sau imunități oferite unei țări într-un acord comercial și celorlalte țări în fiecare contract în care apare această clauză. În mod normal, această clauză se aplică membrilor Organizației Mondiale a Comerțului, care trebuie să le acorde un eventual tratament preferențial tuturor celorlalte țări membre ale Organizației Mondiale a Comerțului în materia vizată de acordurile respective.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Acord-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Federativă a Braziliei (JO L 262, 1.11.1995, pp. 54-65)

Decizia 95/445/CE a Consiliului din 30 octombrie 1995 privind încheierea Acordului-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Federativă a Braziliei (JO L 262, 1.11.1995, p. 53)

Acord-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Paraguay (JO L 313, 30.10.1992, pp. 72-81)

Decizia 92/509/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind încheierea Acordului-cadru de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Paraguay (JO L 313, 30.10.1992, p. 71)

Acord-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Orientală a Uruguayului (JO L 94, 8.4.1992, pp. 2-12)

Decizia 92/205/CEE a Consiliului din 16 martie 1992 privind încheierea Acordului-cadru de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Orientală a Uruguayului (JO L 94, 8.4.1992, p. 1)

Acord-cadru de cooperare comercială și economică între Comunitatea Economică Europeană și Republica Argentina (JO L 295, 26.10.1990, pp. 67-73)

Decizia 90/530/CEE a Consiliului din 8 octombrie 1990 privind încheierea Acordului-cadru de cooperare comercială și economică dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Argentina (JO L 295, 26.10.1990, p. 66)

DOCUMENTE CONEXE

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Federativă a Braziliei (JO L 262, 1.11.1995, p. 66)

Informare privind data intrării în vigoare a Acordului-cadru de cooperare dintre Republica Paraguay și Comunitatea Economică Europeană, semnat la Bruxelles la 3 februarie 1992 (JO L 313, 30.10.1992, p. 82)

Notificare privind intrarea în vigoare a acordului-cadru de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Orientală a Uruguayului (JO L 286, 5.11.1994, p. 40)

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului-cadru de cooperare comercială și economică dintre Comunitatea Economică Europeană, pe de o parte, și Republica Argentina, pe de altă parte (JO L 208, 30.7.1991, p. 73)

Data ultimei actualizări: 06.03.2020

Top