EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Acordul-cadru interregional de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Mercosur

Acordul-cadru interregional de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Mercosur

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 1999/279/CE a Consiliului – încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului-cadru de cooperare interregională dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Piața Comună a Sudului și statele sale părți, pe de altă parte

Acordul-cadru de cooperare interregională dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre și Piața Comună a Sudului și statele sale părți

CARE ESTE ROLUL ACORDULUI ȘI AL DECIZIEI?

 • Decizia încheie acordul în numele Comunității Europene (în prezent UE).
 • Acordul, bazat pe principii democratice și drepturi fundamentale, vizează consolidarea relațiilor existente între părți și crearea bazelor pentru o asociere interregională între UE și Piața Comună a Sudului (Mercosur).

ASPECTE-CHEIE

 • Pe lângă o serie de acorduri bilaterale, UE a încheiat acest Acord-cadru interregional cu Mercosur.
 • Mercosur include Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.
 • Acordul reglementează aspectele comerciale și economice, cooperarea și alte domenii de interes reciproc.
 • În ceea ce privește comerțul, dialogul periodic cu privire la aspecte comerciale și economice este destinat să pregătească pentru o liberalizare graduală și reciprocă a comerțului, iar principalele domenii de cooperare includ:
  • accesul pe piață, liberalizarea comerțului și disciplina comercială;
  • compatibilitatea comerțului cu regulile OMC;
  • identificarea mărfurilor sensibile sau de importanță prioritară;
  • cooperarea și schimburile de informații privind serviciile.
 • Deși niciun sector nu este exclus din cooperarea economică, acordul acoperă în mod specific:
  • domeniul energiei;
  • domeniul transporturilor;
  • domeniul telecomunicațiilor și tehnologiei informației;
  • domeniul protecției mediului;
  • domeniul științei și tehnologiei;
  • domeniul cooperării dintre întreprinderi; și
  • domeniul promovării investițiilor.
 • Alte domenii de cooperare includ:
  • domeniul formării și educației;
  • domeniul comunicării, informării și culturii, în care scopul este promovarea înțelegerii reciproce și consolidarea legăturilor culturale;
  • domeniul combaterii traficului de droguri.

Finanțarea

 • Părțile convin să furnizeze resursele necesare și să încurajeze Banca Europeană de Investiții să ofere asistență sporită Mercosur pentru atingerea obiectivelor acordului.

Sprijin instituțional

 • Un Consiliu de cooperare care supraveghează implementarea acordului se întrunește periodic la nivel ministerial.

Asociere interregională

 • Acordul stabilește dialogul politic periodic pentru realizarea progresului spre o asociere interregională.
 • În iunie 2019 s-a ajuns la un acord politic cu privire la acordul de asociere dintre părți.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Acordul a intrat în vigoare la 1 iulie 1999 și este valabil pe termen nelimitat.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Decizia 1999/279/CE a Consiliului din 22 martie 1999 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului-cadru de cooperare interregională dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Piața Comună a Sudului și statele sale părți, pe de altă parte (JO L 112, 29.4.1999, pp. 65-84)

Acord-cadru de cooperare interregională între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Piața Comună a Sudului și statele părți la aceasta, pe de altă parte – Declarație comună privind dialogul politic între Uniunea Europeană și Mercosur (JO L 69, 19.3.1996, pp. 4-22)

DOCUMENT CONEX

Informare privind data intrării în vigoare a Acordului-cadru de cooperare interregională între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Piața Comună a Sudului și statele părți la aceasta, pe de altă parte (JO L 175, 10.7.1999, p. 62)

Data ultimei actualizări: 06.03.2020

Top